Motivační dopisy a jak na ně

Velmi často se setkávám s dotazy a lehce rozpačitým způsobem přístupu k motivačním dopisům. Jsou opravdu tak důležité, nebo jsou jen přeceňovaným nástrojem výběru a rozmarem personalistů?

Dovolím si tvrdit, že jsou v podstatě obojím, a to vždy s ohledem na to, jak zodpovědně ke své roli personalisté přistupují. Obecně věřím, že investovat dostatek času do kvalitně napsaného motivačního dopisu má svůj význam a nejedná se o čas promarněný.

Motivační dopis, jak už jeho samotný název vyjadřuje, by měl případnému budoucímu zaměstnavateli odpovědět na otázku, jaká je vaše motivace pro práci ve společnosti jím vedené. Je třeba projevit skutečný zájem a ten také podložit pádnými argumenty. Zaměstnavateli přichází spolu s Vaším životopisem řada dalších. I když uspějete v rámci prvotní tzv. předselekce kandidátů, může se velmi dobře stát, a při větším počtu uchazečů se to také velmi často stává, že váš profil bude velmi podobný nebo bude minimálně vyhodnocen a zařazen na obdobnou úroveň jako profil několika dalších kandidátů. V takové chvíli zaměstnavatel přihlíží i k vašemu motivačnímu dopisu. Proto doporučuji zvolit vhodnou formu, přičemž žádáte-li o pracovní místo e-mailem, což je v současné chvíli nejčastější způsob, pak doporučuji motivační dopis přiložit jakožto samostatný soubor stejně jako životopis. Řada uchazečů často jen zašle svůj životopis a do mailu vepíše pouze několik krátkých vět, mnohdy ani toto ne. Neuvědomí si však, že tímto ztrácejí určitou výhodu oproti svým soupeřům, ostatním uchazečům na danou pozici.

Kvalitně připravený motivační dopis má u personalisty, popř. budoucího nadřízeného vyvolat domnění, že o danou pozici máte zájem nejen proto, že je v současné chvíli právě volná a relativně dobře placená, ale také pro dobré jméno společnosti, zájem o daný obor, několikaletou praxi, popř. zájem vstoupit do zcela nového odvětví činnosti. Důvod může být jakýkoli. Proto by si každý před sepsáním svého motivačního dopisu měl promyslet, jaké jsou další důvody jeho zájmu o danou pozici, a odpovědět si na otázku, co ho na dané pozici láká a zajímá.

V úvodu dopisu byste měli vždy krátce představit sami sebe. Je pravdou, že veškeré informace nalezne personalista ve vašem CV, nicméně toto by mělo být jisté shrnutí vaší dosavadní kariéry v rozsahu zhruba jednoho až dvou odstavců. Následně pak přichází samotné představení motivačních faktorů, důvodů, které vás dovedly k rozhodnutí usilovat o danou pozici. Nezapomeňte také uvést, co můžete společnosti nabídnout, jaké zkušenosti s sebou přinášíte. Velmi dobře funguje, když tyto zkušenosti navážete na požadavky na danou pozici uvedené v samotném zadání inzerátu pracovní pozice.

Velmi často lidé zaměňují motivační dopis s dopisem průvodním. Mnohdy jsou tyto dva dopisy dokonce ztotožňovány. Rozdílem je fakt, že motivační dopis je skutečně pouze dopisem, který hovoří o vaší motivaci pro dané zaměstnání a obsahuje výše uvedené. Průvodní dopis se používá ve chvílích, kdy mimo svého životopisu zasíláte také další přílohy jako osvědčení z kurzů, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady udělené v rámci získaných certifikací apod. V rámci průvodního dopisu zaměstnavatele v podstatě provádíte všemi přílohami, které nalezne v žádosti o zaměstnání. Průvodní dopis se používá zřídkakdy, zpravidla ve chvílích, kdy je žádost o zaměstnání zasílána poštou.

Mým doporučením na závěr je vytvořit si jeden univerzální motivační dopis, který lze v případě různých zajímavých pracovních nabídek modifikovat dle potřeby.

Pokud byste si přesto se sepsáním takového motivačního dopisu nevěděli rady, neváhejte mě kontaktovat.

Autor: Alena Oudová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2019 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .