Exkurze do laboratoří VŠCHT

Členové Mensy vyrazili na další exkurzi do centrálních laboratoří VŠCHT, kde mohli spatřit i zbylé láhve s alkoholickými nápoji po metanolové aféře.

Když jsem v časopise Mensy zjistil, že proběhnou exkurze do centrálních laboratoří VŠCHT, napadlo mne vzít tam syna, aby si udělal obrázek, jak to v chemických laboratořích vypadá. Analytickou chemii považuji za jeden z oborů, kde se absolventi nemusí bát budoucnosti. Podobně asi uvažovalo dost lidí, protože březnové dvě exkurze byly hned plné a na nás zbyl až náhradní termín 3. dubna.

V 17 hodin jsme se spolu dalšími zájemci o prohlídku sešli ve vrátnici VŠCHT s ing. Miroslavou Novotnou, vedoucí laboratoře molekulové spektroskopie. Nejdřív nás paní inženýrka vzala k sobě do kanceláře, kde nám vysvětlila teoretické základy dvou spektroskopických metod, infračervené spektroskopie a Ramanovy spektroskopie.

Na mém minulém pracovišti jsme IČ spektrometrické pracoviště měli, analyzovala se tam řada materiálů od potahů do automobilů až po močové kameny. Pomáhal jsem tam dělat kalibraci spekter výživových hodnot objemných krmiv pro skot, takže princip metody a její praktické využití jsem znal. Paní inženýrka ale vyprávěla o teoretických základech tak zajímavě, že se nenudil nikdo. Měla dokonce připravené vizualizace teoretických základů spektroskopických metod.

Nejzajímavější bylo pochopitelně praktické využití výše uvedených metod. Mediálně je nejznámější metanolová aféra, po které zbylo v laboratoři ještě několik lahví s alkoholickými nápoji, ale paní inženýrka vyprávěla i o analýzách tkanin nebo o ověřování pravosti písma na středověkých rukopisech.

Pak nás paní inženýrka vzala do vlastní laboratoře a předvedla nám spektrometry, které na VŠCHT mají, jak pro IČ, tak i pro Ramanovu spektrometrii. Musím přiznat, že přístrojové vybavení VŠCHT závidím.

Závěrečná diskuse se nesla v duchu budoucnosti oboru a zejména jeho absolventů, takže se potvrdilo, že většina ostatních přišla se stejným nápadem jako my – ukázat dětem obor, který pravděpodobně bude mít budoucnost.

Závěrem bych chtěl poděkovat paní Ing. Bc. Elišce Anně Kubičkové za zorganizování celé akce a především paní Ing. Miroslavě Novotné, která se nám skutečně úžasně věnovala.

Více o spektroskopii naleznete v článku Spektroskopie v rubrice Věda.

Autor: Oto Huml
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2019 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .