Mé první setkání s MS Praha

Díky čerstvému opuštění školních lavic Mensa gymnázia (bohužel mým prosbám studovat tam dál i po maturitě nevyhověli) mi o místních a zájmových skupinách Mensy povědomí nechybělo. Přímá osobní zkušenost však ano a po svém vůbec prvním setkání s aktivními mensany v lednu tohoto roku jsem se nadšeně rozhodla účastnit i místní skupiny Praha.

S automatickou nervozitou se počítá i u otřelých společenských typů, ke kterým se řadím, nicméně okamžitě ze mě vše opadlo už po samotném vstupu do prostoru zaplněného přátelskou atmosférou. Dýchl na mě dojem ryze vřelého přijetí a skutečně tomu i po usednutí mezi veselé diskutující členy tak bylo.

Měla jsem již od samého vstupu do řad aktivních mensanů vnitřní pocit, že tam toho na mě dost čeká, že mám hodně šancí získávat. Konečně se mi plní sen vyrazit do tohoto světa, dělat něco smysluplného, dávat tomu, čemu se věnuji, hodnotu. Tady je místo, kde cítím, že je vše možné, kde jsou lidé, kteří víc než kteříkoli jiní rozumí tomu, co říkám, chápou, jak myslím, intenzivně vnímají, jak žiju. Vážím si této ojedinělé možnosti scházet se a nemít hranice, být skutečně sama sebou, v úzkém kruhu talentovaných, tolerantních lidí, v místě, kde je možnost sebevyjádření v rovnováze se schopností pozorného naslouchání. Líbí se mi, jak ač všichni nezávislí a výjimeční, dohromady tvoří inspirující, akční a soudržnou společnost, ve které se cítíte jako ve své vlastní unikátní rodině.

Nyní již nechci vynechat žádnou z dalších příležitostí k setkávání se s Mensou osobně, nejen na poli odběru časopisu a přihlížení dění. Upřímně děkuji všem členům, kteří ve svém volném čase dobrovolně pečují o úžasné prostředí a zajišťují jeho samotnou existenci, za nesmírně vřelé přijetí, za tu spoustu pozitivní energie, podnětů, nebývalou míru pochopení a porozumění. Setkávání skupin nabádá k podnikání dalších akcí a navazování kontaktů, proto je berme jako skvělou cestu nejen k podnikavým krokům, ale i k cenným osobním vazbám a přátelství. Toto uvědomění mi zanechává vnitřní pocit duševního obohacení a naplnění vize smysluplného života, proto pokaždé, když o své první návštěvě nadšeně vyprávím, přesvědčená, že to byl můj nejlepší nápad, končím větou: „Určitě přijďte, stojí to za to!“


Autor: Kateřina Bernatíková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2019 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 1/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .