Umění prezentace – teorie a praxe

Jedním ze základních požadavků na manažera je i umění výborně zvládnout prezentaci. Právě proto nedávno proběhla v SIGu Manager přednáška s názvem Umění prezentace.

Režie se dobrovolně zhostil Radim Novák ze společnosti IBM, který nám vysvětlil všechny potřebné teoretické základy, doplnil je zajímavými tipy a triky a promítl nám mezitím dvě krátká videa. O dva týdny později se v rámci našeho SIGu konalo navazující cvičení, na kterém si účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet prezentování před kamerou a následně jim bylo umožněno zhlédnutí sebe sama v akci. Zjistili tak své přednosti a nedostatky přímo ze záznamu. Nakonec proběhla i přátelsky pojatá diskuse nad konkrétními chybami, které si účastníci v průběhu přednášek zapisovali a díky kterým se mohu nyní s vámi podělit o naše nejzajímavější praktické poznatky.

Nejzajímavější z přednášky

Co byste tedy měli udělat, aby vaše prezentace byla skutečně excellence? Středobodem úspěchu jsou dvě činnosti prováděné před samotnou prezentací, kterým je potřeba věnovat opravdu velkou pozornost a poctivou práci. Jsou jimi příprava a zkoušení.

Přípravou je myšleno především zodpovězení čtyř základních otázek: Kdo přednáší? Co? Komu? A jak? To znamená konkrétněji si ujasnit, co ode mne účastníci přednášky očekávají. Ke komu budu mluvit? Na co je potřeba být připraven? Jaké oblečení je vhodné? A jak se psychicky připravím? Další částí nutné přípravy je zpracování samotné prezentace. Populárním nástrojem je dnes počítačový program PowerPoint, ale je vhodné využít i jiných pomůcek, anebo dokonce i praktické ukázky. Skladba jednotlivých částí a stránek prezentace by měla logicky navazovat a mít vhodně uspořádanou strukturu.

Tím druhým hlavním měřítkem úspěchu je již zmiňované opakované zkoušení. Opakování dělá mistra a nejinak je tomu i zde. Je potřeba trénovat: příchod, oslovení a představení se, zapamatování si potřebných klíčových informací, dále kulturu řeči, řeč těla a také dodržení časového limitu. Zkoušet opakovaně prezentaci nanečisto a nikdy klamně nespoléhat na improvizaci.

Radim nám ještě na závěr přednášky poskytl i několik důležitých rad a tipů a varoval nás před nejčastějšími chybami. Mezi zajímavé rady určitě patřilo pravidlo tří. Tedy to, co je nejdůležitější, zopakovat alespoň třikráte. Tipy Radim směřoval především na řečnictví. Radil nám například, abychom mluvili melodicky, zřetelně vyslovovali, využívali gradace hlasu či střídání tempa. Za jednu z nejčastějších chyb označil používání parazitických slov (vlastně, jakoby, prostě, že ano). A pozor bychom si prý měli dávat také na selhání pomocné techniky, které dokáže zmařit i jinak výbornou prezentaci.

Těžké chvíle před kamerou

Podtrženo shrnuto, při nácviku prezentování před kamerou jsme odhalili své nedostatky, které byly většinou následkem podcenění přípravy anebo byly způsobeny trémou.

Podcenění přípravy se projevilo kupříkladu na samotných stránkách prezentace v PowerPointu. Stránky byly nebarevné a občas se na nich objevilo i zbytečně velké množství textu. V jednom případě to ale bylo přesně naopak, krásné fotky byly zcela bez popisků. Fakt, že někteří neměli svou prezentaci opakovaně vyzkoušenou nanečisto, způsobil, že tu a tam zaznělo „éé“ a „áá“ a zřídka se vyskytla i parazitická slůvka jako „vlastně“ a „jakoby“. Někteří prezentátoři se oblékli vzhledem k tématu vhodně, avšak nenápadně. A tréma? V jednom případě zapříčinila nedostatečný oční kontakt s publikem a u všech způsobila občasné neklidné vystupování, což trochu snížilo profesionální dojem.

A v čem jsme byli naopak velmi šikovní? Určitě bych nejprve chtěl vyzdvihnout velmi vhodný výběr zajímavých témat. Od základů finanční gramotnosti až po cestopisný Seward na Aljašce. Také z hlediska časového limitu jsme ve většině případů obstáli. Ovládání pomocné techniky jsme šikovně zvládli. A co jsme dokázali opravdu všichni? Samotný příchod. Všichni jsme přišli před publikum dobře naladěni a s úsměvem.


Co se nám nakonec osvědčilo?

Praktickým cvičením jsme zjistili, že velkou roli hraje osobitost prezentace i osobitý styl prezentujícího. Taková prezentace není tuctová a naopak je zajímavější a snadno a přirozeně vtáhne diváka do děje. Někteří si prozíravě zvolili taktiku získání si publika překvapením, ať již na začátku, nebo uprostřed. Pokud je takové překvapení časově i věcně vhodně zvoleno, má na účastníky přednášky velmi pozitivní efekt. Jednak dobře naladí, ale především pomáhá divákům udržet pozornost.

Celkově se naše prezentační cvičení povedlo a jeho účastníci odcházeli myšlenkově obohaceni. V každém případě jsme projevili odvahu profesionálně vystoupit a prezentovat své myšlenky širšímu publiku. A jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Autor: Stanislav Wolf
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2019 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .