Rozhovor s Kateřinou Havlíčkovou

Účastnila se zakládání Mensy Československo, zakládala Gymnázium Buďánka a dlouhou dobu byla jedním z klíčových členů vedení Mensy, kde svým neoblomným realismem a smyslem pro detail odvrátila nejednu katastrofu; pomáhala tak z mensovního těsta hníst méně spolek a více organizaci. Mnozí jen obtížně přijímali její přímé a věcné otázky a striktně realistické hodnocení megalomanských plánů. Dlouhou dobu byla jedním z klíčových administrátorů testování Mensy a mnoho svého času i úsilí zasvětila všestranným aktivitám podporujícím rozvoj talentu českých dětí jak v Mense, tak mimo ni.

Přesto je nebývale skromná a o svých úspěších jen velmi nerada hovoří. Přemluvit ji k rozhovoru byl úkol nadmíru obtížný a napsat jej ještě složitější – jak sama o sobě řekla: „Jednou mi kolega z Mensy řekl, že se vyjadřuji jako úřední věstník, a měl pravdu.“

Co Vás přivedlo k rozhodnutí přijít na mensovní test?

Chtěla jsem najít lidi, kteří se zajímají o nadané děti.

Kdy jste se nechala testovat?

Už nevím, nějak tehdy, když se u nás Mensa zakládala, také jsem do ní ihned vstoupila.

Vyměnila byste logické uvažování raději za nějaký jiný talent (hudební, výtvarný, sportovní ...)?

Ne.

Co si myslíte obecně o přístupu našich spoluobčanů k nadaným lidem?

Že je stejný jako k ostatním lidem.

Cítíte v tomto přístupu nějaké změny?

Nezaznamenala jsem žádnou změnu, s výjimkou přístupu k nadaným dětem.

V čem tkví hlavní smysl testování IQ?

Vyhledat nadané lidi, zejména děti.

Jak jste se zapojila do dění v Mense?

Přípravou programů pro děti.

Vzpomínáte ráda na počátky Mensy v Československu?

Ano i ne. Spousta nadšení a legrace a fajn lidí a taky spousta zklamání a lidí, co nebyli fajn.

Jak vidíte vývoj Mensy za posledních 15 let?

Výrazně k lepšímu fungování a větší smysluplnosti.

Povedlo se z Mensy vytvořit to, co si její zakladatelé přáli?

Ne. Ani to podle mě není možné. Pokud tedy máte na mysli zakladatele původní Mensy. Zakladatelé té české si takové nereálné cíle nekladli.

Čím se liší Mensa ze začátku devadesátých let a teď?

Dnes je organizovanější a nabízí lidem více činností, ne jen zábavu.

Skrývala jste někdy záměrně své členství?

Ne.

Co Vám osobně Mensa přináší?

Kontakty s lidmi.

V čem vidíte její přínosy společnosti?

Pomáhá rozvíjet potenciál nadaných dětí a občas zachraňuje lidi před osamělostí.

Co jste od členství v Mense očekávala a jak se tato očekávání naplnila?

Očekávala jsem školu pro nadané děti a ta existuje.

Velmi dlouho jste pro Mensu dělala mnoho, proč?

Bavilo mě to.

Jak vidíte svou budoucnost v Mense?

Nežiju v Česku, takže teď už bohužel nijak.

Kde je podle Vás potenciál rozvoje Mensy?

V oblasti osobnostního rozvoje. Umím si představit programy, semináře, individuální poradenství v této oblasti.

Jakých aktivit/setkání v rámci Mensy se účastníte?

Těch, které se konají, když jsem v Česku, což je zřídka. Dřív to byly akce ve škole, zasedání rady a Pragocon.

Sledujete ještě dění v Mense?

Ano.

Jak byste jednou větou charakterizovala Mensu?

Spolek cvoků, kteří, když se naučí spolupracovat, dokážou bezvadné věci.

Jak se zrodila myšlenka založit mensovní gymnázium?

V mé hlavě koncem prosince 1989.

Jak zakládání probíhalo? Máte nějakou „veselou historku z natáčení“?

Živelně. Vypadalo to, že organizovaně a s dokonalou přípravou to nebude nikdy, tak jsme začali rovnou – bez budovy, bez vybavení, jen s nadšenými dětmi, učiteli a rodiči.

Co bylo při zakládání školy nejobtížnější?

Zvládnout úředníky.

Kdy nastoupili první studenti?

V září 1993.

Čím je mensovní gymnázium specifické?

Vším – to by bylo na samostatný článek. Kromě toho je rozdíl mezi dřívějším a současným gymnáziem.

Jak se podle Vás změnilo se za dobu existence OGB české vzdělávání?

Hodně k lepšímu.

Kde jsou největší mezery českého vzdělávacího systému?

Ve vzdělávání a dovednosti učitelů.

Mnoho let jste strávila v zahraničí. Čím je podle Vás ČR výjimečná?

Smyslem lidí pro humor, ironii a nadsázku.

Zpracovávala jste návrh reformy důchodového systému. Jak vnímáte jeho nerealizaci?

Že jsme promarnili šanci dát tuto věc navěky do pořádku. Teď už je pozdě, v době hospodářské krize se reformy dělat nedají.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Moc neplánuji. Uvidím, až se rozhodne, jestli se budeme stěhovat do Kalifornie.

Autor: Hana Svobodová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2019 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .