Rozhovor s Václavem Janouškem

I když jsem se aktivnějším členem stal až v posledních dvou letech, do Mensy jsem vstoupil už v roce 1998. Tenkrát jsem navštěvoval jen ty nejzajímavější akce, mezi něž patřily tvoje přednášky. Tyto přednášky se mi opravdu líbily a víc než dobře plnily má prvotní očekávání od Mensy. Když jsem se teď do dění vrátil, ne vždy jsem úplně chápal nastalou situaci.

Rád bych se proto zeptal i tebe, abych měl pohled z více stran. Než se dostaneme ke konkrétním představám, vrátíme se na začátek. V Mense jsi určitě déle než já, jak dlouho?

Václav Janoušek

Vašek: Více než dvacet let, od srpna 1992, to znamená téměř od začátku existence Mensy v České republice. A jsem hrdý na to, že moje členství je od té doby nepřetržité. Ani jeden rok jsem nevynechal.

Vítek: Letos jsi kandidoval do kontrolní komise. Zastával jsi během svého členství obdobné funkce? Jaké s nimi máš zkušenosti?

Vašek: V letech 1999 až 2003 jsem byl členem Rady Mensy ČR. Snažil jsem se působit v oblasti fundraisingu pro aktivity Mensy a rovněž navázat kontakty s odborníky na profesní růst v rámci projektu Kariérní podpora, který se tehdy poprvé rozbíhal. V této souvislosti jsem jednal např. i s nedávno zesnulým Dr. Hubálkem. Moje zkušenosti jsou různé, setkal jsem se s kladnými i méně kladnými ohlasy na svoji činnost. Není ale nutné usilovat o 100 % kladných ohlasů, pokud máme konkrétní představu a konkrétní plán, jak bychom mohli Mense pomoci, stojí za to do toho jít.

Vítek: Čtenáři tohoto rozhovoru již výsledek letošních voleb znají. Přesto se ale zeptám, na co by ses rád zaměřil, pokud budeš do funkce zvolen, a co budeš dělat v opačném případě?

Vašek: V obou případech se moje plány příliš neliší. Hodlám se i nadále věnovat dalšímu rozvoji Business Clubu. Už nyní máme v plánu další přednášky. Pokud budu zvolen, zaměřím se také na kontrolu hospodaření Mensy, což je vlastně hlavní aktivita členů kontrolní komise.

Vítek: Čím se vlastně zabýváš mimo Mensu?

Vašek: Mimo Mensu se věnuji účetním a ekonomickým aktivitám.

Vítek: Při svém zaměstnání přicházíš do styku s účetnictvím, porozumíš tedy účetním dokumentům při kontrole hospodaření Mensy. Tvoje aktivity se však neomezují jen na samotné účetnictví, ale zabýváš se i ekonomickými aspekty dalších problémů. Do kterých oblastí ještě tvůj zájem zasahuje?

Vašek: Teď se zabývám politikou. Politika mě vždycky bavila – ostatně se jedná o mocenský boj, který mě zajímal už tenkrát. Vlastně se mocenskými otázkami zabývám celý život. I teorie her, kterou jsem učil na vysoké škole, je o boji.

Vítek: V tom s tebou souhlasím. Připomíná mi to přednášky, na které jsem v roce 1999 chodil ještě do Hašlerova domu na Zlíchově. Přednášky s názvy „Dynamika mocenského boje v mezilidských vztazích“ a „Pojďme na to asertivně aneb Chci své maso!“ se s těmito tématy velice úzce vázaly. Moc rád na to vzpomínám.

Vašek: Ano, přesně. To byly časy. Mé vrcholné asdareelovské období. Tenkrát jsem byl Asdareelem, abych tak řekl, skoro na plný úvazek. Pamatuji si, jak jsem tenkrát ručně bastlil svoje první stránky Černé Luny. Chodil jsem hlavně do počítačové studovny Státní technické knihovny, která tehdy sídlila na Mariánském náměstí. Měla obrovský genius loci, který dobře ladil s mými aktivitami – duchové Johna Dee a magistra Kelleyho chodili kolem…

Vítek: Asdareel, Černá Luna. To jsou pojmy, které nyní už nikomu nic neříkají. Nechceš čtenářům trochu přiblížit, co by si pod těmito termíny měli představit? Tenkrát mi to připadalo jako něco magického a moc mi to nepřipomínalo racionálně založené přednášky.

Vašek: Tenkrát jsem se hodně zajímal o psychologii a astrologii a velice mě oslovila junginánská analytická psychologie zkoumající nejhlubší nevědomí lidské duše. Stručně lze říct, že Černá Luna je astrologickým obrazem této temné stránky lidské duše v horoskopu člověka. Asdareel je jeden z temných andělů, kteří podle Bible sestupovali na Zemi a de facto se vzbouřili proti svému Bohu a učili pozemšťany vědění, které jim nebylo určeno. Asdareel byl astrolog a oslovil mě jednak profesionální blízkostí a jednak libozvučností svého jména. Jsou zde i další souvislosti, které však nejsou mládeži přístupné.

Vítek: A už Asdareelem nejsi?

Vašek: Z Asdareela už zbyl jen ten nick, který si ponechávám víceméně z nostalgie. Není možné patnáct let ustrnout na jednom místě.

Vítek: Tvoje přednášky mě tenkrát velice zaujaly a rád jsem na ně chodil. Měly šťávu a nebyla na nich nuda. Uvažoval jsi někdy, že bys je v Mense zopakoval?

Vašek: Už ne. Stejně jako není možné ustrnout na jednom místě, nevstoupíš ani dvakrát do jedné řeky. Čas oponou trhl a teď se věnuji jiným věcem.

Vítek: To je škoda, ale chápu. Člověk by se měl dívat dopředu a nezaobírat se minulostí více, než je zdrávo. Mensa si teď prožívá velice živé období. Kam si myslíš, že by se měla ubírat dál?

Vašek: Zaprvé by se měla intenzivně věnovat nadaným dětem, což je to, co dělá Centrum nadání Vaška Fořtíka. Ovšem představuji si proaktivnější přístup. Podporuji například víceletá gymnázia, ale to je všechno málo. Na víceletá gymnázia dávají své děti hlavně rodiče, které jsou si talentu svých dětí vědomi, ale to je jen kapka v moři. Mensa by měla navazovat těsnou spolupráci se školami a se školskými úřady, nadané děti aktivně vyhledávat a snažit se prosazovat, aby se jim dostalo kvalitnějšího vzdělání, nežli je většinové. To, že většina dětí má jednotné vzdělání, představuje velkou ztrátu jak pro tyto děti samotné, které by mohly mít lepší start do života, tak ale i pro stát, který by samozřejmě velmi silně profitoval z toho, že by se talent těchto dětí podporoval a rozvíjel. Dovolím si malinko zabrousit do mikroekonomické teorie: dochází zde k tomu, čemu se v ekonomii říká mrtvá ztráta a co se odstraňuje pomocí cenové diskriminace.

Vítek: Nemyslíš, že segregace nadaných dětí rozvine jejich talent, ale obere je o sociální dovednosti? I nadané děti by měly přijít do styku s těmi obyčejnými. V dospělosti by měly umět jednat se všemi. Z izolovaných dětí mohou vyrůst pro život nepoužitelní géniové, kteří přispívají k nesprávnému vidění Mensy jako společnosti podivínů.

Vašek: Děti předškolního věku a prvního stupně by měly svoje schopnosti rozvíjet při mimoškolních aktivitách. Až teprve děti na druhém stupni by se měly specializovat ve školách, které se budou jejich talentu věnovat i při samotné výuce.

Vítek: Při vyjmenovávání bodů jsem tě přerušil. Jaké další směry jsi měl na jazyku?

Vašek: Mensa by se dále měla podílet na řešení celospolečenských a globálních problémů. Využít intelektuálního potenciálu svých členů a sebevědoměji vstupovat do společensko-politického diskurzu.

Vítek: Mensa je ale ze stanov apolitická. Nemůžeš členům zabránit ve vyjadřování svých politických postojů, ale nemyslím, že by měla Mensa vyjadřovat nějaké stanovisko navenek.

Vašek: Položme si otázku, co to znamená, že je Mensa apolitická organizace. Jestli to znamená, že Mensa nemá fungovat jako politická strana, pak souhlasím. Jestli to znamená, že Mensa jako organizace nemá oficiálně podporovat konkrétní politickou stranu nebo nějakého kandidáta, opět souhlasím. Ale má to znamenat i to, že se Mensa bude úzkostlivě vyhýbat všem tématům, která mají co do činění s politikou? Jakékoliv téma, které se týká společenského života a situace, se nutně musí týkat i politiky. Pokud bychom chtěli zcela odstranit politiku z mensovního života, nutně by to znamenalo, že se okruh přípustných činností smrskne na piškvorky, šachy a řekněme počítačové hry. Nepochybuji o tom, že mezi mensovním potěrem je mnoho mladých členů, kteří těmito aktivitami žijí, ale má to znamenat i to, že se starší a zkušenější členové Mensy nemůžou věnovat otázkám společensko-politického významu?

Vítek: Já politiku vnímám jako vědní disciplínu, stejně jako mnohé jiné. Pro takové odvětví by mohl být založen vlastní SIG, který se bude zabývat touto odbornou stránkou. Toto může naplňovat i současný Business Club. Stejně jako tebe nezajímají aktivity herních SIGů, nezajímají členy herních SIGů politická témata. Vedení Mensy nezasahuje do náplně práce jednotlivých SIGů, ale na druhou stranu nesmí tyto SIGy používat známku Mensy pro aktivity bez jeho předchozího souhlasu. Když se podíváš na poslední diskuse na intranetu, mnoho členů se k politickým otázkám vyjadřuje.

Vašek: Politiku nemůžeš vyčlenit z našeho ani pracovního ani mimopracovního života, politika prostupuje vším. Položme si otázku, co je to politika. Je to nauka o řízení společnosti. Ve společnosti žijeme a pracujeme, a proto ji nemůžeme z našich životů v žádném případě dostat.

Vítek: Na jazyku jsi měl ještě třetí směr vývoje Mensy. Jaký?

Vašek: Mensa by měla fungovat jako networkingové centrum, centrum pro systematické budování sociálního kapitálu, tj. řečeno srozumitelně – pro navazování kontaktů využitelných v podnikání a práci. V magisterské mikroekonomii máme jednu základní větu: Lidský kapitál lze realizovat pouze prostřednictvím kapitálu sociálního.

Vítek: Tento kapitál by měl rozvíjet znovuobnovený projekt kariérní podpory. Možná jsem moc velký introvert, ale mám dojem, že bychom měli budovat a rozvíjet vzájemnou komunikaci členů. Je tu spousta členů, kteří představují nevyužitý potenciál. Jakým způsobem je možné jejich komunikaci rozvinout?

Vašek: Právě proto se snažím členům Mensy předkládat témata, nad nimiž se mohou zamyslet. Moje otázky mohou vzbudit i rozporuplné reakce.

Vítek: Někteří ale takové otázky nechtějí slyšet.

Vašek: Přesně tak.

Vítek: Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. S tím bohužel nic nenaděláme. Ty ale dokážeš připravit velice zajímavé akce. Doufám, že se nenecháš odradit a budeš je připravovat i nadále. Držím palce!

Vít Švachouček (vlevo) a Václav Janoušek při rozhovoru

Autor: Vít Švachouček
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 3/2017 (červen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 3/2017
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .