Státní pojištění invalidity a smrti 

26.02.2017 14:27, autor: Vladimír Kutálek, redakčně upraveno
Je vám třicet, čtyřicet a stále si říkáte, že myslet na státní důchod je v tomhle věku zbytečné? Nebo že se státního důchodu nedožijete? Musím vás zklamat, riziko, že se státního důchodu dožijete, je nadpoloviční, i kdyby se mezitím posunul věk odchodu do důchodu na 70 let. Skutečnost, zda a jak dlouho budete doma pečovat o dítě nebo zda budete oficiálně v evidenci úřadu práce, může mít zásadní vliv na to, jestli a kdy dostanete státní důchod.
Více | Rubrika - Věda > Ekonomie

Trump prezidentem. Co jen teď se Spojenými státy bude?

26.02.2017 14:19, autor: Michal Macháček
Ať už se nám to líbí, nebo ne, Donald Trump je novým americkým prezidentem. V dnešním článku necháme emoce za dveřmi a zkusíme odhadnout, co bude Trumpovo prezidentství znamenat v ekonomické oblasti.
Více | Rubrika - Věda

Varianty důchodového zabezpečení krátce před důchodem

28.01.2017 15:03, autor: Vladimír Kutálek
Nedávno jsme řešili případ klienta, kterému scházely asi čtyři roky do řádné penze a ztratil zaměstnání. Má se evidovat na úřadu práce? Jak dlouho tam má pobýt? Má si vzít předčasný důchod (z prvního povinného „státního“ pilíře)? A kdy? Má využít předdůchod (z třetího dobrovolného pilíře)? Kdy a na jak dlouho? Která z těchto variant je nejvýhodnější pro klienta, když se dožije věku 70? Nebo 75 či 80? Klient měl dostatečné finanční rez...
Více | Rubrika - Věda > Ekonomie

Rozhodnuto: Ve které zemi najdeme nejchytřejší absolventy?

28.01.2017 14:57, autor: Volný překlad Petra Štěpána a Tomáše Cironise z časopisu The Independent, říjen 2016
Ve své profesní kariéře jsem spolupracoval s příslušníky různých národů. Mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří se chlubili svým vzděláním, a já jsem pojal podezření, že to naše české nestojí za nic. A to i přesto, že mi někteří od počátku nepřipadali až tak vzdělaní, jak bych dle jejich slov a postojů předpokládal. K tomu se navíc přidal i český komplex méněcennosti, který v nás byl po dlouhá léta pěstován.
Více | Rubrika - Věda

Učení nemusí být mučení, zvlášť když jde o cizí jazyky

11.09.2016 14:32, autor: Markéta Sedláčková
Tradiční způsob učení jazyků, který se využívá ve školách, není to, po čem byste měli sáhnout, pokud se jazyk chcete naučit rychle a zábavně. Abychom opravdu dokázali mluvit cizím jazykem, potřebujeme mnohem víc než pořádnou slovní zásobu, znalost gramatiky a pár užitečných frází.
Více | Rubrika - Věda > Inteligence

Esperanto a umělé jazyky

11.09.2016 14:28, autor: Martin Dokoupil
Umělými jazyky se zabývala celá řada lidí a vzniklo tedy již mnoho různých jazyků, z nichž málokterý se prosadil. Jazyk, který se proslavil nejvíce je Esperanto, ale ani tento jazyk neobstál v boji s angličtinou a nestal se univerzálním jazykem.
Více | Rubrika - Věda > Inteligence

Brexit a jeho ekonomické dopady

21.08.2016 11:48, autor: Michal Macháček
Po britském referendu se v médiích objevila spousta negativních předpovědí od propadu trhů přes zpomalení růstu ekonomik až po zvýšenou nezaměstnanost, a to jak v Británii, tak v EU. Předpovídat budoucnost je vždy obtížné, přesto bych chtěl jít proti proudu a ukázat, proč není v současnosti panika na místě.
Více | Rubrika - Věda > Ekonomie

Co přinese nový program ECB na podporu ekonomiky?

11.06.2016 17:21, autor: Michal Macháček
Na mensovní diskusi „SIG BC – Tvorba akciového portfolia“ jsme narazili na problém kvantitativního uvolňování (QE) Evropské centrální banky (ECB). Ta v březnu oznámila změny v současných programech na podporu ekonomiky. O jaké změny jde, co vlastně znamenají a jaký vliv mohou mít na ekonomiku eurozóny, Evropské unie i na nás samotné?
Více | Rubrika - Věda

Milion USD za strukturu prvočísel

1.06.2016 13:51, autor: David Bohatý
Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné právě dvěma různými přirozenými čísly, a to číslem jedna a sebou samým. Velký praktický význam mají prvočísla v šifrovacích systémech, jako je RSA (šifra s veřejným klíčem).
Více | Rubrika - Věda

Vážení mozků, sto inteligencí

21.10.2015 22:49, autor: Ivana Vajnerová
Ve snaze poznat a porozumět inteligenci prošlo lidstvo různými cestami a teoriemi od dědičnosti a vážení mozků přes „jedinou“ inteligenci po její (možná) stovky dimenzí. Některé názory na ni dnes působí směšně, jiné hrůzně, další posunuly hranice poznání nás samých. Velký „boom“ zájmu o fenomén inteligence procházel celým minulým stoletím, připomeňme si však i ty úplně nejstarší pokusy o porozumění inteligenci a teorie sou...
Více | Rubrika - Věda

Změna perspektivy: Jak myslel Kasparov? 

18.10.2015 16:21, autor: Stanislav Wolf, redakčně upraveno
Nejen šachoví pamětníci vzpomínají na dobu, kdy spolu soupeřili šachoví velmistři Garri Kasparov a Anatolij Karpov. Každý z nich používal vlastní strategii a taktiku.
Více | Rubrika - Věda

Neviděly tohle moje neurony už někdy dřív?

9.08.2015 10:35, autor: Z anglického originálu ’Haven’t My Neurons Seen This before?‘ (MWJ November 2014) přeložil Petr Psutka
Svět se rok co rok stává chaotičtějším a naše mozky jsou pod neustálou palbou vizuálních vjemů. Nová studie z Centra pro nervový základ poznání (CNBC – Center for the Neural Basis of Cognition), společného projektu Univerzity Carnegie Mellon a Univerzity v Pittsburghu, odhaluje, jak neurony v části mozku, jejíž funkcí je rozpoznávání předmětů, reagují na příval velkého množství obrázků, které se jim ukazují.
Více | Rubrika - Věda

Správné čtení trénuje mozek

14.04.2015 20:53, autor: Marlena Vítková
Čtete pomalu, pečlivě po jednotlivých slovech, vracíte se v textu? Myslíte si, že váš mozek tak lépe přečtené informace zpracuje a uloží do paměti? Omyl, pomalé čtení samo o sobě nezaručuje vyšší stupeň pochopení obsahu textu a následné zapamatování.
Více | Rubrika - Věda

Lidské tváře jsou rozmanité, protože jsme se vyvinuli tak, abychom vypadali jedinečně

10.02.2015 19:58, autor: Z originálu Human Faces Are so Variable because We Evolved to Look Unique (MWJ prosinec 2014, str. 9) přeložila Pavla Janovská
Úžasná rozmanitost lidských tváří – mnohem větší než u většiny ostatních živočichů – je výsledkem evolučního tlaku na to, aby každý z nás byl jedinečný a snadno rozpoznatelný. K tomuto závěru došli ve své nové studii vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley.
Více | Rubrika - Věda

Pozorování a učení

10.02.2015 19:54, autor: Z originálu Looking and Learning (MWJ únor 2013, str. 7) přeložila Jitka Nováková
Člověk se učí celý život. Než jsme ale dost zdatní na to, abychom četli odborné knihy, musíme svět poznávat jinak: pozorováním
Více | Rubrika - Věda > Inteligence

Matematik Vojtěch Jarník

10.02.2015 19:42
V tomto článku připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých matematiků dvacátého století, profesora Vojtěcha Jarníka (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970).
Více | Rubrika - Věda

Dyslexie

10.02.2015 19:39, autor: Z originálu Thomas Hally: Dyslexia – an Overview (MWJ září 2013, str. 4 a 6) přeložila Hana Erbsová
Zatímco většina z nás dokáže číst a psát bez větších potíží, pro dyslektiky jsou tyto základní dovednosti těžko pochopitelné a obtížně zvládnutelné. Dobře to vystihuje jedna z definic dyslexie: „Dyslexie je porucha řeči, která má neurobiologické příčiny.
Více | Rubrika - Věda > Inteligence

Mozek ve skříni počítače

8.12.2014 21:54, autor: Z originálu „Brain in a Box“ přeložil Petr Psutka
Je to ten nejpropracovanější umělý ,mozek‘, jaký byl kdy vytvořen, a na rozdíl od mnoha předcházejících modelů se dokáže chovat spíše ,lidsky‘ nežli jako stroj.
Více | Rubrika - Věda

Krátká historie infinitezimálních (nekonečně malých) hodnot

14.11.2014 09:29, autor: Z originálu A Brief History of Infinitesimals, Mensa World Journal (zdroj www.scientificamerican.com), June 2014, přeložila Pavla Janovská
Kdo to byli Pythagorijci a kdo musel umřít, aby mohl vzniknout moderní kalkul?
Více | Rubrika - Věda

Falešná paměť: odvrácená strana naší skutečné paměti

9.10.2014 23:19, autor: Z originálu Basque Research. False memories: The hidden side of our good memory, Science Daily, February 2014, přeložil Petr Psutka
„… vytváří-li mozek dospělého člověka opakovaně znovu a znovu spojení mezi různými zónami spjatými s pamětí, zmechanizuje si proces sémantického propojování nových informací pro jejich snazší zapamatování.“
Více | Rubrika - Věda
Počet položek: 119položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 > >|
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2017 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 2/2017
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .