Kreativní génius nebo psychotik?

16.02.2009 12:18, autor: Thomas Hally
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je velmi úzká. Více o problematice zařazení jedince mezi tu či onu skupinu se dočtete v tomto článku.

Jsme chytřejší než naši předkové?

24.11.2008 00:37, autor: Michaela Ulrichová
Jsme chytřejší než naši předkové? Můžeme očekávat bystřejší potomky? Profesor politologie a náboženské filosofie James Flynn v 80. letech vyhodnotil IQ testy holandských mužů a dospěl k zajímavé hypotéze, která byla později na jeho počet pojmenována Flynnův efekt.

Jsou 'sovy' tvořivější?

24.11.2008 00:21, autor: Jiří Chmela
Měl Benjamin Franklin pravdu, když řekl, že brzké usínání a vstávání dělá člověka zdravým, bohatým a moudrým? (V originále: 'Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.') Poslední výzkumy ukazují, že možná nikoliv.

Svátek Svatého Patrika

3.08.2008 22:44, autor: Veronika Anor Partiková
Velký irský svátek – Saint Patrick’s Day se slaví 17. března. Svatý Patrik je patron Irska, který přinesl do této země křesťanství.

Beltain, Beltene, Beltine

3.08.2008 22:28, autor: Veronika Anor Partiková
Jden z nejdůležitějších keltských svátků., jehož název vznikl od slova „bel“ (jasný, zářící) a „tine“ (oheň), se slaví v předvečer prvního května.

Projekt Keltská Evropa

3.08.2008 22:14, autor: Veronika Anor Partiková
Projekt Keltská EVropa měl přispět k záchraně, seriozní prezentaci keltských památek a keltské historie na území Středočeského kraje. Zároveň byl založen „celoevropsky“ tj., aby umožnil i spolupráci se správci keltských lokalit po celé Evropě i případné čerpání finančních prostředků z fondů EU.

České geopolitické zajímavosti 1 - Holasicko

3.08.2008 19:56, autor: Vilém Vácha
Holasicko, území které se nachází na severovýchodě České republiky v okolí města Opavy (Opavsko, Krnovsko a Hlučínsko) a přilehlé území na severu, dnes ležící v Polsku.

České geopolitické zajímavosti 2 - Slezsko

3.08.2008 19:47, autor: Vilém Vácha
Slezsko je historicky podivuhodný konglomerát původně nesourodých bývalých vazalských a jiných území, konkrétně bývalého vévodství Těšínského, vévodství Opavského, knížectví Krnovského, Hlučínska, Moravských enkláv a knížectví Niského.

České geopolitické zajímavosti 3 - Nisko

3.08.2008 19:14, autor: Vilém Vácha
Území Niska se v hrubých rysech shoduje s bývalým okresem Jeseník a je jediným územím Dolního Slezska, které je dnes součástí České republiky.

České geopolitické zajímavosti 4 - Braniborsko-Nová marka

3.08.2008 19:06, autor: Vilém Vácha
Braniborsko bylo ve své podstatě součástí Českého státu déle než byla Podkarpatská Rus součástí Československa a jen o něco méně než Slovensko. V roce 2002 tomu bylo 600 let, co Český stát přišel o území Nová marka (Neumark).

Děti a příspěvky státu III.

12.07.2008 03:05, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí?

Děti a příspěvky státu II.

12.07.2008 02:55, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí?

Děti a příspěvky státu I.

12.07.2008 02:47, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí? V jedné věci by mělo být jasno: Postarat se o dítě je povinností rodičů. Obou. Asi málokdo by souhlasil s tím, aby stát převzal za rodiče povinnost dítě vychovávat. Hrůzná představa kolektivistické výchovy už naštěstí patří pouze do ranku sci-fi. Kupodivu si ale leckdo myslí, že stát má povinnost dítě živit. Namísto toho, aby byl rozvedený...

Dotace - novodobý mor

12.07.2008 02:36, autor: Kateřina Havlíčková
Dotace jsou příspěvky z veřejných finančních prostředků, na které nemají všechny subjekty, působící v dané oblasti, automatický nárok. Charakteristické je, že jsou poskytovány selektivně, často na základě kritérií stanovených ad hoc (typicky granty) a na základě posuzování kvality projektu nebo "prospěšnosti" určité činnosti, které je nutně subjektivní. Objektivní posouzení jakéhokoli druhu kvality může učinit pouze trh, ten však je právě poskyto...

Chceme svým rodičům přispívat na důchod přímo?

12.07.2008 02:34, autor: Kateřina Havlíčková
V diskusích o důchodovém systému se stále častěji objevuje otázka vazby mezi počtem dětí a důchody rodičů. Část odborníků i veřejnosti se přiklání k teorii tzv. "černých pasažérů", kterými jsou všichni, kdo vychovali méně než dvě děti. V našem současném důchodovém systému totiž platí, že odváděné pojistné je určeno na výplatu důchodů rodičů, není to tedy vklad na důchod vlastní. Na ten mají platit naše děti. Samozřejmě v přeneseném smyslu slova -...

Fondový pilíř ve smíšeném důchodovém systému:

12.07.2008 02:09, autor: Kateřina Havlíčková
Fondový pilíř ve smíšeném důchodovém systému: Dobrovolně nebo povinně Existují dva uzlové body, v nichž je třeba zvolit mezi dobrovolnou a povinnou účastí, a ty je třeba zřetelně oddělit: * Vstup do nového důchodového systému * Účast v kapitálovém pilíři.

Důchodová reforma metodou komplementární konverze (3K) - část druhá

11.07.2008 02:54, autor: Kateřina Havlíčková

Důchodová reforma metodou komplementární konverze (3K) - část první

11.07.2008 02:46, autor: Kateřina Havlíčková

Ruka státu v naší kapse

11.07.2008 02:16, autor: Kateřina Havlíčková
Měli jsme už mnohokrát možnost dočíst se o míře zdanění práce. Každý dnes už snad ví, že i pojistné na sociální a zdravotní pojištění je vlastně daň, ví i to (doufejme), že další daně-odvody platí zaměstnavatel. Je to ale všechno? Opravdu víme, kolik skutečně státu z vydělaných peněz odevzdáme?

Rovná dávka – postup

11.07.2008 01:28, autor: Kateřina Havlíčková
Počet položek: 126položek na stránku: |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2018 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 5/2018
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .