Komu vděčíme za čokoládu

23.06.2010 16:08, autor: Carl Turner
Ať už tmavá, mléčná, bílá, ledová či ochucená. Čokoláda je vášeň, bez které už si jen málokdo z nás dokáže představit svůj život. Čokoláda je prostě láska, ba možná i víc...: "Forget love... I'd rather fall in chocolate!" (autor neznámý). Od kdy se z ní však mohli naši předci těšit...?

Nadaní, leč bez titulu

14.04.2010 01:10, autor: Anne Favier-Townsend
„Kdybych si vzala dolar, libru nebo v kontextu dnešních ekonomických trendů raději euro pokaždé, když mě všichni ti dobromyslní lidé zrazovali od obav o mého syna, kterému je dnes 23 let, který se díky tomu, že je bystrý, bude mít bezpochyby vždy dobře, byla bych teď skutečně bohatá. Ale tak jako já nejsem bohatá, ani můj syn se nemá příliš dobře“ ...

Klesá naše kreativita s tím, jak stárneme?

14.04.2010 01:10, autor: Thomas Hally
Když jsme byli mladí, byla mysl každého z nás otevřena novým a fantastickým možnostem. Naše probouzející se zvědavost nás hnala neprobádaným lesem dobrodružství a objevování. Neustále jsme zkoumali život a vše, co nás obklopovalo, dotazovali se rodičů a starších sourozenců a pátrali jsme v nás samých i v celistvosti přírody po odpovědích na naše otázky.

Chytří muži jsou sexy

14.04.2010 01:10, autor: Thomas Hally
Všichni určitě na první pohled poznáme, co je „sexy“. Není těžké na to přijít, že ne? Slovník cizích slov k tomu říká: sexy – přitažlivý, mající sex-appeal, smyslný, erotický, svůdný. Geofrey Miller, uznávaný profesor psychologie a vývojový psycholog pracující od roku 2001 na univerzitě v Albuquerque v Novém Mexiku, je známý svými výzkumy v oblasti vývojové psychologie a výběru sexuálního partnera. Tvrdí, že se náš rozum vyvíj...

IQ, inteligence, etnická příslušnost a pohlaví

14.03.2010 14:08, autor: Thomas Hally
Tradiční pojetí a studie na téma IQ a inteligence se snaží vysvětlit podstatu, původ a praktické dopady individuální a skupinové inteligence. Tyto výzkumy lidského intelektu jsou však všeobecně předpojaté a stereotypní a opírají se o model, který je neslučitelný s kulturou mnoha lidí z tzv. třetího světa, zejména Afričanů.

Jsou krásní lidé inteligentnější? 

14.03.2010 13:58, autor: Thomas Hally
Dr. Satoshi Kanazawa, evoluční psycholog z London School of Economics, píše, že mnoho experimentů ukazuje, že lidé hodnotí přitažlivé lidi jako inteligentnější a schopnější než ty méně přitažlivé.

Pořadí mezi sourozenci a inteligence

15.12.2009 07:44, autor: Z originálu: Birth order and intelligence, Thomas Hally; Mensa International Journal Extra, říjen 2009, číslo 529 přeložil Petr Psutka.
Existuje korelace mezi prvorozeností a výjimečností a má vliv pořadí sourozenců na jejich životní úspěchy?

Mozartův efekt

8.12.2009 09:40, autor: Z originálu: The Mozart Effect, Thomas Hally; Mensa International Journal, červen 2009, číslo 525 přeložil Jiří Chmela
Vztah mezi hudbou a lidskou inteligencí je předmětem zájmu již od dob Pythagorových. Jeden z posledních objevů v této oblasti se nazývá Mozartův efekt (Mozart Effect), pojem, který oživuje zájem rodičů o klasické hudební vzdělání.

Ergonomie

8.10.2009 00:00, autor: Karla Kotková
Dne 14. 2. 09 proběhl mini seminář o ergonomii sedu, stoje a práce na PC. Z širokého pole ergonomie, kterou můžeme popsat jako „vědu o přizpůsobení práce člověku“, jsem vybrala právě tyto polohy, protože převažují v našem civilizovaném životě.

Aplikace teorie her v ekonomice i politice a otevřené problémy teorie redistribučních systémů

5.10.2009 22:24, autor: Doc. Radim Valenčík, CSc.
V příjemném prostředí restaurace Austria na Praze 5 na setkání Business Clubu 10.3.2009 proběhla zajímavá beseda na téma Aplikace teorie her v ekonomice a politice.

Inteligence je sexy?

5.10.2009 21:50, autor: Karel Kostka
O lidském myšlení, jeho úrovni a projevech existuje bezpočet studií a knih, nicméně není a nebylo na Zemi člověka, který by dokázal přesně vysvětlit, co to myšlení ve skutečnosti je.

Osobnost a kreativita: extroverze versus introverze?

2.10.2009 23:04, autor: Hally Thomas (přeložil Pavel Psutka)
Sociologové jsou přesvědčeni, že introverze a extroverze představují základní způsob reakce na naše prostředí, vytvářené polygenetickými vlivy a interakcí.

Sebeobrana

28.09.2009 15:47, autor: Vladimír Kutálek (redakčně upraveno)
V Praze se 7. 3. 2009 konal seminář na téma ,,Sebeobrana ve městě aneb Jak přežít své hrdinství“. Jeho obsah byl natolik zajímavý, že se ho pokusím zpětně zrekonstruovat.

Kreativní génius nebo psychotik?

16.02.2009 12:18, autor: Thomas Hally
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je velmi úzká. Více o problematice zařazení jedince mezi tu či onu skupinu se dočtete v tomto článku.

Jsme chytřejší než naši předkové?

24.11.2008 00:37, autor: Michaela Ulrichová
Jsme chytřejší než naši předkové? Můžeme očekávat bystřejší potomky? Profesor politologie a náboženské filosofie James Flynn v 80. letech vyhodnotil IQ testy holandských mužů a dospěl k zajímavé hypotéze, která byla později na jeho počet pojmenována Flynnův efekt.

Jsou 'sovy' tvořivější?

24.11.2008 00:21, autor: Jiří Chmela
Měl Benjamin Franklin pravdu, když řekl, že brzké usínání a vstávání dělá člověka zdravým, bohatým a moudrým? (V originále: 'Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.') Poslední výzkumy ukazují, že možná nikoliv.

Svátek Svatého Patrika

3.08.2008 22:44, autor: Veronika Anor Partiková
Velký irský svátek – Saint Patrick’s Day se slaví 17. března. Svatý Patrik je patron Irska, který přinesl do této země křesťanství.

Beltain, Beltene, Beltine

3.08.2008 22:28, autor: Veronika Anor Partiková
Jden z nejdůležitějších keltských svátků., jehož název vznikl od slova „bel“ (jasný, zářící) a „tine“ (oheň), se slaví v předvečer prvního května.

Projekt Keltská Evropa

3.08.2008 22:14, autor: Veronika Anor Partiková
Projekt Keltská EVropa měl přispět k záchraně, seriozní prezentaci keltských památek a keltské historie na území Středočeského kraje. Zároveň byl založen „celoevropsky“ tj., aby umožnil i spolupráci se správci keltských lokalit po celé Evropě i případné čerpání finančních prostředků z fondů EU.

České geopolitické zajímavosti 1 - Holasicko

3.08.2008 19:56, autor: Vilém Vácha
Holasicko, území které se nachází na severovýchodě České republiky v okolí města Opavy (Opavsko, Krnovsko a Hlučínsko) a přilehlé území na severu, dnes ležící v Polsku.
Počet položek: 119položek na stránku: |< < 1 2 3 4 5 6 > >|
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2017 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 1/2017
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .