Jak se řídí letadla na nebi

Když se řekne řízení letového provozu, většina lidí si nejspíše představí řídící věž na letišti, ve které sedí osoba, která nějakým způsobem řídí letadla na nebi. Není to tak úplně pravda. Zajímá vás, jak vypadá standardní postup z pohledu řízení letového provozu, když se například v létě vydáte letadlem na dovolenou?

O bezpečnost každého letu se stará několik řídících pracovišťZatímco se v letadle dohadujete, kdo bude tentokrát sedět u okna, v pilotní kabině již panuje poměrně čilý ruch. Vynecháme předletové přípravy posádky a přejdeme rovnou k první komunikaci pilotů a k řízení letového provozu. Zhruba deset minut před časem určeným k pojíždění letadla se piloti radiotelefonem ohlásí letištní řídící věži – TWR, konkrétně jejímu pracovišti zvanému delivery. Zde žádají o traťové povolení podle svého letového plánu. Letový plán je souhrn informací o letadle, jeho vybavení, letišti odletu, trati letu, letišti příletu a náhradních letištích a doplňujících údajů. Poté, co piloti obdrží letové povolení, začínají komunikovat s dalším věžním pracovištěm zvaným ground.

Tady posádka žádá o spuštění motorů a pojíždění, případně ještě nejprve o vytlačení z místa stání, pokud letadlo stojí u nástupního mostu. Pracoviště ground dá pilotům instrukce, po jakých pojezdových drahách, tedy jakou cestou mají pojíždět k vzletové a přistávací dráze. Při hustším provozu a na velkých letištích se jedná o náročný úkol, jelikož při pojíždění musí pracoviště ground zajistit nejen vzájemnou bezpečnou vzdálenost všech pojíždějících letadel, ale taktéž vzdálenost od letadel na stáních, od překážek a dalších mobilních zařízení pohybujících se po letišti.

V určité fázi pojíždění v závislosti na provozu přeladí pracoviště ground letadlo již přímo na pracoviště TWR zodpovědné za vlastní řízení letů; většinou je to krátce před dosažením vyčkávacího místa příslušné vzletové a přistávací dráhy. Ve chvíli, kdy jsou zajištěny bezpečné rozestupy od ostatních odlétajících a přilétajících letadel, vydá toto pracoviště letadlu povolení pro vstup na dráhu. Jakmile je posádka připravena a zajištěny bezpečné rozestupy letadel, vydá řídící letového provozu povolení pro vzlet. Chvíli po vzletu je komunikace letadla přesměrována na pracoviště odletů, které je součástí přibližovacího stanoviště řízení – APP.

APP poskytuje službu řízení letového provozu ve vzdušném prostoru okolo letiště. Rozloha a tvar daného prostoru závisí na velikosti letiště, směrech vzletové a přistávací dráhy a navazujících cest. Jelikož APP řídí letadla na základě radarového obrazu, není podmínkou, aby se nacházelo na konkrétním letišti, ale může být dislokováno kdekoliv. Jeho hlavním úkolem je zajistit letadlu bezpečný odstup od ostatních odlétajících, přilétajících a prolétajících letadel v daném vzdušném prostoru. Většinou jsou odlétající letadla řízena po oficiálně publikovaných odletových tratích, avšak vzhledem k provozní situaci mohou řídící letového provozu vydávat posádkám letadel instrukce o kurzu, kterým mají letět. Jakmile se letadlo v závislosti na cíli letu přiblíží k hranici vzdušného prostoru APP ať již vertikální, či horizontální, je jeho komunikace přesměrována na další stanoviště v řadě, kterým je oblastní středisko řízení – ACC.

ACC funguje podobně jako APP, také řídí letadla na základě radarového obrazu a může se tedy nacházet kdekoliv. V České republice působí stanoviště APP i ACC v budově ŘLP – IATCC v Jenči u Prahy. Vzdušný prostor, ve kterém řídí letadla ACC, je rozdělen na sektory s definovanými horizontálními i vertikálními hranicemi. Důvodem je především bezpečnost a plynulost provozu, jelikož každý řídící letového provozu je schopen uřídit pouze určitý počet letadel. Pokud je velký provoz, je aktivováno více sektorů a při menší hustotě se naopak slučují. Jeden sektor mají vždy na starosti dva řídící letového provozu, jeden vydává instrukce letadlům a druhý mu pomáhá tím, že v případě potřeby koordinuje požadavky a změny s ostatními sektory, včetně těch zahraničních. Zjednodušeně lze povědět, že právě ACC jsou ti řídící, kteří řídí letadla letící většinou vysoko nad našimi hlavami. Řídí totiž veškerý letový provoz sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí vyjma prostorů, kde řídí APP, případně TWR. V závislosti na cíli letu, tedy podle tratě a výšky letu si letadlo postupně mezi sebou předávají různá stanoviště ACC. Chvíli před hranicemi ČR je let předán sektoru ACC příslušného sousedního státu, které jej stejnou formou předává dál až do chvíle, než se přiblíží cílové letiště a oblast působnosti tamního APP.

Poslední sektor ACC přeladí letadlo na APP příslušného letiště. Jelikož se jedná o přílet, bude jej mít na starosti pracoviště příletů. Podle oficiálně daných příletových cest, případně pomocí instrukcí o kurzech letu vydávaných posádce navede letadlo až do blízkosti letiště, kde jej předá dalšímu pracovišti zvanému director.

Úkolem directora je navést letadlo do osy přistávací dráhy tak, aby mohlo bezpečně přistát, ať již podle přístrojů pro přesné přiblížení a přistání, nebo podle vizuálních pravidel, tj. že posádka má vizuální kontakt s přistávací dráhou a řídící jí povolí tento typ přistání. Krátce před přistáním je komunikace letadla přesměrována na letištní řídící věž – TWR.

Pracoviště vlastního řízení letů vydá letadlu povolení pro přistání. Poté, co letadlo přistane a opustí dráhu přes některou z pojezdových drah, je v závislosti na typu letadla a instrukcí od řídícího přesměrováno na věžní pracoviště ground.

Jak již bylo řečeno, ground má na starosti pojíždění letadel po letišti. Řídící na tomto pracovišti vydá letadlu instrukce, po jakých pojezdových drahách má jet na své příslušné stání. Po dojezdu na stání si letadlo jako poslední převezme pracoviště řízení odbavovací plochy, které zajišťuje zavedení letadla na stání. V tomto momentě končí řízení letadla prostřednictvím řízení letového provozu.

Až se tedy příště podíváte nad sebe, už budete vědět, že to vysoko na nebi letící letadlo opravdu neřídí jenom jedna osoba z věže na letišti.

Autor: David Langr
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2018 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2018
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .