Lidské tváře jsou rozmanité, protože jsme se vyvinuli tak, abychom vypadali jedinečně

Úžasná rozmanitost lidských tváří – mnohem větší než u většiny ostatních živočichů – je výsledkem evolučního tlaku na to, aby každý z nás byl jedinečný a snadno rozpoznatelný. K tomuto závěru došli ve své nové studii vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley.

„Lidé jsou neobyčejně dobří v rozpoznávání tváří; mají na tuto schopnost dokonce specializovanou část mozku,“ řekl behaviorální ekolog Michael J. Sheehan. „Naše studie ukazuje, že lidé se vyvinuli tak, aby byli jedineční a snadno rozpoznatelní. Pro člověka je jednoznačně přínosné umět rozlišit a identifikovat ostatní lidi a stejně tak je pro něj přínosem být snadno rozpoznatelný pro ostatní. Pokud by tomu tak nebylo, byli bychom si všichni mnohem více podobní.“ „Znamená to tedy, že potřeba vizuální identifikace jedince ovlivnila to, jak vypadáme,“ řekl spoluautor studie Michael Nachman, profesor integrační biologie a ředitel berkeleyského muzea obratlovců.

Studie zjišťovala, zda jsou rysy obličeje, jako je vzdálenost mezi očima nebo šířka nosu, různé jen náhodou, nebo byly způsobené evolučním výběrem proto, abychom byli odlišní a jedineční. Vědci zjistili, že lidské obličeje jsou mnohem variabilnější než ostatní tělesné znaky (jako například délka ruky) a že jednotlivé rysy obličeje jsou na jiných rysech obličeje nezávislé. Tyto závěry naznačují, že různorodost lidských tváří byla zvýšena prostřednictvím evoluce.

Vědci nakonec porovnali genom lidí z různých částí světa a v oblastech genomu, které určují podobu obličeje, nalezli více genetických variací než v jiných oblastech, což znamená, že různorodost obličejů je z evolučního hlediska výhodná. „Byly naplněny všechny tři předpovědi: Obličejové rysy jsou více různorodé a méně vzájemně závislé než jiné tělesné parametry a geny, které je určují, vykazují vyšší variabilitu,“ řekl Nachman.

Sheehan ke zkoumání variability lidských tváří využil i databázi tělesných parametrů vedenou americkou armádou již od roku 1988. Tato data jsou využívána k návrhu designu a velikosti všeho možného od uniforem a ochranných oděvů až po vozidla a pracoviště. Statistické porovnání rysů obličeje Američanů různých ras – například vzdálenosti mezi čelem a bradou, výšky ucha, šířky nosu a vzdálenosti mezi zornicemi – potvrdilo, že obličejové rysy jsou mnohem rozdílnější než ostatní tělesné parametry. Nejvíce variabilní znaky se nachází v trojúhelníku očí, úst a nosu.

„U vlastností zajišťujících přežití bývá genetická variabilita obvykle při přirozeném výběru odstraňována,“ řekl Nachman. „U tváře je to naopak, evoluce variace zachovává. To je v souladu s myšlenkou, že v tomto případě přiroze

Autor: Z originálu Human Faces Are so Variable because We Evolved to Look Unique (MWJ prosinec 2014, str. 9) přeložila Pavla Janovská
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2019 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 1/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .