Matematik Vojtěch Jarník

V tomto článku připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých matematiků dvacátého století, profesora Vojtěcha Jarníka (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970).

Vojtěch Jarník vystudoval matematiku a fyziku na Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity (dnešní Univerzita Karlova). Od roku 1921 učil na nově založené Přírodovědecké fakultě, kde byl od roku 1925 docentem a od roku 1935 profesorem. V letech 1947–1948 byl děkanem Přírodovědecké fakulty. Byl jedním ze zakladatelů Československé akademie věd a v letech 1952–1955 byl předsedou její matematicko-fyzikální sekce. Za své mimořádné vědecké výsledky obdržel v roce 1952 státní cenu.

Profesor Jarník za svůj život napsal 90 vědeckých článků. V nich se věnoval převážně teorii diofantických aproximací (oblast teorie čísel), reálným funkcím a teorii mřížových bodů.

Jako ukázku problému z teorie mřížových bodů se podívejme na obrázek 1. Mějme kruh se středem v počátku a poloměrem r. Označme P(r) počet všech mřížových bodů s celočíselnými souřadnicemi, které leží uvnitř kruhu. (V našem případě je P(r) = 37.) Úkolem je určit, jak moc se počet P(r) může lišit od hodnoty π r2.

Jarníkovy učebnice diferenciálního a integrálního počtu vychovaly už několik generací matematiků. Od prvního vydání těchto kvalitních učebnic uplyne v roce 2015 už šedesát let. Dodnes se z nich studenti matematiky učí.

Po tomto významném českém matematikovi je pojmenována Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka, která je každoročně pořádána Ostravskou univerzitou v Ostravě. Soutěž je určena pro vysokoškolské studenty a sjíždějí se na ni soutěžící z celé Evropy. Letos na konci března proběhne už její 25. ročník. Soutěžící řeší v průběhu čtyř hodin čtyři úlohy, které jsou pečlivě vybrány porotou. Druhý den odpoledne je pak slavnostní zakončení, na němž jsou vyhlášeni nejlepší soutěžící. Ve volném čase je pro soutěžící připraven doprovodný program. Více informací o soutěži, případně registrační formulář je možné nalézt na webových stránkách http://vjimc.osu.cz.

Pro představu uvádíme jednu z úloh, kterou soutěžící řešili před dvěma lety. Nalezněte všechna kladná celá čísla, pro která existuje kladné celé číslo takové, že desítkový zápis čísla začíná a končí stejnou číslicí.

Zdroje

· Novák, Břetislav (editor). Life and work of Vojtěch Jarník. Prometheus 1999. http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/402236

· Wikipedia

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2018 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 4/2018
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .