Neviděly tohle moje neurony už někdy dřív?

Svět se rok co rok stává chaotičtějším a naše mozky jsou pod neustálou palbou vizuálních vjemů. Nová studie z Centra pro nervový základ poznání (CNBC – Center for the Neural Basis of Cognition), společného projektu Univerzity Carnegie Mellon a Univerzity v Pittsburghu, odhaluje, jak neurony v části mozku, jejíž funkcí je rozpoznávání předmětů, reagují na příval velkého množství obrázků, které se jim ukazují.

Výzkumníci z CNBC ukazovali zvířecím subjektům v rychlém sledu obrázky, z nichž některé byly nové, jiné respondenti viděli více než 100krát. Měřili přitom elektrickou odezvu jednotlivých neuronů v inferotemporálním kortexu, což je důležitá část systému zrakového vnímání a část mozku zodpovědná za rozpoznávání objektů. V předchozích studiích výzkumníci zjistili, že jestliže subjektům ukázali jeden jediný jim dobře známý obrázek, reakce jejich neuronů nebyla tak silná, jako když jim ukázali obrázek, který předtím neznali.

Avšak v této studii výzkumníci CNBC zjistili, že jestliže se subjektům předkládaly známé a neznámé obrázky v rychlém sledu, jejich neurony – zejména pak ty inhibiční (tlumící) – reagovaly mnohem silněji a selektivněji na obrázky, které subjekt viděl již mnohokrát předtím.

„Byl to velice dramatický úkaz, úplně nás to zaskočilo,“ prohlásil Carl Olson, profesor na Carnegie Mellon. „Nečekali byste, že v mozku vyvolá takové změny jen samotný fakt, že věci jsou známé. Myslíme si, že by mohlo jít o mechanismus, který mozek používá, aby ,držel stopu‘ v rychle se měnícím vizuálním prostředí.“

Výzkumníci poté prováděli podobný experiment, při němž využili jako subjekty sami sebe a zaznamenávali své mozkové aktivity za použití EEG. Zjistili, že lidský mozek, jsou-li mu předkládány známé nebo neznámé obrázky v rychlém sledu, reaguje podobně jako mozky zvířecích subjektů. Ve svých dalších studiích, jak doufají, spojí tyto změny v mozku se zlepšením schopnosti vnímání a poznávání.

Autor: Z anglického originálu ’Haven’t My Neurons Seen This before?‘ (MWJ November 2014) přeložil Petr Psutka
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2019 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 2/2019
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .