Sfinga

Jak stará je Velká sfinga v Gíze? Někteří by rádi uvěřili, že je to 10 000 let, a vycházejí přitom z vodní eroze na jejím plášti vytesaném z vápence.
Znamenalo by to, že je starší než nejstarší ostatky lovců/sběračů, jaké kdy byly v údolí Nilu nalezeny. K poškození vodou došlo pravděpodobně v dobách, kdy na Egypt dopadaly časté a vydatné deště. Jak však stanovit čas potřebný k erozi vápence?

Sfinga byla vytesána z vápencového pahorku. Nebyla postavena z kamenných kvádrů, i když se během její existence několikrát doplňovala ochranná přístavba z cihlového zdiva. Je tvořena ze tří odlišných vrstev skalního podloží. Svrchní vrstva je nejtvrdší a je schopná velmi dobře uchovat rysy obličeje. Větší část těla je z měkčí skály, která už tak dobře větru nebo vodě odolávat nedokáže. Z této měkčí horniny je i plášť Sfingy. I občasné deště v moderní historii Egypta stačí k tomu, aby ji dokázaly za dlouhé časové období poškodit. Sfinga se nachází ve spodní části Gízské plošiny, přes její plášť proto odtéká veškerá dešťová voda, která zde spadne. A při dnešním kyselém znečištění atmosféry dokážou deště ničit vápenec velmi rychle. Trpí tím stejně tak i mramorové stavby v jiných lokalitách. Velice škodí prosakování spodní vody, ta totiž způsobuje, že se povrch skály odlupuje jak suchá slupka z cibule. Archeologové jsou přesvědčeni, že Sfinga je téhož stáří jako Chefrenova pyramida. Zaprvé, architektonický styl chrámu Sfingy se shoduje se stylem Chefrenova údolního chrámu. Obě stavby byly vytvořeny z kamene vylámaného při opracovávání pláště Sfingy. Vyvýšený chodník vedoucí od Chefrenova zádušního chrámu k jeho údolnímu chrámu zasahuje do pláště Sfingy a způsobuje tak jeho nesymetrii. Kdyby byla bývala Sfinga vytesána ještě před pyramidami, měl by její plášť obvyklý obdélníkový tvar. Chrám Sfingy stojí na tomtéž kamenném prostranství jako Chefrenův údolní chrám, což svědčí o tom, že oba byly postaveny v téže době.

Máte-li iPad, stojí za zhlédnutí aplikace 3D Pyramids, jejímž autorem je Zahi Havás. V ní se proletíte nad digitalizovanými pyramidami a dalšími stavbami na Gízské plošině a nahlédnete i do jejich útrob.

Převzato z originálu: Z originálu „The Sphinx“, MWJ 02/2013. Foto staženo z commons.wikimedia.org.

Autor: přeložil Petr Psutka
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2018 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.
Titulní strana časopisu Mensa 5/2018
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .