ANEXK

Seznámení s deskovou hrou Anexk pro dva hráče na herním plánu o 64 trojúhelníkovitých polích.

Anexk je desková hra, která se hraje na herním plánu o 64 trojúhelníkovitých polích. Sousední pole je vždy takové, které sousedí s dalším polem vrcholem nebo stranou (př. pole č.24 má 14 sousedních polí ).

 • Hru hrají dva hráči. Jeden má bílé figury a druhý má černé figury.
 • Každý hráč má 16 figur a to 7 bojovníků, 4 kulometčíky, 3 para a 2 commandos.
 • Bojovník je jeden kamen kruhového tvaru. Bojovníci jsou označeni písmeny K, L, M, N, O, P a R.
 • Kulometčík jsou dva kameny ve tvaru pentagonu. Kulometčíci jsou označeni písmeny F, G, H a I.
 • Para je tvořen třemi kameny ve tvaru čtverce. Para jsou označeni C, D a E.
 • Commandos je tvořen čtyřmi kameny ve tvaru trojúhelníku. Commandos jsou označeni A a B.
 • Pro jednu figuru vždy stejná písmena, každý kámen je označen písmenem figury.
 • Před začátkem hry jsou všechny figury mimo hrací desku, tzv.záloha.

TAH - hráči se v tazích střídají. Tah nelze vynechat, za tah se považuje, pokud hráč o své‚ vůli umístí na herní plán na dosud volné pole svoji 1 figuru z prostoru mimo hrací plochu z tzv.zálohy (figuru, která ještě nebyla na hrací desce) nebo svou figuru z hracího plánu.

Figury kulometčík, para a commandos se umisťují tak, aby každý kamen dané figury sousedil nejméně s jedním dalším kamenem této figury.

ZÁSADA - l kamen se umístí na l volné pole, tedy na l poli může být maximálně l kamen.

Vytvoří-li se na konci tahu, položením hráčovy figury, následující níže popsaná situace, tzv. ANEXK.
I. Anexk musí být tvořen vždy nejméně 3 hráčovými figurami.

 1. V řadě nebo sloupci má hráč kameny obsazeny 4 pole, dotýkající se pouze vrcholy nebo
 2. v řadě, ve sloupci nebo v úhlopříčce má kameny obsazeny 8 polí, nepřetržitě se dotýkajíc střídavě vrcholy a stranami nebo
 3. s polem, obsazeným hráčovým kamenem, sousedí 11 nebo více polí, taky obsazených jeho kameny nebo
 4. vytvoří obdélník o 8 polích, složených ze 2 čtverců, obsazených pouze hráčovými kameny nebo
 5. vytvoří kosočtverec o 8 polích, obsazených pouze hráčovými kameny nebo
 6. vytvoří trojúhelník o 9 nebo 8 polích, obsazených pouze hráčovými kameny.
II. Hráč musí za každý jeden svůj anexk vzít l protihráčovu libovolnou figuru na herním plánu. V případě, že soupeř na herním plánu již figur nemá , tak libovolnou jeho figuru, kterou má v záloze (mimo hrací plochu).
III. Poté musí povinně l ze svých figur, která vytvářela anexk (či více) přemístit na libovolnou, dosud volné pole. Přemístěním této figury musí tento anexk nebo anexky (mn.č.) naráz zaniknout. Toto se však nepovažuje za tah.
IV. V případě, že se vytvoří nový anexk nebo anexky, postupuje se jako v bodech II. a III.
V. Vzaté figury protihráče jsou vyřazeny ze hry. Hry se dále nezúčastní.

Vyhrává ten, jehož soupeř nemůže nebo odmítne táhnout nebo nemá figury či nezrušil anexk nebo anexky.

Taktika: Hra je kombinačně náročnější svou stavbou, je založena na taktice podobné šachům, kde lze vytvářet různé konstelace seskupení figur, je zde možno vytvořit různé ANEXK. Z počátku boje je nejlepší nasadit figury s co největším počtem kamenů. Snažit se vytvořit podmínky pro vznik anexk nejlépe ve i pro více anexku. V případě anexk vzít protivníkovy figuru s více kameny. A při zrušení anexk vytvářet nové postavení pro vznik dalšího anexk.

Autor: Vilém Vácha
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .