Byl by z Vás přeborník v řešení logických úloh?

V tomto časopisu, v části Bystřílna, se objevuje mnoho zajímavých logických úloh. Patříte-li k těm, kteří si je nejen prohlédnou, ale i vyluští a ještě si i rádi zasoutěžíte, pak vězte, že existují oficiální soutěže v luštění logických úloh, včetně soutěže nejvyšší – Mistrovství světa. Ráda bych proto přiblížila, jak to chodí na takovém místním a republikovém přeboru.

V letošním roce se mi podařilo se zúčastnit zatím dvou – Brněnských hádankářských slavností začátkem května a Mistrovství republiky ve Valašském Meziříčí v půlce června. Soutěže mají svůj tradiční čas – sobota od 11 hodin. Soutěžící dostanou soubor cca 10 úloh a přibližně hodinu na jejich řešení. Po vypršení časového limitu organizátoři úlohy opraví a vyhlásí konečné pořadí soutěžích. Kdo chce, může pak pokračovat v hádankách a křížovkách, které se řeší v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. Republikový přebor je o něco náročnější, má dvě kola pro jednotlivce a jedno pro družstva. Letošní MR bylo ještě obohaceno o speciální test z Valašského nářečí. Sedmiminutový limit na 9 otázek, vždy se třemi nabídnutými odpověďmi a písmeny do tajenky udělal své. Valaštinou naprosto nepolíbení, řešili jsme tento test vesměs stejně. Snažili jsme se tajenku odhadnout. A tak někomu vyšla Slivovice a někomu Valaština. Správným řešením ovšem bylo něco úplně jiného, co se četlo odspodu, na rozdíl od předchozích dvou zmíněných možností.

I soutěž družstev byla poněkud veselejšího rázu. Vytvořili jsme tříčlenná družstva, dostali pouhých 20 min na několik úloh a následující instrukce: „Nesnažte se to luštit úplně sami a pro každou úlohu si včas řekněte o nápovědu.“ Nápověda byla samozřejmě za minusové body, ale opravdu bylo lepší pár bodíků ztratit než úlohy nedokončit. Našemu družstvu se tak povedlo zvládnout šachový problém – umístit figury na šachovnici tak, aby vybraná pole ohrožoval daný počet figur. Nápovědu jsme nepotřebovali k úloze Přeškrtněte 16 teček nejmenším počtem přímek a k nalezení nejmenšího prvočísla určitých vlastností. Dohromady nám naše snažení vyneslo 4. místo.

Soutěž jednotlivců měla dva bloky a proto i zkrácený čas na řešení celé série úloh (45 a 50 min. místo běžných 60). První blok obsahoval dvě tradiční Minisudoku (6 čísel nebo písmen v řádcích, sloupcích a oblastech), Tykadla, matematický problém - určení věku členů rodiny, dělení čtverce na symetrické útvary dle zadaných středů, zajímavou variantu úlohy obecně nazývané Mrakodrapy, chobotnici, kterou bylo potřeba vyplnit dominovými kameny, aby kameny správně navazovaly, čtvercový koberec podivného tvaru, který bylo potřeba rozřezat, aby z něj šel sestavit čtverec a číselnou řadu. 

Druhý blok obsahoval standardní Mrakodrapy na poměrně velké mřížce (7x7 polí), magický obdélník z redukovaného domina, který měl po správném vyplnění v řádcích součty čísel stejné (vždy 21) a ve sloupcích různé (15-20), váhy, ve kterých bylo potřeba správně nahradit písmena číslicemi, aby váhy byly v rovnováze, čtverec, kde bylo potřeba prohodit 2 pole, aby součty polí tvořily řadu, jiný čtverec, který byl částečně zaplněn černými políčky a bylo potřeba začernit další pole, aby byl zcela zaplněn tetraminy, dvě úlohy, kde bylo úkolem vyznačit správně v obrazci uzavřenou linii, rovnici ze zápalek a obrazec, který bylo potřeba pokrýt obdélníkovými dlaždicemi, tak, aby se v každém sektoru nacházely přesně dvě části dlaždice.

V Brně, kde byl jen jeden blok se luštila minisudoku, standardní sudoku, tykadla, optimizer – umisťování co nejmenšího počtu čtverců libovolné velikosti na danou plochu, surikatí labyrint – tvorba úhlopříčného bludiště, v dubnovém čísle byly podobné úlohy pod názvem Slalom, úloha Mezi zdmi – tento typ úlohy byl v minulém vydání časopisu pod názvem Dvoučtvercová, Mrakodrapy, Smyčka, úloha s vyčerňováním políček, kde řádky i sloupce měly obsahovat dva bloky, když známe rozdíl jejich délek a úloha se spojováním bloků do různotvarých sektorů.

Ti, kdo mají radši více času na přemýšlení, mohou zkusit 2 korespondenční soutěže – obě vychází v časopisu Křížovka a hádanka. První se jmenuje Logika, a najdete ji v číslech 3, 7, 11, 15, 21 a 25, druhá se jmenuje Jemelíkova luštitelská akademie, a jsou uveřejněna v číslech 4, 9, 14 a 19 a také na webu www.jemelik.cz.

Máte-li chuť se zúčastnit některého z dalších přeborů, přehled akcí najdete na stránkách Svazu českých hádankářů a křížovkářů, www.schak.cz a Hráčské asociace logických her a sudoku, o. s. (HALAS), www.sudokualogika.cz.

Autor: Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .