Mensa v roce 1990

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 1990.

leden

Oněch 250 úspěšných z prvních tří mensovních testování pozvala PhDr. Drábková, aby přišli na úvodní schůzku, pokud mají zájem pracovat v prozatímním výboru Československé Mensy. Přišla stovka lidí, několik z nich projevilo zájem pracovat ve výboru, představili se a výbor byl zvolen. Výbor potom rozvíjel činnost Československé Mensy v jejích počátcích a rozdělil si kompetence – SIG, psychologie, aktivity, časopis, testování atd. „Vše se dobře rozeběhlo, protože všichni dělali to, co je bavilo, a měli zájem, aby to fungovalo,“ popisovala začátky PhDr. Hana Drábková.

březen

Řídící rada Československé Mensy se 17. března sešla s asistentkou ředitele Mensy International Alicí O´Brien. Byly projednány československé stanovy organizace, aby odpovídaly stanovám Mensy International. Základní postup zakládání Mensy byl následující: Jedenáct osob, které úspěšně prošly mensovními IQ testy a chtějí založit národní Mensu, utvoří řídící radu. V lichém roce se konají volby, rada zvolená v těchto volbách má funkční období dva roky a po tu dobu koordinuje činnost Mensy. Po prvních volbách se organizace stává „prozatímní“ Mensou a po dvou letech od zvolení rady se stává národní Mensou. Předsedkyní Mensy se stala PhDr. Hana Drábková st., 1. místopředsedkyní RNDr. Helena Bastlová a 2. místopředsedou Ing. Jiří Bělohlávek.

duben

Vyšlo nulté číslo časopisu Československé Mensy pod názvem Mensa Czechoslovak Journal, editorem byl člen zakládající řídící rady Vladimír Šulc. Časopis měl čtyři strany, byl psán na stroji a rozmnožován na kopírce.

září

Členové Československé Mensy se 29. září sešli v Praze, aby projednali organizační záležitosti a přípravu voleb. Odsouhlasili, že do příští schůzky bude ustavena pětičlenná volební komise.

říjen

Vyšlo druhé číslo časopisu Mensa Czechoslovak Journal, v němž byly uveřejněny stanovy sdružení Československá Mensa a také návrh dvaceti různých zájmových skupin. Byly mezi nimi skupiny Počítače, Péče o nadané děti, Psychologie, Karty a kulečník, Klub podnikatelů, ale i Transcendentální meditace nebo Ekologie a zdravá výživa. Postupně vznikaly také pobočky Československé Mensy v různých městech.
Na Slovensku v Bratislavě se konalo první mensovní testování IQ, a to za účasti asistentky ředitele londýnského ústředí Mensy International, slečny Carol M. Rickard. K testům se ve dnech 9. a 10. října dostavilo celkem 550 lidí. Přes 140 osob prošlo testy úspěšně a dostalo nabídku členství v Československé Mense, kterou většina z nich přijala.

listopad

V Praze na Ořechovce se 16. listopadu konal seznamovací večírek pro členy Československé Mensy, kde byly členům předány členské legitimace. První předsedkyně Československé Mensy PhDr. Hana Drábková st. obdržela legitimaci s členským číslem 0001, její dcera Hanka s číslem 0002. Přípravný výbor informoval členy o své činnosti a byla zvolena volební komise pro funkční období 1991–1993.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .