Mensa v roce 1991

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 1991.

leden

Počátkem roku začala Československá Mensa připravovat první volby. V lednovém čísle časopisu byli členové Mensy vyzváni k zasílání návrhů na kandidáty do jedenáctičlenné rady sdružení.
Na Slovensku proběhlo další testování IQ a první schůzka slovenských členů Československé Mensy.

březen

V DDM Grébovka v Praze zahájil svou činnost klub bystrých a zvídavých dětí, zaměřený na rozvoj osobnosti a nadání dětí. Zpočátku byl určen pro děti z II. stupně ZŠ, od září 1991 i pro další věkové kategorie. V dubnovém čísle časopisu Mensa klub vyzval zájemce ke spolupráci a oznámil záměr vzniku centra péče o nadané děti.
Konala se úvodní schůzka skupiny pro zahraniční styky SIGHT.

duben

Bratislavská Mensa zveřejnila v dubnovém čísle mensovního časopisu informaci o možnosti testování IQ u dětí v Bratislavě. Zveřejnění adres zájemců o organizaci místních skupin v různých koutech Československa bylo signálem, že se k fungujícím místním skupinám v Bratislavě, Praze a Pardubicích brzy připojí další. Pražští mensané získali prostor pro schůzky a akce – klubovnu v Praze 5 v rodném domě Karla Hašlera, bývalém agitačním středisku v ulici Na Zlíchově 33. Pravidelné schůzky pořádaly SIGy Zdravá výživa a ekologie, Psychologie, Computer SIG a padlo.

květen

V kulturním domě Ládví na pražském sídlišti Prosek se 18. května konalo každoroční veřejné členské shromáždění Mensy, kterého se zúčastnilo 93 členů sdružení a také předseda německé Mensy a budoucí ředitel Mensy International pro rozvoj Udo Schultz. Uskutečnily se zde také volby do Rady Československé Mensy. Předsedou byl zvolen Jan Fikáček, 1. místopředsedou Eugen Jurzyca a 2. místopředsedou se stal Jiří Bělohlávek. Na své první schůzce ihned po zvolení přijala jedenáctičlenná rada další dvě členky – bývalou předsedkyni PhDr. Hanu Drábkovou st., jejíž členství v radě vyplynulo ze stanov, a ekonomku Alenu Strakovou, protože nikdo ze zvolených nechtěl funkci ekonoma zastávat. Členské shromáždění odsouhlasilo členský příspěvek na rok 1991 ve výši 100 korun.

červen

V Pardubicích v budově VŠCHT proběhlo 11. června testování IQ. V mensovní klubovně v Praze 5 se 22. června uskutečnila první pracovní schůzka nově zvolené rady. Od svého vzniku do 30. června 1991 mělo sdružení Československá Mensa výdaje ve výši 34 015,90 a příjmy 36 845 korun.

srpen

K 1. srpnu měla Československá Mensa 715 členů.

září

Časopis Mensa Czechoslovak Journal byl poprvé zpracován na počítači (program AldusPage Maker 4.0, OS Windows 3.0) a měl deset stran. Od zářijového čísla se přípravy časopisu ujal předseda Mensy Jan Fikáček. Konalo se testování IQ v Brně, Ostravě a Humpolci.
Uskutečnilo se speciální testování IQ pomocí supertestu, který sestavila Hana Drábková ml. Testování bylo určeno jak pro členy SuperMensy, kterých bylo v té době okolo desíti, tak pro ostatní členy Mensy. Dostavilo se 25 lidí. Předseda Jan Fikáček poté oznámil existenci nového SIGu Friends of SuperMensa, kam se zapsali všichni členové pražské skupiny Computer SIG. (Zakládání SuperMensy jako zájmové skupiny /SIG/ nedoporučilo národním organizacím mezinárodní setkání Mensy v Budapešti, protože do takové skupiny by neměl možnost vstoupit každý člen Mensy.)
V mensovní klubovně na Zlíchově zahájily činnost kluby bystrých a zvídavých dětí, které zastřešila československá pobočka mezinárodní společnosti ECHA (European Council od High Ability) ve spolupráci s Československou Mensou. Současně vznikl SIG Nadané děti.

říjen

Konala se první schůzka SuperMensy. Rada Mensy schválila zvýšení poplatku za IQ test ze 30 na 50 korun. Z iniciativy Aleny Strakové začalo pravidelné mensovní setkávání s názvem KKK (kafe, keksy, kecy). Konalo se v klubovně za účelem přátelského posezení a popovídání. Vzhledem k tomu, že klubovna postrádala bufet, bylo nutné vzít „kafe a keksy“ s sebou. Druhé setkání KKK, poprvé oznámené v mensovním časopise, se konalo 13. listopadu.

listopad

V časopise Mensy byla vyhlášena soutěž o jeho nový název a grafickou úpravu titulní strany.

prosinec

Ostravští mensané – Jan Fikáček a Ema Bilková – poskytli rozhovor čs. veřejnoprávní televizi (natáčelo ostravské studio).

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .