Mensa v roce 1993

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 1993.

leden

Na konci ledna proběhlo dvoudenní testování IQ v Olomouci se snahou založit místní skupinu.

Byl založen SIG Business, v lednovém vydání časopisu Mensa uveřejnila své stanovy.

Lednové číslo časopisu Mensa bylo rozesláno všem lidem, kteří v minulosti úspěšně prošli testem IQ a splnili podmínky pro vstup do Mensy (2 900 osob). Všem bylo znovu nabídnuto členství v Mense s tím, že v lednu Rada Mensy odsouhlasila posunutí dolní věkové hranice pro členství ze 16 na 14 let.

Brněnská místní skupina navrhla svým členům pozoruhodný způsob šíření informací mezi členy Mensy – informační kaskádu. Vznikl systém, v němž jednotliví členové kaskády měli za úkol šířit zprávu (telefonicky, osobně, popř. korespondenčním lístkem) k jmenovitě určeným členům, ti zase k dalším, zapsaným pod nimi na další úrovni. Informační kaskáda byla určena k rychlé informovanosti členů Mensy v Brně.

únor

Díky lednovému rozeslání téměř tří tisíc exemplářů časopisu Mensa byla překročena hranice jednoho tisíce členů. K 13. únoru měla Mensa 1 049 členů (200 na Slovensku a 849 v Česku).

V Ústředním kulturním domě železničářů v Praze (dnešní Národní dům na Vinohradech) se 13. února konal ples Mensy. Výtěžek byl předán nadaci na podporu Mensa gymnázia.

Na plese pro podnikatele, pořádaném ODS Praha 5 v hotelu Pyramida na Břevnově, proběhla dražba zajímavých předmětů, mezi nimiž vynikala vkladní knížka z roku 1990 s vkladem dvacet korun založená na jméno Václav Klaus. Výtěžek dražby ve výši přes 62 tisíc korun byl věnován nadaci na podporu Mensa gymnázia.

Snahy o rozdělení Mensy na českou a slovenskou zvítězily. Slováci se přestali účastnit jednání Rady Mensy. Rada chtěla zachovat demokratické principy rozhodování a rozhodla, že rozdělení Mensy je tedy možné i bez hlasování, ale za předpokladu, že odpovědnost na sebe vezme vedení Mensy International. Rozhodnutí o rozdělení Mensy posvětil na žádost slovenských členů Mensy svým dopisem ředitel Mensy International Edward Vincent. Toto rozhodnutí rada respektovala, rozchod se však neobešel bez emocí na obou stranách.

březen

K městům, kde se uskutečnilo testování IQ, přibyly Plzeň a Šumperk.

Pro děti od 11 do 14 let, jejichž rodiče netrpělivě čekali na založení Mensa gymnázia a Dětské Mensy, začala série programů v pražské klubovně.

Československá Mensa a česká pobočka ECHA uspořádaly v Národním technickém muzeu na Letné veřejný diskusní večer na téma Nadané dítě.

Mensa Olomouc si na svém 2. setkání zvolila členy rady místní skupiny.

duben

V budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo další celodenní testování IQ. Pořadatelé byli v jednom dni schopni zvládnout až 900 lidí. Testování se každoročně pořádalo v několika městech a ročně se jen v Praze otestovaly asi dva tisíce lidí.

květen

Mensa Slovensko zaslala Mense Czechoslovakia oficiální oznámení potvrzující rozdělení Československé Mensy na dvě samostatné národní Mensy – českou a slovenskou, s odvoláním na souhlasné stanovisko předsedy Mensy International Edwarda Vincenta.

Časopis Mensa č. 5/1993 zveřejnil jména nových členů rady. Kandidovalo 19 lidí, podmínky (zaslání souhlasu s kandidaturou) splnilo 11 kandidátů, čímž volební komise v souladu se stanovami prohlásila volby za uzavřené. Z těchto kandidátů vznikla nová rada a na květnovém celostátním setkání se volby nekonaly.

Celostátní setkání Mensy se uskutečnilo 29. května v Praze 6, proběhlo na něm 1. zasedání nově ustavené rady a také soutěž krásy s názvem Miss Přítomnost (název vznikl na základě skutečnosti, že soutěžily vítězky předkol probíhající čtenářské volby Miss Czechoslovak Mensa, které byly přítomné na setkání). Zvítězila Veronika Černá z Prahy. Na setkání natočila česká veřejnoprávní televize pořad o Mense s názvem Nadprůměrní.

V Olomouci se konalo první mensovní setkání KTK (kafe, tvargle, kecy), obdoba pražského KKK.

V pražské klubovně Mensy proběhlo testování dětí od 10 do 13 let, testy organizovala psycholožka Eva Vondráková. Úspěšní účastníci dostali šanci stát se členy Dětské Mensy, jakmile bude založena.

Tvůrci projektu Mensa gymnázia se po neúspěšném shánění vhodné budovy rozhodli začít s provozem gymnázia od září 1993 bez vlastní budovy s tím, že hlavní zázemí bude mít škola v Domě dětí a mládeže v ulici Nad Buďánkami v Praze 5 a různé odborné předměty se budou vyučovat na externích pracovištích (fakulty, vědecká pracoviště). „Škola bez budovy“ dostala název Osmileté gymnázium Buďánka a chystala se přijmout třicítku dětí z 5.–7. tříd do primy, sekundy a tercie. Výuka nebyla nastavena podle ročníků, ale podle dosažené úrovně dětí a jejich zájmu o předmět. Na testy IQ, které byly součástí přijímacích zkoušek, přišlo do ZŠ Londýnská v Praze 347 dětí, uspělo 208. Zájemci o studium na mensovním gymnáziu o týden později absolvovali druhé kolo přijímacích zkoušek, zaměřené na další schopnosti budoucích studentů.

V souvislosti s přípravou projektu gymnázia přibylo akcí Mensy určených dětem.

Časopis Mensa uveřejnil poslední dvě soutěžící v soutěži krásy MCM a vyhlásil poslední předkolo, v němž soutěžily čtyři dívky. Čtenáři vybírali dvě postupující dívky a hlasovali o celkovém pořadí celkem šesti finalistek, vzešlých ze všech předkol.

Časopis ostravské Mensy s názvem Dimense vyšel poprvé jako příloha celostátního časopisu Mensa.

červen

V Brně vyšlo 1. číslo časopisu Albert, vydávané místní skupinou Mensy. V roce 1993 vyšla ještě další dvě čísla tohoto časopisu.

Vznikala mensovní knihovna, do níž mensané věnovali své knihy. Seznam knih k vypůjčení uveřejňoval časopis Mensa a čtenáři se shodli na tom, že knihy se budou půjčovat zdarma, a to buď na setkáních KKK, nebo rozesílat poštou zájemcům, kteří si o vypůjčení napíšou knihovnici.

září

Byla zahájena výuka na Osmiletém gymnáziu Buďánka, škole pro nadané děti s IQ 130 a vyšším. Ředitelem školy se stal PhDr. Tomáš Houška.

Od 9. do 12. září se v rekreačním středisku Hálův mlýn v Lažánkách uskutečnilo mezinárodní setkání členů Mensy. Setkání se zúčastnilo 46 lidí, z toho osm cizinců. Na sobotní zasedání rady přijelo ještě šest zástupců Mensy ze Slovenska a zúčastnil se také předseda Mensy International Edward Vincent. Došlo zde k oficiální dohodě a přijetí stanoviska o rozdělení Mensy na českou a slovenskou a bylo provedeno finanční vyrovnání mezi oběma subjekty.

říjen

Mensan Roman Kramařík založil skupinu KKKK, tedy Konkurent KKK (kafe, keksy, kecy). Setkání se konala v restauraci Blaník u kina Blaník na Václavském náměstí, později v baru Bar-Bar v Praze 1.

Byla obnovna skupina SIG Business pro zájemce o podnikání.

Dětská Mensa získala pravidelnou rubriku v mensovním časopisu, kde uveřejňovala pozvánky na akce. Dětská Mensa byla vytvořena pro děti ve věku 10–16 let, po dosažení 16 let se člen po úspěšném absolvování IQ testu mohl stát členem dospělé Mensy.

Na mezinárodní výstavě Invex na brněnském výstavišti měla Mensa svůj stánek, kde si po celou dobu čtyřdenní výstavy návštěvníci mohli vyzkoušet všeobecný test na počítači a vyhrát ceny věnované sponzory. V brněnském Domě techniky mohli návštěvníci Invexu absolvovat testování IQ. Návštěvníkům bylo k dispozici i vydání časopisu Mensa, které při té příležitosti zahrnovalo časopisy místních skupin v Ostravě (Dimense) a v Brně (Albert). Od 19. do 22. října absolvovalo test na stánku celkem 1 300 lidí, na testování IQ přišlo 800 lidí.

Organizace činnosti Einsteinovy společnosti sdružující lidi s IQ 150 a vyšším se ujal Jan Vučka poté, co společnost nějakou dobu stagnovala. Opět se hlasovalo o názvu této organizace, uzávěrka hlasování o navržených názvech byla vyhlášena na listopad.

listopad

V čísle 11/1993 uveřejnil časopis Mensa fotografie finalistek soutěže Miss Czechoslovak Mensa.

Proběhlo testování IQ v Karlových Varech. Místní skupina však nevznikla, protože se nenašel koordinátor.

V kulturním domě Průhon v Praze 6 se uskutečnilo dvoudenní 1. celostátní setkání Dětské Mensy. Na programu byly hlavolamy, hry, IQ liga a prohlídka Prahy. Zúčastnilo se asi devadesát dětí. Dětská Mensa v listopadu kromě jednorázových akcí začala organizovat i dlouhodobé kurzy pro děti se zaměřením na matematiku, elektrotechniku a základy astronomie.

prosinec

Redakce časopisu Mensa vytvořila seznam mensanů, kteří již vlastnili e-mailovou adresu. Bylo jich pětadvacet. Ti dostali elektronickou poštou zprávu, v níž se jim představil nový sazeč časopisu Jakub Mikulaštík, ostatní si ji přečetli vytištěnou v prosincovém čísle.

Členský příspěvek na rok 1994 činil 160 korun.

V časopisu Mensa byla zveřejněna anketa, jejímž cílem bylo popsat průměrného mensana z hlediska věku, vzhledu, zvyků, zájmů a životního stylu. Mimo jiné z ankety vyplynulo, že průměrný věk mensana je 26,5 roku a že nejčastější znamení horoskopu u mensanů jsou Blíženci (asi 11 procent).

Hospodaření Mensy v roce 1993 skončilo se záporným výsledkem – stav pokladny na konci roku byl minus 28 tisíc korun.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .