Mensa v roce 1994

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 1994.

leden

Vznikl SIG Mensa e-mail, určená k diskusi po síti pro pokrokové mensany, kteří už v té době měli e-mailovou adresu.

Novou šéfredaktorkou časopisu Mensa se stala studentka chemie Marika Zdeňková.

Einsteinova společnost sdružující členy i nečleny Mensy, kteří dosáhli v mensovním testu výsledku 150 a více bodů, začala vystavovat průkazky svým členům, jichž v té době bylo kolem stovky.

únor

Konala se valná hromada brněnské místní skupiny.

Po devítiměsíční přestávce se opět rozběhla IQ liga, soutěž mensanů v inteligenčních a jiných testech.

Byla založena (ať vážně, či z recese) skupina SIG Ženy, určená pro muže. Téma skupiny bylo „jak na ženy a co s nimi potom“ – muži zde tedy hodlali sdílet informace o ženách a svých zkušenostech s nimi.

březen

Český rozhlas – Radiožurnál vysílal pořad na téma Je Mensa demokratická organizace?

V Brně se konal ples Mensy.

duben

Ministerstvo vnitra schválilo nový název sdružení: Mensa České republiky.

Proběhlo testování IQ v Ústí nad Labem, kde se začala rozbíhat činnost směřující k založení místní skupiny.

květen

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze zorganizovala Mensa velké testování IQ dětí od 10 let, včetně zájemců o studium na mensovním gymnáziu. Koncem května se pak konaly přijímací zkoušky na Osmileté gymnázium Buďánka. Součástí byl i literární test – děti měly za deset minut napsat text na některé ze tří témat: 1. Čím jsou knihy škodlivé, 2. Leváctví u praváků a 3. Vliv kyseliny mravenčí na otáčení Země kolem své osy. Dva pozoruhodné texty pak uveřejnil časopis Mensa v letním dvojčísle.

V Praze 6 se konalo celostátní setkání členů Mensy ČR. Na setkání byly pozvány všechny účastnice soutěže krásy MCM (Miss Czechoslovak Mensa), která probíhala v předchozím roce. Tentokrát hlasovali o vítězné Miss čtenáři časopisu Mensa. Stejně jako na loňské soutěži Miss Přítomnost byla nejhezčí dívkou Mensy České republiky zvolena Veronika Černá z Prahy. Dále byla zvolena Miss Sympatie, jíž se stala Denisa Straková, a Miss Ucho (soutěž o nejkrásnější dámské ucho) se stala Petra Nerandžičová. Všechny Miss dostaly díky sponzorům nejen krásné korunky, stejné jako v soutěži Miss ČR, ale také hodnotné výhry.

červen

Pokračovala diskuse o názvu mensovního časopisu, zveřejněné návrhy byly však stále zčásti spíše recesí.

V e-konferenci proběhla anketa na téma zvýšení členských příspěvků, které by umožnily využívat pro výrobu mensovního časopisu kvalitní a rychlou tiskárnu, protože stávající výroba se zpožďovala a časopisy chodily členům s velkým, někdy i měsíčním zpožděním. V další anketě na téma „Co mi Mensa dala a vzala“ ocenili respondenti zejména možnost setkání se zajímavými lidmi, přístup k informacím a příležitost k cestování a mezi návrhy na zlepšení zdůrazňovali zejména potřebu zaměřit se na zviditelnění Mensy.

červenec

Malí mensané odjeli na první letní tábor Dětské Mensy.

Časopis Mensa byl poprvé zpracován v profesionálním programu pro DTP, a nikoliv v textovém editoru jako doposud.

srpen

V časopisu Mensa se poprvé objevila rubrika Reakce na akce.

září

Gymnázium Buďánka přesídlilo do nepříliš vyhovující pronajaté budovy v Libni. Škola měla 72 žáků.

Dětská Mensa v Praze vypsala devět pravidelných kurzů (kroužků) pro děti, zaměřených na matematiku, astronomii, bridž, go, archeologii, mineralogii a dějiny. Dětská Mensa začala pracovat také v Olomouci.

V Podhradí u Ledče nad Sázavou se uskutečnilo další mezinárodní setkání členů Mensy.

Rada Mensy rozhodla o zvýšení členských poplatků v roce 1995 na 300 korun pro výdělečně činné a 200 korun pro nevýdělečné členy. Členský příspěvek do Dětské Mensy byl stanoven na 50 korun.

Mense ČR byl přiznán statut řádné národní Mensy. Podle odhadu Jana Fikáčka byla česká Mensa v té době asi pátou největší na světě.

říjen

Rada Mensy předložila členům v časopise Mensa k připomínkám nové stanovy, které vznikly v souvislosti s rozdělením Mensy na českou a slovenskou a s přejmenováním sdružení na Mensa České republiky. Stanovy byly schváleny vedením Mensy International.

Byla založena místní skupina Ústí nad Labem.

listopad

V Praze proběhlo další velké testování IQ. Tato akce se pravidelně konala na jaře a na podzim a pokaždé testy prošlo 600–1 000 lidí. Na podzimní testování přišlo 840 zájemců, z toho 148 dětí. Po testování natočila tehdejší redaktorka Frekvence 1 Zuzana Bubílková hodinový rozhovor s předsedou Mensy Janem Fikáčkem, který měl dobrý ohlas u posluchačů.

prosinec

Mensa v roce 1994 posílila spolupráci s médii – do časopisu Týden pravidelně dodával Jaroslav Flejberk hádanky a úlohy, pravidelně vycházely články o Mense v časopisu Ekonom a koncem roku byla domluvena spolupráce s časopisem Chip. Činnosti Mensy se pravidelně věnoval i Český rozhlas a další média.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .