Mensa v roce 1996

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 1996.

únor

Začal regulérně fungovat SIG Recese. Pravděpodobně z recese bylo první setkání členů SIGu v prosinci 1995 ohlášeno v časopise Mensa, které vyšlo až po datu této schůzky. Na schůzku dorazil jediný účastník.

Byl vyhlášen nultý ročník – zkušební kolo Miss Internet. Soutěžily webové stránky přihlášených dívek. Organizátoři se však neubránili tomu, aby jim v instrukcích nedoporučili umístit na web také fotku. Marně se pak hájili tím, že fotka bude až druhým kritériem a jen jako součást celé www stránky.

březen

V pražské klubovně Mensy na Zlíchově se uskutečnilo setkání se spisovatelem Ivanem Klímou.

duben

V Ústí nad Labem vznikl SIG Piškvorky.

Od 30. dubna do 5. května proběhlo setkání mensanů v Medlově. Počet 52 účastníků předčil očekávání organizátorů a stal se nadějným příslibem do budoucna. A to i přesto, že poprvé nepřijel ani jeden zahraniční mensan, byť bylo setkání avizováno jako mezinárodní.

květen

Mensané mohli vybrat šestici finalistů soutěže Mr. a Miss Mensa. Dubnový časopis představil ve stručných medailonech dvanáct soutěžících žen a mužů. Ve finále v letohrádku Hvězda pak zvítězili Lenka Kirchnerová a Radek Holík.

červen

Dětská Mensa bilancovala účast na kurzech pro děti. Ve školním roce 1994/1995 se na kurzy přihlásilo asi 300 dětí, kurzy začalo navštěvovat 180 dětí, z nich nakonec zbyla stovka nejvytrvalejších. Na následující rok vypsala Dětská Mensa 18 kurzů (sedm matematických, dva archeologické, další zaměřené na šachy, fyziku, mineralogii, dějiny a jiné obory).

srpen

Spojení s Mensou již fungovalo i přes internet. Do konference Mensy se bylo možné dostat zasláním e-mailu na adresu listserv@vax.felk.cvut.cz. Webová stránka české Mensy fungovala na adrese http://phoenix.upol.cz/one/mensa/welcome.

Po dvou letech vyšel aktualizovaný adresář členů Mensy.

září

Rada Mensy zřídila funkci koordinátora testování IQ s kompetencí pro celou Českou republiku a pověřila jí Aleše Okona.

Vznikl SIG Sci-fi klub Terminus.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .