Mensa v roce 2001

To nejzajímavější z dění v Mense v roce 2001.

leden

Počátek roku proběhl ve znamení příprav na volby do orgánů Mensy. Nad volbou předsedy, členů rady a kontrolní komise bděla volební komise ve složení Jaroslava Neničková, Jiří Lahvička a Ludmila Kovářová.

Aby mohli členové Mensy poznávat nové přátele, založil David Hořava Mensa seznamku. Mensanům se tak otevřela možnost najít kamarády či partnery s podobnými zájmy.

Na Gymnáziu Arabská v Praze proběhl již pátý ročník Pragoconu – setkání příznivců sci-fi, fantasy, her na hrdiny a záhad všeho druhu. Účastníky čekaly přednášky, hry a soutěže v pěti samostatných programových blocích.

únor

Jako interaktivní prvek a úvodní médium pro služby členům Mensy byl vytvořen intranet Mensy ČR. Vedle nástrojů pro základní komunikaci a důležitých informací se součástí intranetu stala také on-line databáze členů Mensy.

V Praze se uskutečnilo zasedání Rady Mensy ČR. Rada zhodnotila testování několika set osob, komunikaci s MS a SIGy, public relations či činnost Dětské Mensy. Luděk Kovář předložil návrh rozpočtu na rok 2001. Byly rozděleny a schváleny granty na předložené projekty.

Pod heslem „Proč nechat všechnu srandu jen Pražákům?“ se uskutečnila první schůzka SIGu Astronomie místní skupiny v Brně.

březen

SIG Psychologie oznámil, že po více než roční přestávce obnovuje činnost a zároveň se formuje do modernější podoby. Za těžiště své činnosti označil internetovou komunikaci vně Mensy za účelem větší otevřenosti a možnosti zapojení mnoha dalších zájemců.

Ples gymnázia Buďánka a Mensy ČR se těšil velké návštěvnosti. Kromě šerpování maturantů proběhla také imatrikulace primánů. V souvislosti s gymnáziem Buďánka ovšem vyvstal problém ve vztazích mezi Mensou a správní radou gymnázia, a proto bylo navrženo několik možných řešení stávající situace.

duben

Časopis Mensa zveřejnil výsledky ankety o Mense. Většina zúčastněných mensanů uvedla, že by z členství v Mense ráda něco vytěžila, ovšem zatím očekává, až se něco začne dít. Vlastní představu o případných změnách nenastínili, ale vyjádřili ochotu udělat něco pro Mensu a její členy.

Na gymnáziu Buďánka se konalo velké pražské testování. Otestovat se nechalo 176 osob, z toho 53 dětí, pro které byl test součástí přijímacích zkoušek na gymnázium.

Testování inteligence proběhlo také v Plzni. Celkový počet otestovaných se pohyboval kolem stovky. Testování se zúčastnili nejen žáci plzeňských škol, zájem široké veřejnosti byl neočekávaný.

květen

Byla zveřejněna informace, že v roce 2001 bude poprvé možnost volit předsedu a Radu Mensy třemi způsoby, a to poštou, prostřednictvím intranetu Mensy a osobně. Volby budou probíhat anonymně.

červen

Na zasedání Rady Mensy ČR se vedle pravidelné agendy projednávaly změny související se zvolením nové rady. Výtah ze zápisu z jednání Rady Mensy byl kromě časopisu zveřejněn i na intranetu.

Na půdě Akademie věd ČR proběhl diskusní pořad na téma Inteligence – její vývoj a měření. Hovořilo se o všem, co se inteligence týká.

červenec

Byly zveřejněny výsledky voleb 2001, do kterých zaslalo svůj hlas 100 osob. Předsedou se stal díky náskoku jediného hlasu Miroslav Jindřišek, do Rady Mensy byli zvoleni Václav Fořtík, Luděk Kovář, Jan Čejka, Jiří Kohoutek, David Hořava, Václav Janoušek, Roman Brzuska, Vladimír Souček. Kontrolní komise získala jediného člena Lecha Przeczka.

Četnými rekordy – devíti národními a jedním světovým – se mohla pyšnit paměťová soutěž „3. český pohár memoriky“ alias Pragma Top Cup 2001. Jednalo se o standardní národní soutěž, která proběhla dle pravidel IFMS (International Federation od Memory Sport).

SIG Globální problémy po určité odmlce obnovil činnost. Jako cíl uvedl zkoumání využití obnovitelných zdrojů energie v praxi.

srpen

Na světovém šampionátu v memory skills, který se konal v Londýně, získala prvenství v kategorii žen mensanka Michaela Buchvaldová. Ta tak obhájila vítězství z předchozího roku a navíc vybojovala titul Grand Master.

září

Na zářijovém zasedání Rady Mensy ČR došlo k rozdělení funkcí a ustavení dílčích komisí. Internetovou radu tvořili Miroslav Jindřišek, Roman Brzuska a Jan Čejka, PR radu Jiří Kohoutek, David Hořava a A. Růzha. 1. místopředsedou se stal Luděk Kovář, koordinátorem Dětské Mensy Václav Fořtík, koordinátorem místních skupin Tomáš Blumenstein, pro lektorskou činnost byl schválen Ondřej E. Cibulka. Do orgánů Osmiletého gymnázia Buďánka byli na nové funkční období schváleni V. Souček, V. Fořtík a M. Berger.

říjen

Ze zasedání IBD/IGC, které se konalo v Budapešti, vyplynulo, že počet členů řadí Mensu ČR na 7. místo na světě. Představitelé MI ocenili myšlenku založení gymnázia pro mimořádně nadané děti, které v ČR již řadu let funguje.

Během podzimního testování, které proběhlo v Brně, Pardubicích, Klatovech, Plzni, Hradci Králové a Domažlicích, bylo úspěšně otestováno téměř 400 zájemců.

Podzimní setkání Mensy ČR ve Svojanově přivítalo 65 lidí, mj. předsedy národních Mens ČR, SR, Kanady a Jihoafrické republiky, účastníky z Velké Británie a ze Slovenska. Výlety, soutěže, hry i debaty provázela příjemná přátelská atmosféra.

V rubrice Bystřílna byla otištěna Einsteinova zebra.

listopad

Byl založen SIG s názvem MystSIG se zaměřením na mystiku, magii a podobná tajemna.

prosinec

Rada Mensy ČR schválila roční členské příspěvky na rok 2002, a to 500 Kč pro osoby výdělečně činné, 250 Kč pro osoby bez vlastního příjmu a 150 Kč pro členy Dětské Mensy.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .