Statistika členů Mensy

S ohledem na formát datových zdrojů Mensy je obtížné některá data získat nebo zpracovat zpětně, protože údaje korektně reflektují pouze aktuální stav. Dovolili jsme si proto do tohoto čísla zařadit několik aktuálních statistik a převzít několik starších tabulek se zajímavými údaji.

Počet a fluktuace členů „dospělé“ Mensy od roku 1992 do roku 2012

Následující tabulka, která poprvé vyšla v časopise Mensa duben 2013, podrobně mapuje počty členů a jejich fluktuaci v rámci „dospělé“ Mensy. Tabulka je sestavena na základě údajů o platbách. Tyto bohužel jsou dostupné až z období po roce 1992 a pouze pro platící členy, jimiž dlouhou dobu byli pouze členové „dospělé“ Mensy.

Rozdělení počtu členů Mensy podle věku a pohlaví v roce 2016

Data zahrnují členy Dětské i „dospělé“ Mensy. Z grafu rozdělení dle pohlaví jsou pro přehlednost vyjmuti tři členové starší než 77 let. Rozložení podle pohlaví členů Mensy je 63 % ku 37 % ve prospěch mužů. Data jsou ke konci ledna 2016.


Rozložení členů Mensy podle okresů a krajů v roce 2016

Data zahrnují členy Dětské i „dospělé“ Mensy. Data jsou ke konci ledna 2016.
Autor: Tomáš Kubeš, Hana Kalusová, Petr Mazal
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .