Dračí šachy DRAKOBURG

Draci rádi šachy hrají a po jejich vzoru je tato vymyšlena a po dračím hradu DRAKOBURG nazvána.

Dračí šachy DRAKOBURG je desková hra, kterou hrají 2 hráči. Jeden hráč má 12 bílých Águr, druhý hráč má 12 černých Águr. Je to imitace středověkého boje dvou vojenských jednotek, tzv. KOPÍ.

Cílem hry je, aby vyhrál ten hráč, jehož soupeř nemá ani jednoho těžkooděnce.

Herní plán je 49 čtvercových polí. Pole jsou místa vytyčená čarami.

Výchozí postavení bílých (označených BP, BS, BZ, BA, BU a BT) a černých Águr (označených CP, CS, CZ, CA, CU a CT):


Hráči se v tazích pravidelně střídají. Začíná prvním tahem hráč s bílými Águrkami. Pak následuje tahem hráč s černými Águrkami.

Na jednom poli může stát jen jedna Águrka. Soupeřova Águrka, která stojí na poli, kde skončí tah hráčova Águra, je vyřazena ze hry. Pohybové možnosti Águrek jsou popsány a znázorněny šedými poli dále.

Kopiník (BP a CP), má sílu jako GRYF, táhne o jedno pole ortogonálně dopředu, nebo o jedno pole šikmo vpřed.


Lukostřelec čili lučištník (BS a CS), má sílu jako KŘÍDLATEC (křídlatý had čtyřnohý s beraní hlavou a 2 rohy jako beran a třetím rohem jako jednorožec), může táhnout diagonálně o libovolný počet volných polí (tj. jako v klasickém šachu střelec, tj. nepřeskakuje pole obsazené jinou Águrkou) nebo na pole sousedící s jeho výchozím polem (tj. jako v klasickém šachu král).


Zbrojnoš (BZ a CZ), má sílu jako PRAŠIVEC (dvounohý drak, tj. okřídlený lindwurm), může táhnout ortogonálně o libovolný počet volných polí (tj. jako v klasickém šachu věž, tj. nepřeskakuje pole obsazené jinou Águrkou) nebo na pole sousedící s jeho výchozím polem (tj. jako v klasickém šachu král).


Panoš (BA a CA), má sílu jako AMFISBÉNA, táhne o jedno pole ortogonálně a pak o libovolný počet volných polí diagonálně, přičemž nesmí přeskakovat Águry nebo jako šachový jezdec (tj. může přeskakovat Águry), nebo na pole sousedící s jeho výchozím polem (tj. jako v klasickém šachu král).


Turkopol (BU a CU), má sílu jako BAZILIŠEK, táhne o jedno pole diagonálně a pak o libovolný počet volných polí ortogonálně, přičemž nesmí přeskakovat Águry nebo jako šachový jezdec (tj. může přeskakovat Águry), nebo na pole sousedící s jeho výchozím polem (tj. jako v klasickém šachu král).


Těžkooděnec neboli korouhevní pán (BT a CT), má sílu jako DRAK (čtyřnohý), táhne o dvě pole diagonálně nebo ortogonálně, kde může přeskakovat své nebo soupeřovy Águry (zůstávají ve hře), nebo na pole sousedící s jeho výchozím polem (tj. jako v klasickém šachu král).


Napadení těžkooděnce se jako v klasickém šachu oznamuje slovem “Šach“ a jeho vyřazení ze hry se jako v klasickém šachu oznamuje slovem „mat“. Po matu se umatovaný těžkooděnec odstraní z hrací desky. Je-li ve hře další hráčův a soupeřův těžkooděnec či těžkooděnci, hra pokračuje dále až do okamžiku, kdy je umatován poslední těžkooděnec jednoho z hráčů.

Těžkooděnec nenapadá soupeřova těžkooděnce, podobně jako v klasickému šachu hráčův král nenapadá soupeřova krále. Těžkooděnec nesmí vstoupit do matu, podobně jako v klasickému šachu král.

Zbude-li ve hře hráči jen jedna Águrka, kterou by mohl táhnout, a tou je těžkooděnec, který není v šachu a zároveň je na tahu, ale všemi variantami tahu by se jeho těžkooděnec dostal do matu, je to situace jako v klasickém šachu pat, tj. remíza.

Proměna, tj. povýšení kopiníka, je součástí platného tahu:
Hráčův kopiník, který dojde do výchozí řady protivníkových kopiníků ve sloupci A, se musí změnit ve zbrojnoše.
Hráčův kopiník, který dojde do výchozí řady protivníkových kopiníků ve sloupcích B a C, se musí změnit v lukostřelce.
Hráčův kopiník, který dojde do výchozí řady protivníkových kopiníků ve sloupci D, se musí změnit v těžkooděnce.
Hráčův kopiník, který dojde do výchozí řady protivníkových kopiníků ve sloupcích E a F, se musí změnit v panoše.
Hráčův kopiník, který dojde do výchozí řady protivníkových kopiníků ve sloupci G, se musí změnit v turkopola.

Rozmnožitel, tj. SEQUIX, je ta hráčova Águra, která dojde do výchozího postavení protivníkova těžkooděnce nebo turkopola nebo zbrojnoše, tzv. pole HRADY (tj. mobilizační pole čili odvody), zde hráč v rámci tohoto tahu přidá dalšího nového kopiníka do hry, ale pouze na libovolné volné pole v hráčově výchozí řadě jeho kopiníků. V případě, že jsou všechna pole ve výchozí řadě jeho kopiníků obsazena, není rozmnožitel a žádný nový kopiník se do hry nevkládá.

To znamená, že výchozí pole černého těžkooděnce, turkopola a zbrojnoše jsou hrady, když sem vstoupí bílá Águrka, je rozmnožitel, tj. přidá se v rámci tohoto tahu nový bílý kopiník, ale pouze do libovolného volného pole ve výchozí řadě bílých kopiníků.

Výchozí pole bílého těžkooděnce, turkopola a zbrojnoše jsou hrady, když sem vstoupí černá Águrka, je rozmnožitel, tj. přidá se v rámci tohoto tahu nový černý kopiník, ale pouze do libovolného volného pole ve výchozí řadě černých kopiníků.


Hodnoty kamenů lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. největší hodnotu má těžkooděnec,
  2. pak skupina jezdci, tj. turkopol (hodnota 7 kopiníků) a panoš (hodnota 6 kopiníků),
  3. pak skupina liniových bojovníků, tj. zbrojnoš (hodnota 5 kopiníků) a lukostřelec (hodnota 3 kopiníků)
  4. nejmenší hodnotu má kopiník.

Herní plán hry Dračí šachy DRAKOBURG

Autor: Vilém Vácha
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .