Projev prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. pro Mensu ČR

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka, biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky obdržela Čestné uznání Mensy ČR za rok 2011. Při přebírání tohoto ocenění pronesla projev s poděkováním a s čím vším si musela během svého profesionálního života projít.

Vážené členky, vážení členové Mensy České republiky,

udělali jste mi velkou radost, že jste mi udělili své Čestné uznání. Nevím, zda si to zasloužím. Nikdy mi nikdo neměřil mé IQ a je pravděpodobné, že je nemám ani tak vysoké jako většina z vás. Pokud snad jsem něčeho dosáhla, tak hlavně proto, že jsem se snažila dělat vše pořádně, s plným nasazením.

Nastoupila jsem do vědy hned po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V okamžiku, kdy jsem dostala první výsledky mnou naplánovaných pokusů, začala mě věda bavit. Být výzkumníkem je tak trochu jako být detektivem. Jdete po stopě, ptáte se, a pokud máte hned štěstí, je ta stopa dobrá. A pokud jdete po špatné stopě, nesmíte se tím nechat odradit a musíte vykročit znovu.

Měla jsem tu smůlu, že jsem většinu svého tvůrčího života pracovala za minulého režimu, a protože jsem nebyla členkou komunistické strany, nemohla jsem cestovat na konference ani na stáže do západních zemí. Ale v té izolovanosti jsem měla jedno štěstí: mohla jsem myslet a bádat originálně, protože jsem byla jen v malém styku s ostatními vědci a neplavala jsem tak v hlavním proudu, který je všechny unášel obdobně jedním směrem.

Po roce 1989 bych byla ráda zůstala u „své“ vědy, protože se mi konečně otevřely hranice a mohla jsem vyjíždět a přednášet naše výsledky. Ale již jsem tuto vidinu nemohla plně uskutečnit. Ostatní vědci mi věřili, volili mě na stále vyšší funkce, až jsem se na čas stala i předsedkyní Akademie věd České republiky. Tato důvěra mě těšila, ale současně mě svazovala. Ale vždy jsem si uvědomovala, že lidský kredit je důležitější než odborný a že zavazuje.

Vy všichni jako členové Mensy máte vysokou inteligenci. I to vás ale svazuje a zavazuje, abyste ji dali ve prospěch dobrých věcí, ve prospěch celé společnosti. Ať se vám to podaří!

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .