Mensa v číslech

Co je to Mensa? Odpověď na tuto otázku jsme na stránkách našeho časopisu zkoušeli najít v několikerých zamyšleních. Pokud vyjdeme z názoru, že Mensa jsou především její členové, vyvstává otázka, kdo jsou tito členové? Členy Mensy nejlépe poznáte při osobních setkáních, některé se snažíme představit v našem časopise a další můžete poznat v diskusích na intranetu. Pokud byste však chtěli získat představu o členech jako celku, dosud dostupné informace byly relativně kusé. Rozhodli jsme se to napravit a přinášíme Vám první ucelený pohled na členskou základnu Mensy ČR.

Informace pocházejí z databáze Mensy a byly získány dne 9. března 2012 ve 22:40, Mensa ČR k tomu dni evidovala 2 398 platných členů.

Počty členů Mensy v krajích

Graf vychází z adres, na které si členové nechávají zasílat tištěný časopis, kraj je odvozen z PSČ. Na počet členů má vysoký vliv aktivita testujících v daném kraji a potom samozřejmě kvantita mensovních akcí.

Graf vychází z adres, na které si členové nechávají zasílat tištěný časopis, kraj je odvozen z PSČ. Na počet členů má vysoký vliv aktivita testujících v daném kraji a potom samozřejmě kvantita mensovních akcí.

Několik členů Mensy ČR žije v zahraničí.

Rozdělení členů Mensy dle pohlaví

Rozdělení členů Mensy dle pohlaví

Mensa neeviduje pohlaví svých členů; tato statistika vychází z odhadu založeného na faktu, že pokud je posledním písmenem příjmení „á“, jedná se prakticky vždy o ženské jméno. V současné době se však začínají vyskytovat i ženy s příjmením končícím na jiné písmeno, statistika proto mírně nadhodnocuje počet mužů.

Rozdělení členů mezi Dětskou Mensu a Mensu

V současné době používáme pro vstupní testování dva typy testů, jeden pro osoby do 16 let a druhý pro osoby nad 14 let. Typ absolvovaného testu určuje, zda se otestovaný stane členem Mensy, nebo Dětské Mensy. Členové otestovaní testem pro mladé, kteří si přejí pokračovat v členství, se musí nechat znovu otestovat testem pro dospělé. Toto přetestování je do 16. narozenin zcela zdarma.

Rozdělení členů mezi Dětskou Mensu a Mensu

Rozložení členů Mensy dle věku

Mensa ČR je s tímto rozložením jednou z nejmladších Mens na světě. V britské a americké Mense by bylo rozložení převrácené s maximem kolem šedesátky.

Rozložení členů Mensy dle věku

Využití rodinného příspěvku

Levá osa ukazuje celkové počty členů využívajících rodinný příspěvek, pravá potom počty členů v rámci jednoho rodinného příspěvku.

Využití rodinného příspěvku

Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit členové v přímé příbuzenské linii, kteří bydlí na stejné adrese.

Rozložení plateb členského příspěvku během roku

Graf ukazuje, kolik plateb (osa y) jsme přijali v daný měsíc (osa x). Platby jsou přiřazené k roku, ve kterém jsme je obdrželi; většina plateb v prosinci však platí již příspěvek na další rok, tj. například platby evidované v prosinci 2008 fakticky platí členství na rok 2009.

Rozložení plateb členského příspěvku během roku

Počty nových členů v jednotlivých měsících

Graf ukazuje, kolik členů (osa y) vstoupilo do Mensy v daném měsíci (osa x), graf vychází z dat plateb zápisného.

Počty nových členů v jednotlivých měsících
Autor: Datové podklady sestavil a připravil Tomáš Kubeš, grafy vytvořili Jiří Chmela a Tomáš Kubeš.
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .