Jak je to se zaměstnavatelností mensanů a mensanek?

Rád bych reagoval na zajímavý článek Jany Štefanikové nazvaný „Jsou společnosti v ČR vůbec ochotny zaměstnávat mensany nebo mensanky?“, který vyšel v srpnovém vydání našeho časopisu na straně 21 a který vyvolal mnoho ohlasů, především v diskusi na Facebooku.

Dle tohoto článku např. „zaměstnavatelé nemají zájem o kreativní a inteligentní zaměstnance, kteří trochu nejsou normální“ (rozuměj jsou v Mense), „člověk se nesmí ukázat jako v něčem schopnější svého nadřízeného“ a „je nutno psát do CV tak polovinu znalostí a schopností, aby vůbec měl šanci, a přesto je překvalifikován“.

Na danou problematiku se pokusím nejprve podívat z pohledu zaměstnance mensana a následně z pohledu manažera, který momentálně obsazuje 2 pozice produktových specialistů na standardní zaměstnanecký poměr a několik studentských pozic na bezplatnou odbornou stáž a díky tomu kouká do životopisů téměř denně.

Já osobně jsem členství v Mense uváděl v životopise v době, kdy jsem ještě studoval na VŠ, hledal jsem si své první dlouhodobější zaměstnání a neměl jsem do životopisu moc co uvést. Po pěti letech praxe ve společnosti Procter & Gamble, během kterých jsem si prošel 4 pozice, jsem informaci o členství vypustil, protože jsem to pro případné zaměstnavatele již nepovažoval za tak důležité a ani dnes neočekávám, že by mi členství v Mense mělo zajistit nějaké privilegium.

Na druhé straně z pohledu manažera/zaměstnavatele bych členství v Mense při výběrovém řízení rozhodně vnímal jako plus, a to, jak jsem již nastínil, hlavně u absolventských a juniorských pozic. Pojďme se podívat, co například hledám v životopisech já.

  • V prvé řadě to jsou dosavadní pracovní zkušenosti či odborná praxe.
  • Za druhé si velmi cením, pokud kandidát kromě dosavadního zaměstnání či během studia aktivně pracoval v některé neziskové organizaci, kam řadím i Mensu, či je jinak aktivní mimo práci či školu.
  • Za třetí jsou pro mne zajímavé studijní či pracovní pobyty v zahraničí, které ukazují na odvahu uchazeče a jeho zdravé sebevědomí.

Jak jsem již zmínil, jsou pro mne zajímaví kandidáti, kteří toho zvládají více, tzn. např. kromě již výše zmíněných aktivit studují souběžně dvě vysoké školy, dělají při škole (závodně) nějaký sport, účastní se různých mimoškolních soutěží, kurzů atd. Jinými slovy ti, kteří toho umí a zvládají více než já. Připadá mi jednodušší obklopovat se schopnými a chytrými, resp. „kreativními a inteligentními“ lidmi, od kterých se mohu něco naučit. Na druhou stranu potřebuji týmové hráče, kteří umějí komunikovat a pracovat v kolektivu. Sociální/emoční inteligence je pro mne podstatně důležitější než samotné IQ. Ze svých osobních zkušeností ale vím, že většina mensanů a mensanek má velmi dobře vyvinutou i emoční inteligenci. Snažím se rovněž hledat uchazeče, kteří mají předpoklady pro manažerskou práci a kteří by mě mohli do budoucna nahradit. Zde je zase zajímavé, pokud uchazeči vedou různé kroužky, pracují v létě na dětském táboře, doučují spolužáky atd.

Podtrženo a sečteno, nejsem si sice vědom, že by některé společnosti byly ochotny a priori zaměstnávat mensany a mensanky, ale rozhodně existují manažeři, kteří členství v Mense považují za výhodu.

Pokud jde o zmiňovanou překvalifikovanost, je to komplexnější problém. Mne samého by moc nenaplňovala práce, která by nebyla dostatečně náročná, pro kterou bych byl překvalifikován a která by díky tomu nebyla asi ani finančně velmi zajímavá. V takovémto případě by asi méně kvalifikovaný „nemensan“, pro kterého by byl daný příjem zajímavý, odváděl kvalitnější práci než já, takže je nutné vždy zvážit konkrétní situaci. Něco jiného je například situace, kde žena (ale třeba i muž) dobrovolně a cíleně přijme méně kvalifikovanou a placenou práci, aby se mohla věnovat více rodině. Pak většinou danou pozici zastává výborně, byť může být překvalifikována.

V každém případě by bylo přínosné spojit dohromady lidi (jako já), kteří hledají schopné zaměstnance, a lidi, kteří práci hledají, případně firmy, které poptávají nějaké činnosti, s živnostníky a firmami, které je nabízejí. Rád bych proto založil skupinu, kde by se všichni mohli potkávat, na diskuse bychom mohli zvát jak odborníky z oblasti personalistiky, tak zástupce firem, a díky tomu začali budovat pověst mensanů a mensanek jako výborných zaměstnanců, spolupracovníků a poskytovatelů více či méně odborných služeb.

Dejte mi prosím vědět, kdo by měl o danou činnost zájem a kdo hledá, případně plánuje hledat nové spolupracovníky a zaměstnance. Přeji všem mnoho pracovních i mimopracovních úspěchů.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .