Kam kráčí časopis Mensa?

Hledání nové tváře časopisu Mensa přineslo mnoho otázek. Jedna z nich, zrovna ta nejvýznamnější, však zatím zůstala částečně nezodpovězena. Zní: „Čím by měl být časopis Mensa?“ Jako šéfredaktor jsem se vždy intuitivně snažil připravovat časopis, který by členy informoval, pomáhal jim a sbližoval je jak s Mensou samotnou, tak mezi sebou, čímž by mimoděk také nabízel pravdivý a aktuální obraz Mensy i lidem mimo ni.
Jenže co je to Mensa?

Rád říkám: „Mensa jsou její členové.“ Bohužel, samotné nalezení a definování toho, kdo vlastně je člen Mensy, je nesmírně obtížné. Členové Mensy, čili my, jsme totiž velice různorodí lidé. Drobný statistický přehled, který vyšel v časopise Mensa v květnu roku 2008 odhalil, že v Mense ČR je ode všeho kousek – od mladých géniů, členů Dětské Mensy, až po vážené dámy a pány na zaslouženém odpočinku, od slovutných právníků a důstojných soudců, až po rozpustilé studenty, kterým není nic svaté.

Z marketingového hlediska se jedná o téměř neuchopitelnou skupinu; skupinu, ke které by se jen obtížně sestavoval čtenářský profil, protože společných znaků krom intelektu lze nalézt opravdu velmi málo. Tato různorodost zajisté je největším bohatstvím Mensy, avšak šéfredaktorovi připravuje nejednu vrásku.

Díky tomu lze jen obtížně najít konkrétní slova podrobně naplňující úvodní vizi. Co si však myslím, že by v časopise mělo být? V první řadě zprávy o tom, co se v Mense děje, zprávy o tom, proč je zajímavé být jejím členem, informace o tom, kam Mensa směřuje, a o tom, čím Mensa je. Dále se v redakci snažíme hledat obsah, o kterém si myslíme, že osloví co nejširší spektrum čtenářů. Tento úkol je nicméně velmi obtížný, protože téměř žádné téma není dostatečně univerzální, a i pokud nalezneme relativně univerzální téma, je obtížné je vhodně pojmout a napsat článek, kterému porozumí laik, ale přitom nezklame ani erudovaného odborníka. Dlouhodobě se též snažíme, aby byl obsah časopisu různorodý a v každém dalším čísle se dostalo i na ty, které číslo předchozí možná tolik nezaujalo. Doufáme, že široký záběr časopisu čtenářům umožní nahlédnout i do oblastí, které by jim běžně zůstaly skryty.

Na závěr bych velice rád zdůraznil, že časopis v podobě, kterou právě držíte v ruce, by v žádném případě nemohl vzniknout bez obětavé a svědomité práce mnoha dobrovolníků, kteří každému číslu nezištně věnují téměř dvě stovky hodin práce. Velice rád bych jim všem upřímně a srdečně za jejich práci a neutuchající zápal poděkoval! Mrzelo by mě, pokud bych ve výčtu na někoho zapomněl, a tak raději napíši: „Srdečně děkuji vám všem, kteří děláte tento časopis“. Ti, kteří ode mě soustavně dostávají prosby o napsání, přepsání, upravení, předělání, doplnění, opravení nejlépe do včerejška, sami moc dobře vědí, že mluvím právě o nich.

Pokud se vám, čtenářům, něco nelíbí, prosím, určitě nám sdělte své připomínky nebo náměty.
Autor: Tomáš Kubeš - šéfredaktor
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .