Mensan Václav Fořtík

Našlo by se jistě mnoho lidí, pro které je Václav Fořtík synonymem Mensy ČR. Dlouholetý předseda, organizátor, popř. důležitý účastník jak mensovních, tak i těch akcí, kde výskyt lidí s vysokým IQ není čistě náhodný. Co ho ale do Mensy přivedlo a jak vidí její budoucnost?
Václav Fořtík

Jak jste se dozvěděl o Mense a kdy?

Na začátku 90. let od Jana Fikáčka na setkáních příznivců sci-fi.

Co Vás přivedlo k rozhodnutí nechat se otestovat?

Snaha najít partnery pro diskuse o spoustě věcí, které mě tehdy (a i dnes) zajímaly.

Proč jste se rozhodl vstoupit do Mensy?

Po splnění vstupní podmínky v roce 1994 jsem se snažil realizovat výše uvedený bod.

Co jste od členství v Mense očekával a jak se tato očekávání naplnila?

Vzhledem k tomu, že jsem neměl dopředu jiná očekávání, než najít osoby ochotné a schopné debatovat nad různými tématy (neměl jsem požadavky na lepší práci, plat atd.), má očekávání se naplnila.

V čem vidíte její přínosy společnosti?

Mensa dává prostor i lidem, kteří jsou životně neúspěšní i přes fakt vysokého IQ Může saturovat potřebu uznání těmto lidem, což je pro společnost vysoce prospěšné, neb tito lidé nebudou páchat (resp. méně) zločiny nebo sebevraždy.

Jak Vaše okolí přímá fakt, že jste členem Mensy ČR a navíc jejím dlouholetým předsedou?

V tuto chvíli se většina mého okolí skládá z osob působících kolem Mensy, nadaných dětí a mládeže, proto to nevidí jako problém ani jako výhodu, berou to jako fakt. Mnohým (psychologům, pedagogickým pracovníkům) jsem dokázal, že Mensa není naprosto nefunkční organizace, jak se domnívali.

Práce s nadanými dětmi, testování, SFK Terminus, Invex, atd. – existuje vůbec nějaká aktivita v rámci Mensy, které se neúčastníte?

Existuje jich hodně. Nejezdím na lyžařské výlety, cyklovýlety, nejsem aktivní v rámci místních skupin a jarních a podzimních setkání. U spousty víkendových aktivit kolem RPG, Mangy, DDR a Turkovců jsem jen v pozici podporovatele, nikoli zapojené osoby. Nebyl jsem aktivní v Miss Mensa, i když po skončení předsednictví, o obnovení této akce uvažuji. Invex byla v minulosti spíše moje „povinnost,“ testování pro Mensu budu omezovat, letos to již bude na jiných. Pragocon, letní campy a obecně práce s nadanými dětmi jsou čistě mé aktivity, nikoli primárně mensovní. Mensa z nich má drobné peníze a mediální podporu. Tyto aktivity budu dělat bez ohledu na mou pozici v Mense nebo na jakémkoli propojení těchto aktivit s Mensou. U mnohých těchto aktivit je pro mě propojení s Mensou spíše přítěží (nebo alespoň na počátku bylo).

Co si myslíte obecně o přístupu společnosti k nadaným lidem/dětem?

Pokud jde o sportovně a umělecky nadané, tak je již dlouhá léta velmi dobrý. Pokud jde o intelektové nadání, tak je u určité (a to dost velké) části populace negativní a nemyslím, že by i v budoucnu v tomto směru nastaly nějaké změny. Co se mění je přístup té části populace, která byla a je intelektově nadaným neutrálně nebo pozitivně nakloněna. Mnozí z nich jsou velmi aktivní v prosazování pozitivních směrů, a to i přes nevůli okolí a různých orgánů. Zaktivování této části populace vidím jako nejpodstatnější pro vytvoření tvůrčího prostoru pro intelektově nadané. Rád bych v této souvislosti ještě zdůraznil, že je to podobné jako v Mense. Pokud se najdou osoby ochotné ve volném čase pracovat v oblasti, která je baví a mají o ní zájem, jsou schopni přinést mnoho pozitivního. Moje zkušenost je, že chci-li něco změnit, musím se o to osobně snažit a ne jen kritizovat, že ostatní nedělají věci tak, jak je chcete.

V letošních volbách již nekandidujete na funkci předsedy, jak teď vidíte svou budoucnost v Mense?

Záleží na vůli nové Rady Mensy a jejího předsedy i dle výše uvedeného, budu pokračovat ve svých aktivitách kolem nadaných dětí a mládeže, ať již v některých věcech pod hlavičkou Mensy, nebo bez ní.

Co je podle Vás třeba dělat v Mense více nebo lépe?

Mensa začíná být více „komerční firma,“ než občanské sdružení. Bude si muset nadefinovat, co vše budou dělat profesionálové, a co nadále zůstane na „dobrovolnické“ bázi. Velký prostor je v oblasti pořádání různě zaměřených akcí – hodnocení výrobků s přidanou inteligenční hodnotou, přednášek, debat. Mensa (její členové) může být aktivnější v oblasti výměnných pobytů SIGHT a je toho spousta. Vždy jde o to, že musejí být lidé, kteří se rozhodnou dané věci věnovat, a to s patřičnou námahou a úsilím. V mnoha směrech se členům Mensy nedostává právě pracovitosti, píle, soudnosti, „tahu na branku“ a v neposlední řadě spolehlivosti.

Je něco, co by Vás vedlo k ukončení členství v Mense?

Ano, kdyby se do vedení Mensy dostali lidé, za které bych se styděl, že mohou Mensu reprezentovat. Toto je v Mense (především v zahraničí) častý problém.

Co by jste doporučil novým členům, jak se nejlépe zapojit do mensovních aktivit, na koho se obrátit?

Skoro nic jako mensovní aktivity neexistují, vždy to jsou aktivity nějakých členů – tedy pokud se zájemcům o spolupráci líbí již existující aktivity, vždy by se měli obrátit na jejich organizátory. Mensa dává příležitost těm, kteří něco organizovat chtějí, a co se zatím neděje. Bude-li to „rozumné,“ Mensa to ráda zaštítí. Zájemci o zapojení do aktivit kolem Mensy, se mohou přijít podívat na Valnou hromadu začátkem června, kde nejenže budou zveřejněny výsledky voleb, ale budou se tam vyskytovat i lidé v Mense aktivní, plní informací, co jde a nejde atp.

Děkuji za rozhovor!
Hana Svobodová

Autor: Hana Svobodová

Související články:
Ohlédnutí za předsednictvím Václava Fořtíka
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 3/2020 (červen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 3/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .