Redakce časopisu Mensa v roce 2009

Pro časopis Mensa rok 2009 znamenal řadu změn ...

Krom změny tiskárny se několik členů redakce doslova rozběhlo po světě a redakce se tak stala čistě virtuální; já pracuji v Ženevě ve Švýcarsku (a žiji ve Francii), sazečka Petra Pelikánová nyní pracuje (a ve svém volnu sází) v Dominikánské republice, finální korekturu provádí Jiřina Vlková kousek od Hradce Králové a časopis nakonec vytiskne tiskárna Printo v Ostravě. Redaktoři, korektoři a další pomocníci jsou pak rozprostřeni doslova po celé republice. Přesto se především díky nadšení, odhodlání a toleranci všech spolupracovníků dařilo připravovat časopis ve stále lepší a lepší kvalitě.

Rád bych proto poděkoval všem, kteří do přípravy časopisu dobrovolně vložili svůj čas a úsilí, protože bez mnoha ochotných pomocných rukou (a hlav) by časopis nikdy nemohl vzniknout, především pak sazečce Petře Pelikánové, redaktorům a redaktorkám (abecedně): Erice Daňkové, Lucce Kučerové, Pavlu Opltovi, Veronice Partikové, Zuzce Polákové, Lucce Svitákové a Zuzce Šimkové, korektorům a korektorkám Veronice Flídrové, Martinu Hájkovi, Čestmíru Kalusovi, Janu Kašparovi, Ivo Kučerovi, Vojtěchu Pišlovi, Evě Tobiášové, Danielu Urbánkovi, Jiřině Vlkové a Zdence Vojáčkové, překladatelům Milanu Bubalovi, Haně Erbsové, Jiřímu Chmelovi a Petru Psutkovi, lidem, kteří pomáhají s publikací článků na web, Ludmile Čaňkové, Radku Doubravovi, Lence Klášterkové, Petru Kolovratovi a Barboře Telferové, dále Jiřímu Pokornému, který Mense bezplatně poskytl software (včetně podpory) pro webový časopis, a nakonec Vám všem, kteří jste časopis svými příspěvky naplnili.

Autor: Tomáš Kubeš
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .