Ambiciózní restart projektu Kariérní podpora

Po delší době mlčení, které bylo způsobeno tím, že dobrovolníkům, na jejichž bedrech doposud projekt Kariérní podpora stál a kteří ve svém volném čase, dobrovolně a zdarma pomáhali ostatním mensanům hledat práci (velké díky patří především Čestmíru Kalusovi a Aleně Oudové), došly síly, resp. volný čas, jsme se rozhodli projekt restartovat v novém.

Poučeni dosavadními zkušenostmi bychom se chtěli zaměřit na udržitelnost projektu – hledáme proto aktivity, které budou „samofungující“, tj. po vytvoření a zavedení budou fungovat samostatně bez nutnosti pravidelné investice velkého množství práce ze strany koordinátora, nebo aktivity, které bude možné v budoucnu přeměnit na komerčně udržitelnou činnost (tento záměr se bohužel v prvním pokusu nevydařil, protože spolupráce s agenturou Manpower selhala). Plánujeme projekt rozvinout následujícími směry:

Průzkum

V současné době mnozí personalisté netuší, co si pod členstvím v Mense uvedeném ve Vašem CV představit, nebo jej mají spojeno s řadou předsudků. Chtěli bychom podrobně zjistit, jak jsou vnímáni členové Mensy, respektive vysoce nadaní lidé v pozici uchazečů o zaměstnání, jak se personalisté k nadání staví, jak jej sami zjišťují a jak takové lidi vyhledávají. Průzkum by měl proběhnout mezi zadavateli inzerce na jobs.cz na podzim 2012. Tento průzkum by měl upřesnit konkrétní náplň pro další cíle. Pro více informací kontaktujte Josefa Sysla nebo Tomáše Kubeše.

Propagace a osvěta

Rozjedeme informační „kampaň“ s cílem představit nadané lidi a členy Mensy jako perspektivní a atraktivní uchazeče o zaměstnání. V počáteční fázi se zaměříme na sebrání existujících informací a jejich utřídění na webu (portálu) s pracovním názvem „Mensan hledá práci“ s následujícím obsahem:

  • Stručné shrnutí informací o IQ a Mense; pojednání o výhodách a přínosech talentovaných zaměstnanců.
  • Prezentace „success stories“, pozitivních referencí na mensany – zaměstnance od jejich nadřízených a kolegů.
  • Prezentace vybraných členů Mensy hledajících práci (samozřejmě s jejich vědomím a souhlasem).
  • Propagace profesních profilů mensanů (pravděpodobně skrze existující profesní síť).
  • Prezentace plánované studie mezi českými personalisty.

Pro více informací kontaktujte Josefa Sysla nebo Tomáše Kubeše.

Doporučování a networking

Rozběhneme systém, ve kterém se mensané nebudou bát upozornit ostatní na zajímavá místa ve své firmě a případně spolumensany do své firmy přímo doporučit, organizačně podpoříme navazování profesních kontaktů; nakonec jste to právě vy sami, kdo může mít nejlepší informaci o tom, kde se lidé jako vy uplatní. Konkrétně téma rozebírá Martin Lupa na konci článku „Jak je to se zaměstnavatelností mensanů a mensanek?“, jemu, prosím, pište v případě zájmu.

Doplňkovou činností je plánované zavedení vývěsky volných pozic a profilů kandidátů do intranetu (první verzi rozpracovala Hana Kotinová) a propojení profilu na profesní síti s intranetem (odkazem).

Kariérní poradna

Čerstvá mensanka Olga Kulíková – konzultant v oboru HR s 20 lety praxe (z toho 6 let na vedoucí pozici v pracovní agentuře a 6 let pro různé pracovní portály) plánuje založení vlastní pracovní agentury, která by se mohla specializovat právě na nadané lidi. V rámci průzkumu trhu nabízí členům Mensy zdarma poradenství zaměřené na hledání pracovního uplatnění. Další informace naleznete v článku Olgy Kulíkové „Služby pro členy Mensy zaměřené na nalezení zaměstnání“.

S podobnou vizí vznikla původní verze projektu Kariérní podpora, avšak ukázalo se, že poradenství je příliš náročné pro dlouhodobé provozování čistě dobrovolnicky. V tomto případě proto očekáváme, že pokud bude dostatečný zájem ze strany mensanů i firem, vznikne regulérní pracovní agentura spolupracující s Mensou a financovaná z provizí firem, kterým získá chytré zaměstnance.


Další

Sestavíme seznam firem, které při vstupu provádějí testy inteligence, neb apriori očekáváme, že tam bude členství v Mense dobrou vizitkou již dnes. Znáte takovou firmu? Prosím, napište Tomáši Kubešovi.

Vdechli jsme nový život do mensovní skupiny (group) na profesní síti LinkedIn. Prosím, zapojte se a asociujte svůj profil s Mensou.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .