Uvést či neuvést členství v Mense ve svém životopise?

Paní Noks Nauta a paní Caro van Eck nedávno zaslaly členům nizozemské Mensy dotazník, v němž zjišťovaly, zda tito členové uvádějí členství v Mense ve svých životopisech a jaké výhody či nevýhody v uvedení/neuvedení členství spatřují. Respondentů bylo třicet devět, z toho 22 mužů a 17 žen, a jejich věk se pohyboval od 24 do 64 let.

Celkem 16 osob (41 %), 9 mužů a 7 žen, odpovědělo, že ve svých CV členství v Mense uvádějí vždy; 12 osob (31 % – 8 mužů a 4 ženy) uvedlo, že členství zmíní někdy nebo za určitých podmínek, 6 osob (15 % – 2 muži a 4 ženy) členství neuvádí; tři respondenti (8 % – 2 muži a 1 žena) napsali, že v minulosti své členství uváděli, ale dnes by to již neudělali, a dva respondenti žádný názor neměli. Čtyři respondenti (10 %) dodali, že své členství v Mense uvádějí nepřímo, uvedením mensovní adresy jako kontaktní emailové adresy nebo odkazu na svůj profil na Linkedin.

Výhody uvedení členství v CV

Výhody, které uvedlo 17 respondentů, lze shrnout asi takto:

 • ukazuje, že máte co nabídnout v případě, že vaše kvalifikace nepostačuje,
 • aktivita ve společnosti (zejména v radě) je vnímána jako pozitivum,
 • naznačuje, že dáváte přednost výzvám před rutinní prací,
 • může vyvolat zajímavou diskuzi, zejména o odlišných způsobech, jimiž nadaní lidé komunikují,
 • může představovat výhodu v případě, že čtenář ví, co Mensa je,
 • ve Velké Británii je vnímáno jako pozitivní faktor při žádostech o pracovní pozici,
 • nadání není nic, za co by se měl člověk stydět,
 • otevřenost ohledně Mensy přispívá ke zvyšování povědomí širších vrstev veřejnosti o této organizaci.

Nevýhody uvedení členství v CV

Nevýhody členství, které uvedlo 15 respondentů, lze shrnout asi takto:

 • členství by se mělo uvádět jen tehdy, jestliže se pracovní pozice, o níž se člen uchází, přímo týká,
 • uvedení členství může lidi odradit, protože mensané jsou často vnímáni jako negativní nebo arogantní osoby,
 • uvedení členství může zavdat příčinu k nerealistickým očekáváním,
 • čtenář nemusí vůbec chápat, co Mensa je,
 • je nevýhoda, pokud nemůžete vysvětlit přínos členství v Mense,
 • jakmile jednou o vašem členství vědí, již nikdy jej nemůžete popřít,
 • nepředstavuje přínos, pokud nejste v Mense aktivní.

Závěry

Autorky jsou si vědomy toho, že přestože se podle výsledků průzkumu 77 % dotazovaných osob domnívá, že uvedení členství v Mense je výhodné, je počet odpovědí příliš nízký na provedení statistické analýzy. Autorky však považují za zajímavé, že v rámci tohoto vzorku respondentů se liší údaje u žen a mužů: zatímco většina žen (70 %) se častěji rozhodne své členství v Mense neuvést, naopak většina mužů (81 %) tak učiní. Důvodem je možná to, že ženy mají s uvedením členství více negativních zkušeností nebo že jsou nerady středem pozornosti. Autorky si též nejsou jisté, zda na tuto otázku nemají vliv kulturní rozdíly, a chtěly by proto získat více informací od ostatních členů na celém světě. Pokud Vás tato záležitost zajímá, kontaktujte prosím paní Nauta na emailové adrese noksnauta@ihbv.nl.

Autorky

 • Noks Nauta je lékařka se specializací na nemoci z povolání a psycholožka, která pracuje v Nadaci pro nadané a talentované dospělé (Gifted and Talented Adults Foundation – IHBV), www.noksnauta.nl a www.ihbv.nl.
 • Caro van Eck pracuje jako asistentka psychodiagnostiky.

Překlad vychází ze zkrácené verze článku publikované v mezinárodním mensovním časopise. Úplné znění tohoto článku bylo publikováno v časopise Mensa Berichten Mensy Nizozemského království v čísle leden-únor 2011. Anglické nebo holandské znění celého článku si můžete vyžádat na emailové adrese noksnauta@ihbv.nl.

Autor: Z originálu „Do You Disclose Your Mensa Membership on Your CV?“, více autorů, Mensa International Journal 552, září 2011, strana 5, přeložila Martina Bártová

Související články:
IQ – ad fontes
Napsat nebo nenapsat - to je otázka
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .