Povídky ze slov se stejným počátečním písmenem

2.11.2009 10:45, autor: více autorů
Potravu pro průběžné přemýšlení podskupin příchozích představovala příprava příběhu poskládaného pouze při použití podmnožiny prostředků promlouvání pokrývající pouze přiřknuté první písmeno. (Tyto krátké veselé povídky sepsali účastníci Podzimního celostátního setkání Mensy 2009. Redakce se zříká zodpovědnosti za náplň textu.)

Cimrman, krtci a oxfordský předchůdce Mezisítě

24.10.2009 14:17, autor: Jana Axman Vlková
Jára Cimrman se již před příchodem do Velkých Losin delší dobu zabýval problémem rychlé a spolehlivé komunikace na delší vzdálenosti. Metodu dělové pošty opustil už dříve pro vysoký úbytek adresátů. Také rychle opustil myšlenku poštovních holubů. Holub trefí pouze do místa svého bydliště, majitel ho proto musel osobně zavézt členovi, od kterého čekal zprávu, což komunikaci komplikovalo. Další nepříjemnost pro majitele i poštovní doručovatele před...

Jára Cimrman básník

24.10.2009 14:15, autor: tým Básníci (Jarní celostátní sektání Mensy Velké Losiny 2009)
Básnický tým se rozhodl pominout vlastní básnické dílo Mistra, neboť ho považujeme za natolik známé, řekl bych přímo profláklé, že jeho další připomínání zasvěceným by bylo svážením uhlí do dolů a nezasvěceným by pointa stejně unikla. Zaměřili jsme se tedy na méně známou oblast, a to Cimrmanův přínos sborové recitaci. Vzhledem k omezenému časovému prostoru tohoto semináře se omezíme pouze na doložená fakta.

Jára Cimrman hudebník

24.10.2009 14:05, autor: Věra Čepková
Už jako malý chlapec miloval Jára hudbu. V hlavě se mu hromadila spousta hudebních nápadů, ale nebylo kam je přenést. Pocházel z chudých rodičů a od těch nedostal ani haléř kapesného, jak byl rok dlouhý. A kdyby si řekl o peníze, aby si mohl koupit papír, kam by si už sám nalinkoval notovou osnovu, poslali by ho rodiče okopávat brambory, aby si vyčistil hlavu.

Jára Cimrman génius

24.10.2009 13:58, autor: tým Vynálezci (Jarní celostátní sektání Mensy Velké Losiny 2009)
Tým Vynálezci se pustil do rozsáhlého mezinárodního pátrání a pečlivou mravenčí prací kombinovanou s neutuchajícím zkoumáním drobných, na první pohled nesouvisejících a nejasných útržků na různých, od sebe často velmi vzdálených místech se mu podařilo sestavit velkolepou mozaiku ilustrující práci českého génia a velikána Járy da Cimrmana v oblasti, která mu je, stejně jako mnoho jiných, neprávem odpírána – v oblasti zpříjemnění života mnoha...

Jára Cimrman výtvarník aneb Cimrmanovy živé obrazy

24.10.2009 13:52, autor: tým Malíři (Jarní celostátní sektání Mensy Velké Losiny 2009)
Zpráva ze studijního výjezdu malířů do Velkých Losin za účelem historického průzkumu aktivit Járy Cimrmana v rozvoji heraldiky. Přednáška s podtitulem „Zpráva ze studijního výjezdu malířů do Velkých Losin za účelem historického průzkumu aktivit Járy Cimrmana v rozvoji heraldiky“.

Kterak Jára Cimrman ve Velkých Losinách zakládal Mensu c. k. R-U 

24.10.2009 13:47, autor: Jarek Zavadil
Prostějovská MS učinila při prohledávání archivu MěÚ neuvěřitelný objev. V našem městě krátce pobýval geniální český vynálezce Jára Cimrman, než ho bodří Hanáci vyhnali z města. (Pro týmovou hru na jarním celostátní setkání Mensy 2009 ve Velkých Losinách připravil Jarek Zavadil.)

Energie

28.09.2009 15:38, autor: Květuše Soukupová
Měla krásné hnědé vlasy, řekl bych do půlky zad. Byly rovné a lesklé. Její oříškové oči oslovily opravdu každého. Úsměv jí dodával nadpozemský vzhled. Neobvykle zasněný pohled a postava tak akorát. Před pár měsíci se rozešla se svojí dvouletou známostí. To, co mě překvapilo, bylo, že jsem ji neviděl ani jednou smutnou. Pokaždé přišla a usmívala se, pořád chtěla realizovat nápady, které by mě v životě nenapadly, oplývala jakousi energií, která ji ...

Chuť borůvek

3.08.2008 16:48, autor: Jana Beranová
Vítězná práce z dřevěného Turka 2007

Inferno

3.08.2008 16:46, autor: Jana Beranová
Vítězná práce z dřevěného Turka 2007

Smrt Fénixe

3.08.2008 16:42, autor: Eliška Hřebenářová
2. místo, próza do 100 slov, dřevěný Turek 2007

Sirotčinec pocitů

3.08.2008 16:38, autor: Eliška Hřebenářová
2. místo, próza do 100 slov, dřevěný Turek 2007

Nepozornost

3.08.2008 16:34, autor: Hana Bednářová
próza oceněná v dřevěném Turkovi

Sny pro každého

3.08.2008 16:31, autor: Hana Bednářová
próza oceněná v dřevěném Turkovi

Klára Kubíčková: Noční příběh

3.08.2008 16:27, autor: Klára Kubíčková
báseň oceněná v dřevěném Turkovi

Den poslední

1.08.2008 19:59, autor: Hana Bednářová

Blízké setkání (čert ví kolikátého druhu) 

1.08.2008 19:57, autor: Darth Zira

Podobnost čistě náhodná

1.08.2008 19:55, autor: Darth Zira

Hložinkovci z Větřin

1.08.2008 19:54, autor: Petra Nachtmanová

Blazmiš

1.08.2008 19:52, autor: Petra Purketová
Počet položek: 97položek na stránku: |< < 1 2 3 4 5 > >|
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .