Cimrman, krtci a oxfordský předchůdce Mezisítě

Jára Cimrman se již před příchodem do Velkých Losin delší dobu zabýval problémem rychlé a spolehlivé komunikace na delší vzdálenosti. Metodu dělové pošty opustil už dříve pro vysoký úbytek adresátů. Také rychle opustil myšlenku poštovních holubů. Holub trefí pouze do místa svého bydliště, majitel ho proto musel osobně zavézt členovi, od kterého čekal zprávu, což komunikaci komplikovalo. Další nepříjemnost pro majitele i poštovní doručovatele představovali hladoví dravci a nenasytní lidé.

Jára Cimrman se již před příchodem do Velkých Losin delší dobu zabýval problémem rychlé a spolehlivé komunikace na delší vzdálenosti. Metodu dělové pošty opustil už dříve pro vysoký úbytek adresátů. Také rychle opustil myšlenku poštovních holubů. Holub trefí pouze do místa svého bydliště, majitel ho proto musel osobně zavézt členovi, od kterého čekal zprávu, což komunikaci komplikovalo. Další nepříjemnost pro majitele i poštovní doručovatele představovali hladoví dravci a nenasytní lidé.

Na metodu spolehlivé komunikace přišel Cimrman při svém pobytu v Oxfordu v Anglii, kde zdokonaloval metody péče o anglický trávník.

Během svých výzkumů při pozorování trávníku na Jesus College of Oxford si Cimrman všiml chování britských krtků, kteří při vstupu a výstupu z chodby dávali přednost vystupujícímu a v norách se drželi výhradně vlevo. Krtkové, kteří byli po staletí zvyklí poslouchat oxfordské přednášky, které k nim doléhaly ze vzdálených sálů, byli velmi učenliví.

Cimrman krtky naučil nový způsob výstupu z chodby na povrch. Naučil je ukončovat chodby poklopem, nikoliv hroudou. Oxfordský krtek, který absolvoval Cimrmanovo školení, nejprve lehkým poklepem na spodní líc trávníku ověří, že nad ním neleží student nebo golfový míček, poté odklopí poklop, který dříve sám vyrobil, vystoupí nad povrch, zavře poklop a nakonec pročeše tlapkou trávník, aby se zakryla spára mezi trávníkem na poklopu a na okolní zemině.

Český krtek

Český krtek

Britský krtek

Britský krtek

Aby krtky motivoval, ke každému ze cvičných poklopů dával krtkům určitý druh zákusku. V Lincolnově koleji dostávali krtkové vážky, v botanické zahradě kořínky jitrocele a na nádvoří knihovny pro ně měl připravené larvy masařek. Zjistil, že když krtkovi v botanické zahradě ukáže masařku, dotyčný zakrtkuje a neprodleně vykrtkuje právě před knihovnou, kde masařky obvykle dostává.

Po přichycení zprávy k zadní tlapce krtka tak mohl Cimrman doručovat zprávy mezi určenými kolejemi. Metoda fungovala velice spolehlivě. Pracovně toto podzemní komunikační spojení Cimrman nazýval Elegant-Moles Efficient Intelligent Leading, tedy zkráceně "e-mail" (česky Elegantní krtkové výkonné inteligentní vedení). Konzervativní Angličané však tuto metodu užívat nezačali; zůstali u nespolehlivých, ale tradičních holubů.

Po svém příchodu do vesničky Liptákov se Cimrman pokusil aplikovat tuto metodu na krtky české a využít je pro služby Mensy. Bohužel čeští krtkové anglickým pokynům a povelům, které Cimrman v Anglii vypracoval, nerozuměli, a tak se Cimrmanovi záměr nepodařilo zrealizovat.

Oxfordským krtkům se nový způsob výstupu z nor zalíbil a dále si novou metodu předávali sami mezi sebou. Dnes už nenajdete Oxforďana, který by si pamatoval, jak vypadaly anglické trávníky po ránu před příchodem Járy Cimrmana.

Autor: Jana Axman Vlková
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .