Jára Cimrman básník

Básnický tým se rozhodl pominout vlastní básnické dílo Mistra, neboť ho považujeme za natolik známé, řekl bych přímo profláklé, že jeho další připomínání zasvěceným by bylo svážením uhlí do dolů a nezasvěceným by pointa stejně unikla. Zaměřili jsme se tedy na méně známou oblast, a to Cimrmanův přínos sborové recitaci. Vzhledem k omezenému časovému prostoru tohoto semináře se omezíme pouze na doložená fakta.

Dobré dopoledne,

náš básnický tým se rozhodl pominout vlastní básnické dílo Mistra, neboť ho považujeme za natolik známé, řekl bych přímo profláklé, že jeho další připomínání zasvěceným by bylo svážením uhlí do dolů a nezasvěceným by pointa stejně unikla. Zaměřili jsme se tedy na méně známou oblast, a to Cimrmanův přínos sborové recitaci. Vzhledem k omezenému časovému prostoru tohoto semináře se omezíme pouze na doložená fakta. Prosím kolegu Vantucha.

Děkuji za slovo. Již 28. října 1909 zakládá Cimrman „Český spolek recitační“ (ve zkratce ČSR). Dokládá to zmínka v dopise Václava Jebavého nakladateli Schiftelovi, který je uložen v archivu Památníku českého písemnictví pod evidenčním číslem D-27-447/IIA-VJ345521/B s přílohou D-27-3P1, kde se píše (cituji): „… on o tom (myšleno ČSR) Jarek (myšlen samozřejmě Cimrman) psal i Garikovi, ale ten mu odpověděl, že je to uspěchané a že s takovým haraburdím by ho vyhodil i Kramář …“ (konec citace)

Přesto Cimrman začal pracovat na velké poemě o českém národu určené právě pro sborovou recitaci. V papírnictví Hübner a Kokoschka na třídě Franze Josefa ve Vodňanech zakoupil jeden sešit formátu A3 v tvrdých deskách o 64 listech. Toto dokládá zápis v archivační knize c. k. finančního úřadu ve Vodňanech – kniha 1909/III/576/příloha77B3 k č. j. 85-0744-247. Cimrman sešit nadepsal „Mým Čechům“ a stejným inkoustem popsal i první stránku.

Děkuji za pozornost. S dalším osudem sešitu vás seznámí kolegyně.

Dobrý den! Toho roku bohužel napadl první sníh velice brzo, a to již 1. listopadu, jak dokládá zápis v kronice Vodňan (cituji): „… dnes (myšleno tedy 1. listopadu) přišel první sníh. C. k. silničáři ráno zaspali, neb jim přes noc zmrzla c. k. sůl. Díky tomu došlo ke zpoždění c. k. pekařského vozu mistra c. k. Viléma a město bylo celé dopoledne bez pečiva ...“ A tak dále a tak dále a tak dále.

Cimrman tak přerušil práce na básnické poemě, věnoval se společensky prospěšnější myšlence sněžného pluhu a ke sborové recitaci se již nevrátil.

Děkuji kolegům za fundované slovo. Pro vaši přesnější představu jsme celé torzo nastudovali a nyní se vám je pokusíme reprodukovat.

Torzo poemy Járy da Cimrmana „Mým Čechům“

Velké Losiny 9. května 2009, Dirigent + sbor - ladění hlasů na „A“

Sbor: Jdou Češi jdou

svou cestou svou

Hlas A: Josef

Hlas B: Marie

Hlas A: Jan

Hlas B: Barbora

Hlas A: Vilém

Hlas B: Anežka

Hlas A: Rudolf

Hlas B: Milada

Hlas A: Václav

Hlas B: Božena

Hlas A: František

Hlas B: Alžběta

Hlas A: Oldřich

Hlas B: Tonička

Hlas A: Karel

Hlas B: Eliška

Sbor: Jdou Češi jdou

svou cestou svou

Hlas C: rakousko-uherskou

Sbor + Hlasy A a B současně

Hlas C: vždy zakončí dvojverší sboru

Autor: tým Básníci (Jarní celostátní sektání Mensy Velké Losiny 2009)
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .