Křídla

Ticho, jen v dálce zaštěká pes. Svět v noci ztrácí barvu, tvar… Vše je pouhý přízrak, snové vidiny… Bledý měsíc a stříbrná tma, mrštná kuna se rozběhla za potravou, stín a šustot listí a pak- ticho. Jen v dálce občas zaštěká pes.

Vdechuji vůni úplňku, hruď se zdvíhá vstříc svobodě a zas klesá. Ještě ne, ještě není čas. Blíží se zima. Stromy již ztrácejí listí a ženy halí svá těla do černé…

Tu- konečně- tichounký šelest křídel!

Závan nočního vzduchu přináší známou vůni. Borovicové dřevo, vřes…

Má láska mě bere do náruče. Hruď se zdvíhá vstříc svobodě… Jeho něžné prsty svlékají hedvábí, jemně, jako by rozplétal pavučinu. Pavučinu lásky, iluzí, pavučinu stvořenou z ticha…

Miluje mne, líbá mě na krk, cuchá zlaté vlasy. Blízkost i dálka… Jsme racky, letíme nad rozbouřeným mořem, dotýkáme se křídly jiskřivé pěny, vzlétáme vzhůru ke světlu… Jsme delfíny ve vodě pod námi, zpíváme své písně a noříme se do tmavě modrých hlubin… Krev skapává po kapkách, stále, stále, má krev je Jeho krví… On je vším, On je paprskem slunce, světlem měsíce. Hlubokou tůní. Rozbouřeným mořem. Temnou propastí, zářivým svítáním… Bolestí.

Kuna se vrací ze svého lovu, plíží se trávou, kožich zvlhlý ranní rosou. První sluneční paprsky se třpytí mezi stébly, září skrze podzimně zbarvené listí.

Neopouštěj mě, lásko. Ty to nechápeš, jsem Tvá, TVÁ!

Odchází, jen šelest křídel a vůně dřeva, vřesu… Krev skapává po kapkách. Má krev, Jeho krev…

Hruď se zdvíhá vstříc svobodě a zpět… Zpět?

Má láska odešla, odlétla pryč…

Úsvit. Jako bych se probouzela z těžkého snu. Světlo přebírá vládu, krade naše vidiny, trhá pavučinu nočního snění… Ale já Tě neopustím, můj drahý. Tvé něžné prsty, Tvá křídla, pokrývka odhozená na zem… Nechci, nemůžu se osvobodit. Tkaniva Tvé lásky…

Jen, nemám sílu vstát… Ocůny se otevírají pod doteky slunce, nitky babího léta lákají dál, dál do neznáma, za třpytivými přísliby…

Potřebuji Tě! Ty jsi má síla, máš MOJI krev! A noc je daleko, Tvůj příchod… A přijdeš? Nemám sílu, lásko. Opustil´s mě, opustil, ztratil se ve světle…

Hruď se zdvíhá vstříc svobodě… Naposledy, naposledy… Jít za Tebou…

Vánek unáší babí léto, výš, k modrému nebi.

V květu ocůnu se zaleskly kapky rosy. Stříbrná nitka se rozplynula na cestě ke slunci. Jen šelest křídel.

Autor: Zdeňka Sobotová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .