Vzpoura Zobrazů

„Klid! Prosím klid!“ vyzval jsem své přátele a přitom zvedl ruce, ale jen tolik, aby se oprátka kolem mého krku příliš neutáhla. „Mluvte po jednom! Začne Halapartník.“

Halapartník z 16. století zakoulel černýma očima. „Tento rok je to už potřetí, co mě poleptali peroxidem vodíku!“ postěžoval si chraplavým hlasem. „Bolí mě celé tělo. A to nemluvím o hřebíku, který mě tlačí za krkem už padesát let! Takhle to dál nejde!“

„Nemůžeme si nechat všechno líbit,“ souhlasila Dáma se slunečníkem z 19. století. „Představte si, že mě drželi sto dvacet let ve sklepě plném myší! A po sluníčku ani památky! To už přesahuje veškeré meze slušnosti!“

„Jen v patnáctém století mě třikrát přemalovali,“ přidal se zabručeně obtloustlý Kupec visící nad krbem. „A pak na mě tři sta let sedal prach, až jsem z toho dostal rýmu. Náš útlak musí skončit! Máme přece taky svoje práva!“

Všichni shromáždění souhlasně přikyvovali ze svých dřevěných rámů.

„Přesně tak, přátelé!“ řekl jsem zvýšeným hlasem. „Co mám říkat já, který jsem dnem i nocí oběšen! Náš útlak skončí, svrhneme trojrozměrné! Placatost není hřích, placatost přece není zločin! I placatí mají svá práva! Vždyť peníze jsou placaté, i samotná Země je placatá! A bude patřit jenom nám!“

Mou řeč přerušil hromový jásot. Dokonce i málomluvný Hrbáč na zvonici skákal jak pominutý a jeho jediné oko se lesklo dojetím.

Musel jsem své obecenstvo uklidnit zdvižením paží. „Trojrozměrní už dál nesmí vykořisťovat placaté! Trojrozměrní budou od teď naši rozměroví nepřátelé! A my nad nimi zvítězíme!“

„Ano! Hurá! Sláva!“ volali nadšeně Zobrazové, dokud zase nepromluvil Kupec: „Ale jak to provedeme? Jak je svrhneme? Je nás málo a jsme příliš slabí,“ zakňučel poraženecky.

Nestává se mi často, abych opouštěl rám, ale někdo musel Kupce hodit do krbu.

Nesnáším zrádce!

Plameny olízly plátno, tlusťoch zakvičel bolestí a zakrátko zčernal na popel. Vrátil jsem se na své místo nad pohovkou. Provázelo mě napjaté ticho.

„Přátelé, nesmíme o svém cíli pochybovat!“ zvolal jsem. „Velké činy si žádají velké oběti! Nemůžeme mezi sebou trpět zrádce a pochybovače. Naším cílem je přece osvobodit všechny Zobrazy! A nastolit svobodu! Ať žije svoboda! Ať žijí Zobrazové! Smrt trojrozměrným!“ zahřímal jsem se zaťatou pěstí a mí druhové se ke mně přidali: „Ať žije svoboda! Ať žijí Zobrazové! Smrt trojrozměrným!“

Jakmile revoluční nadšení mých druhů vyprchalo, nastolil jsem základní otázku: „Abychom byli úspěšní, musíme si zvolit svého vůdce. Měl by to být někdo silný, schopný a oddaný věci...“

Chvíli bylo ticho a pak se tiše ozval Halapartník: „Ty buď našim Vůdcem, Bene.“

„Ano, jsi nejlepší!“ uculila se na mě Dáma a koketně zatočila slunečníkem.

„Půjdeme za Tebou,“ slíbil hudravým hlasem Hrbáč. „Kamkoli nás povedeš.“

Musím se přiznat, že mi to polichotilo. A nezapírám, že jsem to tak trochu očekával... Zhluboka jsem se nadechl, až mi smyčka stáhla hrdlo.

„Děkuji vám za důvěru, přátelé,“ řekl jsem. „Přijímám vůdcovství se vší skromností a pokusím se zhostit své nelehké a obětavé role ku prospěchu všech Zobrazů!“ vyhlásil jsem a pohled mi bůhví proč zaletěl ke krbu, ve kterém s praskáním dohoříval Kupec. Rychle jsem obrátil oči jinam.

„Teď už jen zbývá vymyslet, jak to provedeme,“ pokračoval jsem, když vtom se otevřely dveře...

 

***

 

Okamžitě jsem zmlkl.

Do salónku vstoupil sedmiletý klučina, syn pána domu, v doprovodu babičky. Pátravě se rozhlédl po místnosti a zeptal se: „Babi, nezdá se ti, že ty obrazy visí nějak nakřivo? A kde je ten s tím tlustým kupcem?“

„Nevím, Alfrede,“ odpověděla pomalu stařenka a podívala se přes tlustá skla brýlí přímo na mě. „Obraz Benita Mussoliniho visí rovně. A ten kupec... Neprodal ho tvůj tatínek na aukci?“

Alfréd zafrkal a skočil na pohovku. „Nevím... To by byla škoda, docela se mi líbil. Babi, můžu si zapnout televizi?“

 

***

 

O čem se bavili dál, nevím, záležitosti trojrozměrných mě nezajímají a na televizi se nedívám... Ale zapomněl jsem vám říct to nejpodstatnější: svůj plán! 

Ze spolehlivých zdrojů jsem se dozvěděl, že Halapartník odcestuje příští týden do Louvru. Je to prý největší město Zobrazů na světě. Tam jistě získá pro naši věc spoustu nových soudruhů. Dáma s Hrbáčem tu zůstanou.

A já?

Já pozítří cestuji do Ermitáže. Prý tam visí zajímavý Zobraz. Zobraz křižníku, který pálí salvu začínající revoluci...

Autor: Jiří Mazurek
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .