Zasedání IBD Mensy International 2008 v Itálii

Na samém počátku října se v San Martino al Cimino v Itálii (100 km od Říma) konalo IBD (International Board of Directors). Oproti loňskému roku doznal program IBD několika veskrze pozitivních změn...

Počáteční den – tzv. training day – sestával z několika přednášek (o SIGHTu, o ochraně jména a loga Mensy, o pravidlech jednání IBD, o procesní struktuře MI, o Americké Mense na Facebooku a další) a dále následoval řízený brainstorming na témata: Co jste kdy udělali pro zvýšení počtu členů a jak to účinkovalo? Co byste očekávali jako servis od Mensy International? V čem jsou silné stránky vaší národní Mensy (NM) a co můžete poskytnout ostatním? Čím má MI pomoci k vzniku a rozvoji dalších NM? Jedním z nejčastějších požadavků národních Mens o pomoc byla oblast IT (konkrétně intranet s možností kontaktovat členy, rozesílání mailů, diskuse, kalendáře akcí) a zde bych chtěl poděkovat Romanovi Brzuskovi a jeho týmu, jejichž několikaletou práci jsem mohl hrdě prezentovat jako námět pro ostatní Mensy. Další oblastí, ve které jsme napřed před ostatními NM, je program pro nadané děti. Druhé mé poděkování za možnost dobré prezentace Mensy ČR patří zakladatelům mensovního gymnázia a týmu okolo Václava Fořtíka, který se po léta zabývá prací s nadanými dětmi a podpoře škol. Ze všech těchto diskusí vzniklo poměrně dost písemných materiálů, které si sesbíralo vedení MI, a já doufám, že je bude dále zpracovávat.

Následující dny již probíhalo oficiální jednání IBD. U stolu byl připraven zasedací pořádek, který zajistil, že nejaktivnější diskutéři z loňska neseděli poblíže předsednického stolu, ale byli rovnoměrně rozprostřeni mezi ostatními (drobná, leč velmi užitečná změna). Další (ještě užitečnější) změna bylo předřazení diskusních bodů programu před „návrhy“. Diskutovalo se o transferu členů mezi NM, pozici britského a amerického předsedy ve vedení MI, o on-line prostředí pro členy, testování cizinců, potvrzování členství a další. Zajímavé byly informace o projektu Mensa Process (www.mensaprocess.com), který působí i v evropských zemích. Dále byla řešena podoba a četnost bulletinu Mensa International Journal (a zde další poděkování za dobrou reprezentaci Mensy ČR – na místě bylo prezentováno zrovna číslo MIJ, na jehož titulní straně jsou články o SIGHTu od Zuzany Polákové, Tomáše Kubeše a Aleny Kudlákové). Velká část druhého dne jednání byla věnována jmenování do různých funkcí MI (jako šéfredaktor MIJ, ombudsman, archivář, úředník pro přezkum stanov, SIGHT koordinátor a další) a pak také jmenování či obnovování členství v mnoha komisích. Jako úspěch považuji, že se podařilo navolit Jitku Fořtíkovou do Komise MI pro nadané děti, což by nám mělo pomoci posílit mezinárodní vazby a také získat informace, jak to dělají jinde. Já jsem byl zvolen do Komise Mensa OnLine. Celkem měl třídenní program přes padesát bodů k jednání a mnoho z nich tu nestojí za zmínku, ale závěrem bych ještě uvedl EMAG (Evropské mensovní výroční setkání), které se s velkým úspěchem konalo letos v Německu (Kolín nad Rýnem), v příštím roce bude v Nizozemí (Utrecht), o EMAG 2010 soutěží Mensa ČR (zatím proti Francii) – rozhodovat se bude na jaře příštího roku. Soutěž o IBD v roce 2009 vyhrála Mensa Švédsko a bude v Goteborgu.

IBD není ale jen o průběhu oficiálního jednání. V neděli odpoledne jsme měli 2 h. (slovy: dvě hodiny) poznávací program v Římě. :-) Ale především je velmi významný čas při snídaních, obědech a večeřích, kdy máte možnost diskutovat s ostatními předsedy, vedením MI i dalšími účastníky o spoustě věcí, které ve svých NM realizují. Je tu cítit koncentrované nadšení pro mensovní aktivity, projekty a rozvoj Mensy po celém světě. Poslední mé poděkování patří třem dalším účastníkům, členům RM, kteří právě po večerech šířili dobré jméno Mensy ČR mezi ostatními při nezávazných rozpravách.

Naši členové doposud ne úplně využívají mezinárodní rozměr Mensy (pokud se tedy nepřestěhuji do zahraničí). Doufejme, že do budoucna nejen prostřednictvím SIGHTu, ale třeba právě organizováním EMAGu či zapojením do mezinárodních projektů dokážeme tento potenciál Mensy více využít.

Autor: Tomáš Blumenstein,
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .