Redakce

Kontakty a důležité informace o redakci časopisu Mensa.

Redakce časopisu Mensa

Své příspěvky, prosíme, zasílejte výhradně na adresu .

Šéfredaktor

  • Zuzana Kořínková, srpen 2017
  • Tomáš Kubeš, leden 2007 – červen 2017
  • Luděk Kovář, leden 1995 – říjen 2006

Sazba:

  • Tomáš Belloň, srpen 2012 – červen 2017
  • Ondřej Suchý, červen 2012
  • Tomáš Belloň, duben 2012
  • Tomáš Kubeš, únor 2012 
  • Petra Pelikánová, listopad 2008 – prosinec 2011
  • Luděk Kovář, leden 1995 – říjen 2008

Uzávěrky

Časopis vychází šestkrát ročně, vždy k prvnímu dni sudého měsíce (únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec). Uzávěrky jsou zpravidla každou druhou středu předcházejícího lichého měsíce, najdete je v kalendáři akcí Mensy.

Inzerce v časopise Mensa

Podrobnější informace naleznete na stránce klíčové údaje pro inzerenty.

Podávání příspěvků

Přispět do časopisu mohou nejen členové Mensy, ale i ostatní – přednost je dávána tématům, kterými se zabývá Mensa, její členové, zájmové skupiny či současné rubriky časopisu. Podrobnější informace o přijímání příspěvků naleznete na stránce vkládání příspěvků.