Osmileté gymnázium Buďánka mění název i sídlo

S novým školním rokem se Osmileté gymnázium Buďánka přejmenovalo na Mensa gymnázium a přestěhovalo se do nového působiště v areálu ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici v Praze-Řepích. Po několika letech nejistoty a hledání tak má gymnázium konečně stabilní zázemí, které nám umožní více se věnovat rozvoji školy a vytvářet lepší podmínky pro studenty a učitele.

Osmileté gymnázium Buďánka začátkem tohoto školního roku změnilo své sídlo. Získali jsme ve výběrovém řízení do pronájmu pavilon B1 v rozsáhlém areálu ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici v Praze-Řepích.

StěhováníKdo to nezažil, asi si nedokáže představit, co všechno obnáší stěhování školy, navíc ještě spojené se změnou názvu, a to na Mensa gymnázium. Navíc jsme se ocitli v nepříjemné časové tísni, jelikož nájemní smlouva byla podepsána až 30. 7. 2010 a my jsme věděli, že 1. září musí být vše připraveno k zahájení školního roku. Během jednoho měsíce bylo nutné nejen přestěhovat veškeré zařízení a vybavení školy, ale i provést drobné stavební úpravy, položit nová lina a koberce, do tříd nainstalovat umyvadla, zrekonstruovat toalety, odpady, elektroinstalaci, zavést a zprovoznit datové sítě, vymalovat, natřít radiátory a dveře, zapojit telefony, počítače a interaktivní tabule, namontovat veškeré zabezpečovací zařízení, zajistit odvoz odpadu, veškeré revize a povolení, vyjádření hygieny, hasičů, zprovoznit výdejnu obědů (to se bohužel zatím nepodařilo) a mnoho dalšího. Dále se musely řešit i běžné organizační záležitosti spojené se zahájením školního roku. Když jsme 1. 9. v 0:15 ráno někteří opouštěli po finálním úklidu budovu, uvědomovali jsme si, že ještě není konec. Čeká nás minimálně náročné září, kdy musíme ještě zapracovat na odborných učebnách a klubovně, a pak celý školní rok, neboť stěhování a vše s ním spojené bylo velmi nákladné, a proto se budeme muset letos trochu uskrovnit.

Nicméně všechny útrapy a starosti jsou vyváženy tím, že máme po několika letech nejistoty a hledání konečně stabilníStěhování zázemí, které nám umožní více se věnovat rozvoji školy, vytvářet lepší podmínky pro studenty a učitele a získat tak ve spolupráci s Mensou škole ještě větší prestiž v konkurenci ostatních středních škol a víceletých gymnázií.

A jaké jsou naše plány do budoucna, především pro tento školní rok? Hodláme ještě zvýšit úsilí v péči o mimořádně nadané studenty formou individuálních vzdělávacích plánů, účastí na soutěžích, olympiádách a SOČ, tvorbou seminárních a ročníkových prací, studiem některých předmětů na VŠ, přípravou studentů na jazykové certifikáty, nabídkou studijních pobytů v zahraničí aj. Zároveň chceme zintenzivnit získávání financí z nejrůznějších zdrojů, jako jsou např. granty, sponzorské dary aj. Také zapracujeme na PR školy, abychom vešli do povědomí nejen okolních obyvatel jako škola, která může jejich nadaným dětem nabídnout odpovídající studijní program a péči, ale i mnoho zážitků z akcí, které doplňují výuku a na které budou jistě i po letech vzpomínat.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na stěhování, ať již vlastními silami nebo sponzorsky. Zvláště děkujeme studentům kvinty, obou sext, septimy a oktávy, všem učitelům a rodičům – zvláště manželům Svobodovým za sponzorský dar – poskytnutí stěhovacího auta a pomoc při stěhování, paní Kočové a p. Hrnčiříkovi – poskytnutí osobního automobilu a pomoc se stěhováním, JUDr. Sladké – poskytnutí svého osobního automobilu, pomoc se stěhováním a právní služby, manželům Vojtěchovým – darování nové kožené 5dílné sedací soupravy, p. Kosíkovi – zpracování projektové dokumentace zdarma a dalším.

Závěrem bych ráda pozvala všechny příznivce gymnázia na prohlídku nových prostor. Navštívit nás můžete kdykoli po předchozí domluvě nebo ve dnech otevřených dveří, které se budou konat 24. 11. 2010 od 10 hodin a 19. 1. 2011 od 10 hodin.

Autor: Marcela Fatrová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .