Schopnost předškolních dětí určovat počet objektů předpovídá jejich zdatnost v matematice na škole

Z originálu Preschoolers’ Grasp of Numbers Predicts Mathematics Performance in School Years, (www.eurekalert.com), Mensa International Journal extra, prosinec 2011, přeložila Martina Bártová
(Baltimore, MD) – Z nové studie publikované v časopise PLoS ONE vyplývá, že přesnost, s níž jsou děti v předškolním věku schopny odhadnout kvantitu (a to aniž by měly jakékoliv vzdělání v matematice), předpovídá jejich matematické schopnosti na základní škole. K tomuto závěru dospěl výzkum provedený Institutem Kennedyho Kriegera (Kennedy Krieger Institute).

Lidé mají pro odhad množství intuitivní smysl, který jim umožňuje např. i bez počítání snadno zjistit, která ze dvou nádob obsahuje více předmětů. Tato vrozená schopnost se během dětství postupně zlepšuje. Je samozřejmě jednodušší porovnat taková množství položek, která se zásadně liší (např. 30 oproti 15 objektům), zatímco srovnání položek, jejichž množství jsou si blíže, si vyžaduje větší přesnost. Je-li tato schopnost změřena v průběhu školní docházky, odpovídá úspěchům dosaženým v matematice. Nicméně až dodnes nebylo jasné, zda je tato intuitivní schopnost skutečným základem pro matematické schopnosti během školní docházky.

Výsledky nové studie ukazují, že schopnost dětí vytvářet numerické odhady ve školce se projevila na jejich výkonech v matematických testech na základní škole prováděných více než o dva roky později. Zdá se, že tento vztah platí pouze pro schopnosti v matematice, neboť „počtářské“ schopnosti nepředpovídaly jiné dovednosti jako např. výrazový slovník nebo způsobilost rychle pojmenovat objekty, jako jsou písmena nebo čísla. „Pokud jde o numerické i nenumerické kognitivní schopnosti dětí, jsou rozdíly mezi nimi ve všech věkových skupinách značné,“ konstatoval Dr. Michele Mazzocco, ředitel Projektu rozvoje matematických schopností při Institutu Kennedyho Kriegera a hlavní autor studie. „Na základě dřívějších údajů, které naznačovaly vztah mezi intuitivními početními schopnostmi a formální matematikou, jsme chtěli zjistit, zda schopnost počítat změřená v předškolním věku je ukazatelem úrovně matematických dovedností, které dítě vykazuje o řadu let později ve formálním vzdělávacím prostředí.“

Mazzocco, společně s vědci Lisou Feigensonovou a Justinem Halberdou z University Johnse Hopkinse, testovali výkony 17 dětí (7 dívek a 10 chlapců), které se zúčastnily dřívějších studií numerických schopností v předškolním věku. Ve věku tří a čtyř let byly děti požádány, aby posoudily, která ze dvou skupin předmětů, jako jsou modré nebo červené pastelky, má více položek. V této nové studii vědci změřili matematické schopnosti stejných dětí o dva roky později pomocí standardizovaného matematického měření, které zahrnovalo širokou škálu dovedností, jako je např. počítání, čtení a psaní čísel i jednoduché aritmetické úkoly.

„Zjištění, že základní početní schopnosti v tak útlém věku mohou hrát úlohu v úspěších dosahovaných ve formální matematice, bylo skutečně překvapující,“ poznamenal Mazzocco a dodal: „Avšak určení, zda je možné s těmito schopnostmi v raném věku pracovat, jak přispívají k úspěchům v matematice a zda souvisejí s dalšími známými vlivy na výkony v matematice, si vyžaduje provedení dalších studií.“

Základní údaje o Institutu Kennedyho Kriegera

Institut Kennedyho Kriegera se sídlem v Baltimore (stát Maryland) je mezinárodně uznávaný pro svoji snahu zlepšovat životy dětí s poruchami a poraněními mozku a míchy. Každý rok poskytne Institut služby více než 16 000 jednotlivcům prostřednictvím ústavních i ambulantních klinik, prostřednictvím domácích i veřejných programů i programů ve školách. Institut nabízí širokou škálu služeb dětem s vývojovými poruchami, od mírných po těžké, a je domovem týmu vědců, kteří přispívají k pochopení vývoje poruch a zároveň hledají nové léčebné postupy a možnosti stanovení včasné diagnózy. Více informací o Institutu naleznete na www.kennedykrieger.org.

Autor: Institut Kennedyho Kriegera, přeložila Martina Bártová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .