O Mensa gymnáziu

Gymnázium Mensy se představuje. Je to jediná škola svého druhu v ČR, která se věnuje výhradně nadaným dětem.

Mensa gymnázium, o.p.s. je neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1993 jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Zřizovatel je Mensa ČR. Základní podmínkou přijetí na MG je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130). Cílem školy je zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči. Je to jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Tito studenti najdou ve škole optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Studenti jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy. Škola poskytuje studentům nadstandardní péči s vysoce individuálním přístupem pedagogickým i psychologickým. Podporuje jejich radost z poznávání, tvořivost, pracuje na jejich sociálních dovednostech a sebepoznávání, učí je týmové práci. Studentům je od prvního ročníku umožněna vysoká profilace pomocí volitelných předmětů (škola jich nabízí každý rok okolo 70) a ročníkových a seminárních prací. Výuka některých předmětů (matematiky, cizích jazyků, volitelných seminářů) probíhá ve věkově smíšených skupinách podle vyspělosti studentů tak, aby student vždy pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe odpovídá jeho schopnostem. Některé obory jsou vyučovány přímo na katedrách vysokých škol vysokoškolskými profesory (např. fyzika na MFF UK). Studenti mají možnost sami nebo prostřednictvím svých zástupců ve studentské radě ovlivnit rozhodnutí týkající se školy. Ze svých studentů vychovává MG vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

Škola má dlouhodobě 100 % přijatých studentů na VŠ.

Specifika školy

· rodinné prostředí umožňující individuální přístup

· věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu

· výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích

· individuální konzultace podle potřeb studentů ve všech předmětech

· nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách (průměrně 22 studentů ve třídě a 8 ve skupině)

· pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků (až 70 ročně)

· učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni

· mladý pedagogický kolektiv, vysoký podíl mužů v pedagogickém sboru

· učení v dvouhodinových blocích (možnost lépe se soustředit na daný předmět)

· základní učebnice zdarma

· spolupráce školy s psychology zaměřenými na problematiku vysoce nadaných dětí, kteří jsou k dispozici studentům a jejich rodičům

· vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové hodnocení, ocenění pomocí stipendií, komplexní bodové hodnocení)

· péče o studenty se specifickými poruchami učení (IVP, speciální pomůcky i pochopení vyškolených pedagogů)

· vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem

· doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.

· tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích (vánoční besídka, Buďánkovský slunovrat aj.)

Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz/.

Autor: Marcela Faltrová
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .