Školy a školky spolupracující s Mensou

Školám a školkám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi, uděluje Mensa ČR titul „Škola spolupracující s Mensou“, resp. „Školka spolupracující s Mensou“. Během předchozích let Mensa ČR navázala spolupráci s několika desítkami škol a školek.
Oficiální pravidla spolupráce byla definována v lednu 2013 (pro školy), resp. v květnu 2013 (pro školky) a najdete je na webu deti.mensa.cz.

Mezi podmínky spolupráce patří mj. vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných dětí, realizace metody NTC Learning (platí pro školky, více o metodě se dozvíte na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc--metoda), pravidelné testování IQ či každoroční účast na Logické olympiádě (platí pro školy). Jednou z podmínek spolupráce je i každoroční zasílání „zprávy o plnění spolupráce“. Tyto zprávy jsou zveřejňovány na webu deti.mensa.cz a jejich cílem je informovat veřejnost pravdivě o aktuálním dění v dané škole či školce, co se týče aktivit pro rozvoj talentu a nadání.

V době uzávěrky tohoto čísla časopisu spolupracovalo s Mensou celkem 23 školek a 28 škol; navíc v té době působilo na území České republiky 29 klubů nadaných dětí a 11 herních klubů Mensy. Průběžně aktualizovaný seznam všech klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=mapa--seznam-vse.

Mapa: Nový web pro učitele a rodiče nadaných dětí, autor: www.deti.mensa.cz

Autor: Lenka Šnajdrová
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .