V Ostravě vznikají v tomto školním roce tři Kluby nadaných dětí

Ostravské Gymnázium Hladnov a MŠ Hello Teddy se ZŠ Hello v Ostravě-Dubině jsou dalšími místy, kde v tomto školním roce vznikly Kluby nadaných dětí.

Již v září 2012 se rozjel Klub nadaných dětí Ostrava-Hladnov při Gymnáziu Hladnov. Věkové zacílení tohoto klubu je 10 – 15 let. Na úvodní schůzce se děti dozvěděly, jak bude klub fungovat a zahrály si nejrůznější deskové hry. Další schůzky klubu probíhaly už i „venku“, např. děti navštívily záchranou stanici v Bartošovicích, Krajský úřad nebo katedru informatiky VŠB. Schůzky Klubu jsou každou sudou středu od 15:30 h. Informace ráda podá Iva Skýbová, iva.skybova@seznam.cz.
Exkurze členů KND a DM v Open GateOd února 2013 doplní činnost Hladnovského klubu další dva – pro děti z mateřských škol a prvních tříd ZŠ (5 – 8 let) to bude Klub nadaných dětí při MŠ Hello Teddy v Ostravě–Dubině. Klub bude otevřený každý 1. čtvrtek v měsíci od 16.30 – 18:00 hod a nabídne zajímavé aktivity v oblasti rozumové, přírodovědné, sportovní, literární, hudební, jazykové i logické a matematické. Své dotazy na teto Klub prosím směřujte na Radmilu Kuboňovou, kubonova@helloteddy.cz.
Pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ vznikne také v únoru 2013 Klub nadaných dětí při ZŠ Hello v Ostravě-Dubině, který se bude scházet každý druhý čtvrtek od 16:00 hod. Na programu bude mít např. besedu o Novém Zélandu nebo počítačové animaci, exkurzi do Dolní oblasti Vítkovic a spoustu dalšího. Kontakt pro tento Klub je Alena Tůmová, reditelka@helloskola.cz.

Pro aktuální informace sledujte web deti.mensa.cz!

Ilustrační foto: Exkurze členů KND a DM v Open Gate; foto Tomáš Blumenstein

Co je to Klub nadaných dětí Mensy?
Kluby nadaných dětí zřizuje Mensa po celé republice za účelem podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.
Kluby jsou zakládány většinou na základní škole, která poskytne pro činnost klubu vhodné prostory. Četnost schůzek je zpravidla 1 × za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.
Autor: Hana Kalusová, SIG KND Severní Morava
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .