Jak jsem se stal pro své okolí „věhlasným mensanem“

Poslušen výzvy v letošním dubnovém čísle našeho časopisu Mensa, abychom sepsali zkušenosti o tom, „jak se okolí dozvědělo, že jsem člen Mensy“, jsem „zplodil“ následující článek o své zkušenosti.

Původcem „všeho zla“ byla redaktorka Mladé fronty DNES, paní Scarlett Wilková, která se rozhodla „vyprodukovat“ článek o Mense. Proto mi jednoho dne náš milý předseda Tomáš Blumenstein zatelefonoval, zda bych byl ochoten si vzít tmavé kalhoty a bílou košili s kravatou a pózovat ve fotografickém studiu zručné fotografce asijského původu paní Nguyen Phuong Thao s několika dalšími mensany a poskytnout krátké interview již jmenované redaktorce. Tak se nás řada vybraných mensanů v předepsaném oděvu dostavila do „ateliéru“ Mladé fronty DNES u Anděla na Smíchově. Byli jsme fotografováni zepředu a zezadu, dále v různých sestavách a poté podrobeni „výslechu“ paní redaktorkou. Výsledkem byl článek s názvem „Nejchytřejší lidé v Česku“ v přílohovém magazínu Mladé fronty DNES, číslo 3 ze dne 21. ledna 2010. Byla tam zveřejněna celkem zdařilá skupinová fotografie nás všech a malé fotky každého z nás s krátkou „identifikační charakteristikou“. Teprve později mi došlo, proč jsem byl vybrán do tohoto „experimentu“. Bylo třeba sestavit průřez organizace od nejmladšího přes střední věk do nejstaršího, včetně předsedy. Nejmladším byl Pavel Hálek se svými 5 lety, nejstarším jsem byl já s tehdy ještě pouhými 78 lety.

Zdá se, že Mladá fronta DNES je velmi čtený deník. Jakmile jmenovaný magazín vyšel, tak se roztrhl pytel s reakcemi na mé členství v Mense. První, kdo mne oslovil, byl dobrotivý domovník z našeho domu na Starém Městě pražském. Při prvním následném vstupu do domu mi řekl: „Pane doktore, gratuluji vám, věděl jsem, že jste chytrý člověk, ale netušil jsem, že jste členem tak prominentní organizace inteligentů, jako je Mensa“.

Zatelefonovaly mně hned brzy poté dvě spolužačky ještě z gymnaziálních studií, s kterými se jinak vídáme až na tradičním výročním setkání maturantů v Olomouci vždy na podzim. „Milý Kristušo, gratuluji k tvému členství v Mense, byl jsi už na „gymplu“ „chytrolín“, a tak se opravdu nedivím, že tě přijali do organizace s prokázáným inteligenčním kvocientem, který mají maximálně dvě procenta obyvatelstva“. Dokonce můj finanční poradce v jedné bance, kde mám uloženy své úspory, prohlásil: „Pane doktore, netušil jsem, jak chytrého máme zákazníka, že jste se mohl stát členem Mensy, gratuluji vám a vážím si, že užíváte služeb naší banky.“ Navíc až později na červnové celostátní konferenci radiofarmacie ve Zlíně mě oslovil jeden dlouholetý kolega, který mi představoval nového mladého adepta v oboru slovy: „Toto je věhlasný zakladatel československé radiofarmacie, Dr. Kristian Svoboda, který má velmi vysoké IQ, dejte si na něj pozor.“

Postupně se o mém členství v Mense dozvěděla většina mého okolí. Není proto divu, že i o tomto faktu se zmínil redaktor v interview se mnou uveřejněném v měsíčníku Prahy 1 (číslo červenec-srpen 2011) u příležitosti mých 80. narozenin pod názvem „Táta českých izotopů Kristian Svoboda oslavil 80 let“. V článku se kromě jiného zdůrazňuje moje členství v Mense s vysokým IQ, ale též to, že jsem v pozdním věku začal cvičit tai-či. Je až poněkud kuriózní, že pod mou fotkou, kde sedím v originální osobně přivezené mexické „quajabéře“ za počítačem a faxem, je uveřejněn tento text: „V této hlavě jsou uloženy vědomosti ze tří vysokých škol a slovíčka a obraty sedmi jazyků.“

Na závěr svého možná trochu rozvláčného povídání si dovolím ocitovat část projevu svého učitele, prof. Čestmíra Šimáněho, jednoho z pěti laureátů letošních významných osobností Mensy, který přednesl na Valné hromadě Mensy dne 11. června 2011: „Mít vysoké IQ, jak já si to představuji, je pouze nezbytnou, nikoliv však postačující podmínkou k tomu, aby člověk, nevylučuje se přitom z lidské společnosti, mohl přispívat k jejímu zdokonalování, a o to by mělo jít. Druhou nezbytnou podmínkou jsou však vysoké morální kvality.“ (časopis Mensa, číslo 4, ročník XIX, srpen 2011, str. 19)

Tak to je „má historie“, jak jsem se stal mensanem „věhlasným ve svém okolí“.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2020 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .