Mensa tehdy a dnes

Ačkoliv se stále řadím do „mladších ročníků“, jsem již opravdovým pamětníkem Mensy. Pyšním se „pořadovým“ (členským) číslem 5 (poznámka redakce: členské číslo 0001 má zakladatelka Mensy na našem území, doktorka Hana Drábková).

Na testování Mensy mne přivedla zvědavost na vše nové a neotřelé, co k nám po revoluci vstupovalo, a otázka, zda volit studium vysoké školy, anebo kariéru. Hned během prvního půlroku mého členství se mi dostalo do rukou několik čísel časopisu britské Mensy, a jelikož jsem plánovala jako čerstvá sedmnáctka strávit léto v Anglii (psal se rok 1991), nelenila jsem a podala si inzerát, kdo se mne tam ujme. Vzešlo z toho dlouhodobé přátelství s tehdejším britským studentem matematiky z Oxfordu, který mne tehdy v létě skutečně Oxfordem a jeho okolím provedl. Pamatuji se, jak mne anglická Mensa tehdy opravdu nadchla, v Oxfordu byla velmi propagovaná a aktivní v životě univerzity.

V období mé volby Miss Mensa (1993) se Mensa jako taková dosti personálně měnila. Začala v té době být zajímavější spíše pro lidi již profesně ukotvené. Nenabízela se taková podpora mladým lidem, jako je tomu dnes, řešily se hojně hlavolamy. Já jsem docházela do pražské klubovny – kde ale v té době podnětné prostředí příliš nevznikalo, nebyly zde žádné velké vůdčí osobnosti, které by daly setkáním z mého pohledu smysl a řád, nekonaly se akce SIGů v dnešním slova smyslu nebo konkrétní přednášky se zajímavými hosty jako nyní.

A jak vidím Mensu dnes? Skutečně mnoho se změnilo, velkou předností Mensy současnosti je informovanost členů prostřednictvím kvalitního časopisu a intranetu. Bohužel z důvodu časové vytíženosti nemám příliš možnost účastnit se akcí Mensy, ale pokud se na nějaké ocitnu, oceňuji velmi přátelskou atmosféru, která zde vždy vládne, a ochotu přítomných k diskusi, byť i z diametrálně odlišných oborů a zájmů. Mnoho se dělá pro děti, a to nejen studenty, ale i pro ty nejmenší – nečleny. Velký posun v činnosti Mensy je i dílem jejího předsedy, který díky své vlastní zkušenosti má na každého člena čas a dokáže podpořit nadšení pro věc.

A co pro mne Mensa znamená či jak mne ovlivňuje? Uvědomuji si, že každý má možnost něco zajímavého svému okolí nabídnout a není třeba se přitom obávat komunikace třeba s uznávanými vysokoškoláky a odborníky, kteří kolem sebe někdy, byť nevědomě, vytvářejí auru nedostižitelnosti, ale naopak těžit z jejich nadšení a zkušeností pro danou věc.

Autor: Veronika Černá
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .