Rozhovor s členem Mensy PharmDr. Vladimírem Finsterlem, MBA

aneb Touha „dokázat to“ je motorem mého života
S Vladimírem jsem se sešel 11. listopadu v restauraci s krásným výhledem na Pražský hrad. Ač schůzka trvala necelou hodinu, rád bych vás přizval ke stolu a podělil se s vámi o zajímavý rozhovor s jedním z našich kolegů mensanů.
Petr Štěpán: Vladimíre, mohl bys mi popsat své pracovní začátky?
Vladimír Finsterle: Absolvoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a kariéru jsem zahájil v roce 1989 na imunologii v pražském IKEM. Působil jsem tam jako specialista pro HLA typizaci buněk s cílem nalézt shodu mezi dárcem a příjemcem orgánů. Takže jsem měl ambici být vědcem a zabývat se velice specializovanou vědeckou činností.

Petr Štěpán: Co nastalo pak?
Vladimír Finsterle: Poté jsem dostal příležitost vybudovat tehdy ještě československé zastoupení farmaceutické firmy CILAG. V roce 1998 jsem se účastnil stáže v USA, kde jsem poprvé viděl, jak může fungovat digitální propojení mezi farmaceutickou firmou a lékařem. Například jsem byl nadšen novými formami komunikace s lékaři na vzdálené Aljašce. Když jsem se po roce vrátil zpět do Čech, měl jsem v hlavě mnoho nápadů a chuť do práce. Jelikož zde ale nic takového nefungovalo, zcela logicky vyplynulo z merita věci, že musím založit firmu, která bude tomuto odvětví razit cestu.

Petr Štěpán: Stal ses tedy průkopníkem v této oblasti, což jsem až do dnešního dne vůbec netušil. Je zajímavé se to dozvídat.
Vladimír Finsterle: V roce 1999 jsem založil společnost Pears Health Cyber. Začínal jsem od píky a to mne provází dodnes. Není to negativum, ale naopak hybná síla. Stále mne totiž vede touha poznávat nové věci, osahávat je, zjišťovat, jak fungují, dávat jim nový směr nebo měnit jejich obsah. Tato ambice mne stále nutí učit se, poznávat nové lidi, naslouchat jim. A pak přijít na trh s něčím, co je jiné, co tu ještě nebylo. Dobrá myšlenka se vždycky prosadí, najde si své fanoušky i kupce. Jen si to žádá víru ve vlastní schopnosti a vytrvalost. Touha „dokázat to“ je motorem mého života.

Petr Štěpán: Jak bys charakterizoval další posun firmy?
Vladimír Finsterle: Stali jsme se prvním virtuálním komunikátorem mezi farmaceutickou firmou a lékařem. Vytvořili jsme v roce 1999 první internetovou lékárnu www.lekarna.cz, která je nyní největší v České republice. Poté jsme expandovali na Slovensko. V roce 2006 jsem byl u zrodu první elektronické univerzity kontinuálního vzdělávání v medicíně. V roce 2012 jsme expandovali i do Ruska. Od samého začátku firmy jsme s týmem budovali její jednotlivé divize a vytvářeli produkty, které na trhu v době jejich vzniku nebyly. Dnes jsme moderní rostoucí společností zaměřenou na to, abychom udávali trendy v oblasti komunikace ve zdravotnictví. To nás nutí být inovativní a přicházet se stále novými nápady. I to je důvod, proč pro svou firmu stále vyhledávám talentované lidi s nápady.

Petr Štěpán: Takže kdybys měl jasně vyjádřit firemní misi, jak by zněla?
Vladimír Finsterle: Soustřeďujeme se výhradně na oblast zdravotnictví. Prodáváme lékárenský a příbuzný sortiment, dodáváme služby pro pacienty, odbornou lékařskou veřejnost a farmaceutické firmy. Vymýšlíme komunikační strategie a produkty, pracujeme s moderními médii a technologiemi. Jsme firma, která mezi prvními přináší inovace do zdravotnictví a farmacie. Prioritně budujeme strategická partnerství.

Petr Štěpán: Jaká byla tvoje největší radost a starost? Myslím, že to nebudeme specifikovat do oblasti pracovní versus soukromá. V tvém případě se to prolíná…
Vladimír Finsterle: Mou největší starostí je závist lidí, kteří dokážou ublížit a ranit. Navíc z toho nemají ani žádný prospěch. Prostě jenom škodí a těší je to. To je dost hrozné. A největší radost? Moji kolegové se mnou vyrostli v úžasné profesionály. Dále mám velikou radost z některých pevných lidských vztahů a jejich ryzosti. To mě fakt těší.

Petr Štěpán: Jak ses dostal do Mensy?
Vladimír Finsterle: V roce 2014 jsem dostal pozvánku do CERNu, kde mi někdo navrhl, zda by můj syn nechtěl přijít na testování. No a já jsem šel jako doprovod. A aby v tom nebyl sám, tak jsem testy dělal také. Teď jsme oba členy. Takže jsme členy od listopadu 2014, tudíž velmi krátce.

Petr Štěpán: Co bys čekal, že v Mense najdeš?
Vladimír Finsterle: Kontakty na lidi, které zajímají inovace, základní výzkum. Že naleznu inovátory, nápady, ale také například odborníky na moderní umění, které mě zajímá. Připadá mi skvělé, co děláš ty. Spojení mozků, vztahů a možností v oblasti propojování členů Mensy, absolventů Oxfordu, Cambridge, klubu Sisyfos a top firem je veliká výzva a rád se toho budu aktivně účastnit.

Petr Štěpán: Jaké je tvé životní poselství?
Vladimír Finsterle: Co nechceš, aby ti činili ostatní, nečiň ani ty ostatním. Pokora a respekt k lidem i přírodě.
Děkuji za rozhovor.
Autor: Petr Štěpán
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .