Vzpomínka na testování v Olomouci

Dovolte, abych se ještě vrátil k testování konanému odpoledne a večer dne 30. 10. 2012 v Olomouci, kde se testování již dlouho nepořádalo.

Místní skupina sestávající nyní z nových členů provedla masivní přípravu – cestou informování ředitelů olomouckých základních škol, plakátů ve středních školách, na fakultách Univerzity Palackého a v městské knihovně a informačními notickami v měsíčnících Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce.

Testování bylo ohlášeno na čtyři různé časy. Byli jsme docela zaskočeni zcela zaplněným šedesátimístným sálem v prvním a druhém kole, takže na fotografování došlo až ve večerních hodinách.

Zajímavé byly i pocity popsané nyní ve vyprávění dvojice našich nejnovějších kolegyň – tedy v říjnu úspěšně testovaných. Děvčata byla napřed zaskočena, že nemůžou sedět spolu. Po testování je drtila představa, že jedna z nich splní onu hranici 130 bodů a druhá nikoli. Testující Tomáš Blumenstein měsíc „makal“ na vyhodnocování 167 testů a měsíc se děvčata trápila v nejistotě. Nakonec výsledky přišly a každá z děvčat zajásala. S velkou opatrností (aby se nedotkla té druhé s neznámým výsledkem) si sdělila výsledky a hned byl svět krásnější!

Jiná dvojice, tentokrát matka se synem, se také stala mensany. Mamince při čtení výsledků až vyhrkly slzy štěstí, více za šestnáctiletého syna než za ni samotnou!

Takže – testování může být hodně emotivní záležitostí!

Vzpomínka na  testování Olomouc

Autor: Dušan Fürst
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .