Desatero přispěvatele

V redakci časopisu Mensa si skutečně vážíme Vašich příspěvků. Pro jejich snadné a efektivní zpracování bychom Vás, autory, však velmi rádi poprosili o dodržování deseti následujících pravidel jejich formátování.
  1. Veškerou komunikaci s redakcí, především pak své články, směřujte výhradně na adresu redakce@mensa.cz. Sdílí ji více redaktorů.
  2. Své příspěvky zasílejte elektronicky ve formátech DOC, TXT (kódování UTF-8), RTF, ODT, SXW, HTML nebo XLS, či ODS. Obrázky nikdy nevkládejte přímo do dokumentů, přiložte je jako samostatné soubory, nejlépe ve formátech JPG či PNG a uveďte jejich autora, v případě potřeby i název. Text článku nevkládejte přímo do těla e-mailu.
  3. Nadpisy ani jiné části textu nepište verzálkami (velká písmena). Tyto se používaly v dobách psacího stroje, který neměl více typů písma.
  4. Ihned pod nadpis vždy připojte jméno autora a kontakt (e-mail, případně telefon, je důležitý jak pro čtenáře, tak pro redaktory). Článek často putuje přes několik redaktorů a původní e-mail, kterým byl redakci zaslán, jej nenásleduje.
  5. Vyvarujte se nadbytečného formátování. Časopis nepřipravujeme ve Wordu a při přenosu do profesionálního programu se speciální formátování (blikající písmena, rámečky, speciální fonty a podobné) ztratí. Podobné legrácky navíc často nelze vytisknout. Používejte pouze styly vyjadřující nadpisy, běžné odstavce a seznamy s odrážkami; z dekorací potom pouze kurzívu a tučný text.
  6. Svůj text nezačínejte oslovením (Vážení členové, vážení čtenáři a podobně). Oslovení neodpovídá stylu článku, časopisecký článek není dopisem ani projevem. Články v Hospodářských novinách také nezačínají oslovením Vážení čtenáři. Stejně tak, prosím, neukončujte článek pozdravem. Výjimky z tohoto pravidla tvoří dopisy redakci, úvodník a slovo předsedy.
  7. Klávesu enter (obecně zalomení řádku) vkládejte pouze na konci odstavce, nikdy však na konci každého řádku na kraji stránky. Nikdy nevkládejte více než 1 mezeru, 1 enter či 1 tabulátor za sebou. Nevkládejte prázdné řádky nad a pod nadpisy nebo mezi odstavce. Nedělte manuálně slova na konci řádků.
  8. Nepoužívejte mezer nebo tabulátorů k naznačení začátků odstavce ani centrování či odsazení bloků textu. Též nedefinujte speciální odsazení ve stylech. O správné odsazení a další grafické prvky se stará sazeč při sazbě.
  9. Poznámky pro redakci pište na samostatný řádek uvozený -- (dvě znaménka spojovníku).
  10. V případě dotazů se neváhejte obrátit na redakci: redakce@mensa.cz.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .