Klíčové informace pro inzerenty

Časopis Mensa nabízí možnost zasáhnout unikátní cílovou skupinu, kterou na našem území nepokrývá žádné jiné médium. Využijte jej pro svojí kampaň.

Čtenáři

  • Časopis Mensa nabízí jedinečnou možnost oslovit nejchytřejší zákazníky v republice.
  • Časopis Mensa je distribuován adresně 4 600 členům Mensy (lidé s IQ 130 a vyšším), další výtisky jsou nabízeny v rámci informačního balíčku lidem se zájem o test IQ.
  • Čtenáři jsou velice rovnoměrně rozloženi po celé ČR, mezi členy Mensy převažují mladí lidé s vysokoškolským vzděláním žijící ve městech.

Podrobné demografické informace o členské, a tudíž i čtenářské základně z roku 2015 naleznete v článku Mensa v číslech.

O časopisu Mensa

  • periodicita: dvouměsíčník – vychází první den sudého měsíce
  • náklad: 5 700 výtisků
  • rozsah: 36-48 stran formátu 270 x 210 mm
  • zaměření: zpravodaj Mensy ČR a magazín pro volný čas
  • ISSN: 1211-8877

Ceník inzerce

Ceník inzerce můžete nalézt zde.
Autor: Tomáš Kubeš

Související články:
Řádková inzerce
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2021 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2021
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .